Ceník, vlastnosti služeb a způsob platby  

Konzultace a poradenství poskytujeme lidem s čistým záměrem na sobě pracovat a s touhou pochopit souvislosti svých obtíží pro vnitřní změnu v kultivaci své osobnosti. Je důležité, aby objednávající byl vnitřně připravený převzít zodpovědnost za svůj život a nečekal, že někdo jiný za něj vyřeší jeho osobní problémy, zdravotní stav nebo vztahy. Provázíme hloubkou uvědomění, seberozvojem a sebepoznáním v hledání možností, jak svůj život prožít spokojeněji, kvalitněji a naučit se průběžně harmonizovat svůj duševní a fyzický stav. Nabízíme podporu dětem a mládeži v jejich přirozeném rozvoji na cestě k vyrovnanosti, úspěšnosti a sebeúctě.
Pracujeme otevřeně a ctíme pravdivost, slušnost, diskrétnost a jednání „fair play“.
S nečestnými úmysly nás nekontaktujte !
Máme právo kdykoli konzultaci ukončit pokud vycítíme jiné záminky než ryze osobní a snahu o nekorektní jednání.

 

Od 25.května 2018 vešla v platnost řada zásadních změn podle nové právní legislativy EU v Zásadách ochrany osobních údajů (GDPR). Má to celoplošný dopad na rozsáhlou administrativu v zabezpečení dat, změny obchodních podmínek, zvýšené finanční náklady na právní a programátorské služby i časovou náročnost všech administrativních úkonů pro ty, kteří pracují s lidmi a jejich jakýmikoli údaji. Jelikož je i naší povinností při své práci přísně dodržovat tyto zákony, respektujeme podmínky ochrany osobních údajů a z tohoto důvodu i my jsme zavedli od května 2018 nutné změny v poskytování našich služeb a úpravu ceníku. Děkujeme za pochopení.

 

 ♥ ♥ ♥

 

Seznamte se prosím s našimi podmínkami služeb:
 Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb naší firmy
Zásadami ochrany osobních údajů
Reklamačním řádem
V případě nejasnosti Vám dotazy zodpovíme.

 


 

Jaké služby u nás můžete využít?  

Jakou mají hodnotu a vlastnosti? 

 

(úprava ceníku služeb od 21.5.2018)

 

Vážení klienti !
Sjednotili jsme ceny našich konzultačních služeb vzhledem k hodnotě našeho času ve prospěch druhých, rozsahu osobních zkušeností, poznání a praxi, nákladům na kvalitu intenzivního sebevzdělávání, obsahu a hodnotám předávaných informací, zvyšujícím se finančním výdajům na nutné právní a programátorské služby spojené se změnami a úpravami legislativy EU, a nakonec i časové náročnosti na spravování administrativy spojené s poskytováním služeb dle obecných nařízení GDPR.
Děkujeme za pochopení a uznání, a věříme, že to, co si od nás odnesete v mysli s sebou, vám přinese hloubku uvědomění a prostor pro využití nových možností změn ve vašem životě. Protože umění využívat vnitřní zdroje je klíčem k velké osobní síle a pohybu událostí směrem, který vy sami chcete. 

♥ ♥ ♥


CENY KONZULTACÍ (osobně nebo Skype):

Vždy PRVNÍ konzultační hodina
960,-Kč/60 min.
DRUHÁ a každá DALŠÍ navazující konzultační hodina
690,-Kč/60 min.

Délku konzultace si může klient zvolit sám dle své potřeby. Z naší strany Vám umožníme dostatek časového prostoru pro klidnou atmosféru vstřebávání nového. Minimální doba konzultace je vždy 60 minut. Za kratší dobu bychom se totiž nestihli dostat společnou konverzací ani k jádru věci a základnímu pochopení změn pro klienta. Obvyklé první konzultace je delší. 
U rozborů nomenologie nebo numerologie bývá konzultace delší než jedna hodina. Záleží to vždy podle rozsahu a počtu rozborů (klient si určuje vždy sám kolik informací potřebuje a kolik času chce věnovat).

  ON-LINE Cvičební program pro děti – „SOUSTŘEDĚNÝ POHYB“ s nutnou spoluprací rodiče vedeme pro děti od 5 let, pouze formou Skype zážitkové konzultace ♥
 690,-Kč/60-80 min.
Každá hodina tohoto dlouhodobého hravého programu pro děti se hradí předem, zasláním platby na bankovní účet týden dopředu.
V případě zájmu zasíláme poštou pomůcky k procvičování konkrétních technik stimulačních sestav ( je zapotřebí se domluvit po první on-line konzultaci společného cvičení, když budete vědět, že chcete pokračovat v dlouhodobé intenzivní přípravě doma).

♥ ♥ ♥

   ♥ Rovnováha osobnosti

   (konzultace / poradenství – osobně nebo Skype)

Vlastnosti služby:
* Hledání souvislostí v projevech obtíží, nespokojenosti se sebou samým, vnitřní motivace ke změnám, obnovení sebevědomí a sebedůvěry.
* Provázení vhledem k pochopení vztahů partnerských, rodinných a v přístupu k dětem.
* Nacházení návaznosti životních zkoušek na rodové programy a vzorce, uvědomění kořenů ztrát a možnosti změn.
 
Způsob platby:  
Od ledna 2020 veškeré naše služby se hradí převodem na bankovní účet v plné hodnotě před domluveným termínem konzultace a v časovém předstihu dle uvedených obchodních podmínek.

 


♥ ♥ ♥

    Privilegium tvoření

   (konzultace / provázení – osobně nebo Skype)

 
Vlastnosti služby:
* Pochopení principu fungování myšlenkového schématu a vlivu na dění v nás i okolo nás.

* Rozvoj pozorovacích dovedností v sebevnímání a způsobu prožívání sdílených informací.

* Uvědomění si výsady tvořivé sebenavigace v každodenním životě pro osvobození se od myšlenkového sebeútlaku, intenzity stresu a mnohých forem strachů. 

Způsob platby:  
Od ledna 2020 veškeré naše služby se hradí převodem na bankovní účet v plné hodnotě před domluveným termínem konzultace a v časovém předstihu dle uvedených obchodních podmínek.


♥ ♥ ♥

    ♥ Spirituální etika

   (konzultace / provázení – osobně nebo Skype)

 
Vlastnosti služby:
* Duchovní vhled do problematiky celostního zdraví a osobního rozvoje jednotlivce v etických a mravních hodnotách vůči sobě a nejbližším.
* Otevřený přístup v naciťování potřeb svého těla a duše pro pozitivní vědomou změnu.
* Spirituální kultivace osobnosti v chování, smýšlení a komunikaci. Zamyšlení nad lidskou důstojností a důvěryhodností v projevech citových, vztahových a komunikačních.
 * Seberozvoj uvědoměním si mravních kvalit (lidskosti, čestnosti, kultivovanosti, pravdivosti, věrnosti, soucitnosti, zodpovědnosti, závaznosti). Seberestart ve změně destruktivních vzorců.
* Návrat k vlastní autenticitě nahlédnutím do křehkého nitra svého svědomí, sebereflexe, pravdivosti a pokory.
* Duševní hygiena návratem k mravním (etickým) zásadám svého života, ke střídmosti a sebeuvědomování. Přehodnocení zásadních životních priorit a nalezení vnitřní vyrovnanosti a klidu.
 
Způsob platby:  
Od ledna 2020 veškeré naše služby se hradí převodem na bankovní účet v plné hodnotě před domluveným termínem konzultace a v časovém předstihu dle uvedených obchodních podmínek.

 


 ♥ ♥ ♥

    ♥ Konzultace pro rozvoj dětí

   (hravé sdílení – osobní konzultace pro děti od 6 let)

 
Vlastnosti služby:
* Osobní přístup v přátelské atmosféře vzájemné komunikace o pocitech, potřebách a přáních, které u dítěte nebyly dříve vysloveny nebo pochopeny či vyslyšeny, přesto o nich často přemýšlí a mohou je trápit.
* Tvořivý rozvoj vnímání vlastních pocitů, intuitivních schopností, vrozených předpokladů a obnovení nenaplněných tužeb v oblasti duševní rovnováhy.
* Přátelský rozvoj dítěte ve vztahu k sobě samému, hravé podpůrné postupy v procesu sebepochopení, návratu sebedůvěry a sebeúcty ve schopnostech vlastní regulace tvořivého programování mysli.
* Dítě spolupracuje s průvodcem samostatně v průběhu celé návštěvy. Rodič mezitím počká na dítě ve vedlejších prostorách poradny. Po ukončení aktivit s dítětem, prokonzultuje rodič s průvodcem průběh setkání a potřeby své ratolesti pro vstřícnou podporu v domácím prostředí.
 
Způsob platby:  
Od ledna 2020 veškeré naše služby se hradí převodem na bankovní účet v plné hodnotě před domluveným termínem konzultace a v časovém předstihu dle uvedených obchodních podmínek.

 ♥ ♥ ♥

     Soustředěný pohyb“ – program pro rozvoj dítěte

    (online hravá zážitková Skype konzultace pro rodiče s dětmi od 5 let)

 
Vlastnosti služby:
* Individuální, dlouhodobý, originální program pro děti s rodiči rozvíjející prosperitu dětské osobnosti prostřednictvím vědomého pohybu a zdokonalováním přirozených schopností reakcí těla a smyslů.
* Podpora rozvoje koncentrace, prostorového vnímání, koordinaci pohybů přes středovou linii těla, vyrovnanosti a duševní vytrvalosti.
* Speciální hravé cvičební podpůrné techniky pro soulad mysli a komunikace se svým tělem, zkvalitnění pohybového projevu a posílení spolupráce mozkových hemisfér.
* Online zážitková konzultace přes Skype s rodičem a dítětem ve vzájemné spolupráci. Přirozené zlepšování fyzické kondice v projevech reflexe, napodobování, pamatování, rozlišování, orientace v rytmu a dechové dynamiky.
* Rozvíjení schopnosti seberegulace, harmonizace vnitřní nerovnováhy, uvolnění svalového napětí a vědomá kontrola motorické koordinace v synergií vícero smyslů.
* Zábavný a podnětný rozvoj soustředěnosti na cíl a průběh děje u dětí předškolního i školního věku a v zodpovědném provádění doporučených hravých postupů.
 
Způsob platby: 
– vždy převodem na účet, min. 7 dní před domluveným termínem Skype konzultace. Fakturu za provedenou platu zasíláme e-mailem. Lze si předplatit balíček 10 konzultací předem a jako bonus budete mít v ceně sadu potřebných pomůcek na cvičení s dítětem, které vám zašleme poštou (nemusíte pak shánět jednotlivé kusy pomůcek v obchodech). Platbu za balíček je nutné uskutečnit před zahájením cvičebního programu, na účet konzultanta s připočteným poštovným dle sazebníku poštovních služeb (balné neúčtujeme). 

 ♥ ♥ ♥

   ♥ Podpora vitality těla

   (poradenství / konzultace – osobní nebo Skype)

Vlastnosti služby:
* Osobní konzultace ve změně přístupu k sobě samému, úpravy životosprávy, vhodných kombinací potravin, prevence zdravého stylu života změnou vnímání potřeb a projevu svého těla. Doporučení vhodných přírodních zdrojů a prostředků k podpoře celkové vitality těla a očisty organizmu od škodlivých látek.
* Před otěhotněním ženy vytvoření optimálního zdravého prostředí matčina organizmu pro vývoj plodu v děloze a jeho dostatečnou výživu pro zdravý růst miminka.
Způsob platby:  
Od ledna 2020 veškeré naše služby se hradí převodem na bankovní účet v plné hodnotě před domluveným termínem konzultace a v časovém předstihu dle uvedených obchodních podmínek.

 ♥ ♥ ♥

     Nomenologie s numerologií
   (konzultace rozboru data narození a celého jména – osobně nebo Skypem)
 
Vlastnosti služby:
* Pomoc s volbou nebo úpravou nového jména či příjmení pro změnu na matrice.
* Pomoc s výběrem příznivého společného příjmení partnerů před svatbou.
* Posouzení vlivu kombinace rodného jména a příjmení na kvalitu zdraví a životní úspěchy, případně úprava jeho znění pro úřední změnu.
* Výpočet šťastného dne svatby, který ovlivňuje partnerský život.
* Pomoc s výběrem vhodného rodného jména pro očekávané miminko (při rozboru se nahlíží na harmonickou kombinaci s příjmením, na vlastnosti a význam jména, na vliv zdravotních dispozic, celkový příznivý nebo méně příznivý vliv životní cesty).
* Výpočet vhodného názvu firmy a jeho významu pro perspektivní podnikání.
* Propočty vhodných termínů pro zahájení úspěšné podnikatelské činnosti.
 
Způsob platby:  
Od ledna 2020 veškeré naše služby se hradí převodem na bankovní účet v plné hodnotě před domluveným termínem konzultace a v časovém předstihu dle uvedených obchodních podmínek.

 ♥ ♥ ♥

     Karmická (příčinná) numerologie
   (konzultace rozboru data narození – osobně nebo Skype)
 
 Vlastnosti služby:
* Numerologický rozbor data narození s osobním vhledem do příčinných souvislostí rodových událostí, které se v generacích programově opakují (oblast zdraví, vztahů, úspěšnosti, financí, předpoklady k individuálním schopnostem a talentům, vlastnosti osobnosti).
* Konzultační rozbor vlivů osobního a rodového karmického zatížení (příbuzenské a partnerské vztahy, dispozice k soužití, přenosné vlivy na děti, vzorce a systémy přesvědčení od rodičů, prarodičů a dalších předků, které ovlivňují život a můžeme je změnit).
* Konzultace základních charakteristik osobnosti, vlivů na duševní i fyzické zdraví a životních výzev z komplexního rozboru data narození v návaznosti na vzorec osudu i zdravotní mřížky ze jména a příjmení.
 
Způsob platby:  
Od ledna 2020 veškeré naše služby se hradí převodem na bankovní účet v plné hodnotě před domluveným termínem konzultace a v časovém předstihu dle uvedených obchodních podmínek.

 ♥ ♥ ♥

   ♥ Poradna pro těhotné a ženy před početím

   (konzultace / poradenství – osobně nebo Skype)

 

Vlastnosti služby:
*  Konzultace pro ženy plánující miminko, ženy již těhotné, čerstvé rodičky, ženy po potratu a před rozhodnutím interrupce.
*  Pomoc s duševní přípravou na mateřství, konzultace prioritních vlivů matky přenosných na dítě (před těhotenstvím i v jeho průběhu), vzhledem k ovlivnění kvality celkové povahy a zdravého vývoje dítěte.
*  Konzultace v péči o celostní hloubkovou očistu organizmu ženy ještě před početím, jelikož stav vnitřního prostředí matky má zásadní vliv na zdravý vývoj plodu v děloze a pak celkovou imunitní odolnost miminka (překyselení, plísně, těžké kovy, chemikálie, parazitální zátěž).
*  Cílená konzultační pomoc při řešení příčin neplodnosti u ženy a muže, přírodní cesty a přirozené postupy (práce s oběma partnery)
* Konzultace v nápomoci při výběru vhodného křestního jména pro očekávané miminko dle posouzení nauky nomenologie i numerologie v souvislosti k charakteristickým znakům osobnosti dítěte, rodovým vlivům a zdravotním dispozicím.
 
Způsob platby:  
Od ledna 2020 veškeré naše služby se hradí převodem na bankovní účet v plné hodnotě před domluveným termínem konzultace a v časovém předstihu dle uvedených obchodních podmínek.

 ♥ ♥ ♥

     Poradna před svatbou
   (konzultace / poradenství – osobně nebo Skype)
 
Vlastnosti služby:
*  Konzultace v oblasti partnerského soužití, pro snoubence, jednotlivce a čerstvé novomanželé. Analýza rodových vzorců formou  numerologie, návyků, přesvědčení, životních priorit a potřeb.
* Cesty k porozumění, postupnému osobnímu rozvoji a vzájemné podpoře.
* Rozbor / výklad data narození a jmen obou partnerů pro zjištění vlivů rodových příčinných odkazů, podobenství či odlišnosti mezi historii generačních linii obou partnerů, informace pro uvědomělý postoj ve společném zvládání zkoušek rodinného života.
*  Konzultace pro rozhodnutí vhodného společného příjmení pro oba partnery před svatbou. Příjmení má vliv na změnu zásadních kvalit vzorce osudu a zdraví jednotlivce a proto ženám nemusí vždy vyhovovat převzaté příjmení po partnerovi.
*  Pomoc při výběru šťastného dne svatby, který má vliv na průběh partnerského soužití, kvalitu vztahu a oblast řešení životních události.
 
Způsob platby:  
Od ledna 2020 veškeré naše služby se hradí převodem na bankovní účet v plné hodnotě před domluveným termínem konzultace a v časovém předstihu dle uvedených obchodních podmínek.

 ♥ ♥ ♥

    ♥ Poradna pro rodiče

   (konzultace / poradenství – osobně nebo Skype)

Vlastnosti služby:

*  Konzultace v oblasti sebepoznání a pochopení partnerských odlišností ve způsobu smýšlení, rodičovské role, analýza návyků, vlastností a přesvědčení rodových modelů. Nahlédnutí na celkovou osobnost jednotlivých členů rodiny dle rozboru karmické numerologie pro hlubší poznání cest vzájemného soužití.

* Uvědomění si skutečných životních potřeb a priorit pro harmonický rodinný život sebeanalýzou svých podvědomých programů. Poznání skrytých emočních vlivů a přesvědčení při způsobu výchovy svých dětí, jako výzvu pro změny v rodičovské roli.

* Hledání cest k porozumění chování svých dětí, rozvoj pocitové komunikace a respektu ke svému dítěti. Vhodná podpora talentů a vzdělávání svých ratolestí přijetím odlišných potřeb, přístupu a zájmů dítěte. Vědomá změna dogmat.

* Doporučení pro řešení sourozeneckých neshod, oboustranné hranice, jistoty pro naplnění potřeb každého jednotlivce, zodpovědnost, důvěra, dominance a komunikace sourozenců ve společném zvládání zkoušek rodinného života.

* Rozvaha v hledání způsobů pro zachování manželského svazku při vztahových krizích s ohledem na společné děti. Úhel pohledu na způsoby jednání, očekávání, závislosti a nepochopení reakcí emočního projevu partnera či dětí. Skryté duševní bolesti a křivdy.

* Individuální poradenství pro rodiče jednotlivce, manželské páry nebo nesezdané partnery.

Způsob platby:  
Od ledna 2020 veškeré naše služby se hradí převodem na bankovní účet v plné hodnotě před domluveným termínem konzultace a v časovém předstihu dle uvedených obchodních podmínek.

 

Naše služby jsou sebevzdělávacími a podpůrnými přístupy, které vedou ke zkvalitnění života jednotlivce a rozhodně nenahrazují klasickou lékařskou péči. Tyto služby jsou plně hrazeny klientem, bez účasti zdravotních pojišťoven.

 


 

♥ ♥ ♥

 

Všem přeji, abyste našli sílu a odhodlání

změnit sami sebe i vlastní život pro šťastnější

budoucnost svou a jako hodnotný odkaz

dalším generacím svého rodu.  

Každá zásluha je v další reinkarnaci odměněná,

zkušenost duše se nikam neztratí,

takže nepřijdeme ani o dary, ani o nápravné tresty.

Neztrácejme proto vzácný čas našeho života

a pochopme, o co nás žádá.