Ceník, vlastnosti služeb a způsob platby  

Konzultace a poradenství poskytujeme lidem s čistým záměrem na sobě pracovat a s touhou pochopit souvislosti svých obtíží pro vnitřní změnu v kultivaci své osobnosti. Je důležité, aby objednávající byl vnitřně připravený převzít zodpovědnost za svůj život a nečekal, že někdo jiný za něj vyřeší jeho osobní problémy, zdravotní stav nebo vztahy. Provázíme hloubkou uvědomění, seberozvojem a sebepoznáním v hledání možností, jak svůj život prožít spokojeněji, kvalitněji a naučit se průběžně harmonizovat svůj duševní a fyzický stav. Nabízíme podporu dětem a mládeži v jejich přirozeném rozvoji na cestě k vyrovnanosti, úspěšnosti a sebeúctě.
Pracujeme otevřeně a ctíme pravdivost, slušnost, diskrétnost a jednání „fair play“.
S nečestnými úmysly nás nekontaktujte.
Máme právo kdykoli konzultaci ukončit pokud vycítíme jiné záminky než ryze osobní a snahu o nekorektní jednání.

 

Od května 2018 se připravuje řada zásadních změn podle nové právní legislativy EU ochrany osobních údajů GDPR. Má to celoplošný dopad na rozsáhlou administrativu v zabezpečení dat, finanční náklady s tím spojené a časovou náročnost všech úkonů pro ty, kteří pracují s klienty a jejich osobními údaji. Z tohoto důvodu i my budeme zavádět od května l.r. nutné změny v poskytování našich služeb a úpravu ceníku. Děkujeme za pochopení.

 

využijte prosím
kontaktní formulář pro objednání konzultace

 

 ♥ ♥ ♥

 

Seznamte se prosím s našimi podmínkami služeb:
 Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb naší firmy
+ Reklamačním řádem
+ Podmínkami užití webového rozhraní a rezervačního systému
+ Podmínkami ochrany osobních údajů a ochrany autorských práv
V případě nejasnosti Vám dotazy zodpovíme.

 

♥ ♥ ♥

Upozornění o ochraně autorských práv:
Jakékoli užití nebo šíření textů, e-booků, loga nebo obrázků z webového rozhraní www.miriamzikmundova.cz je zakázáno bez našeho písemného souhlasu. Taktéž veškeré sdělené postupy, podpůrné programy či podklady, které poskytujeme v průběhu našich konzultací, či vzdělávacích akcí slouží pouze k osobní potřebě klienta, který si službu uhradil a je zakázáno je jakoukoli formou předávat třetím osobám, napodobovat nebo jinak využívat než pro vlastní soukromé účely. Na všechny tyto naše produkty se vztahují licenční a autorská práva dle §40, Zákona o autorském právu č.121/2000 Sb.  Neoprávněné užití bude trestně stíháno dle platné legislativy i se zpětným zjištěním.
Rafinovanost nepatří k etickému chování, respektujte to prosím. Svoji práci a texty na cizích stránkách si rozhodně poznám i formou kompilace.

♥ ♥ ♥

Osobní vyjádření k profesní prezentaci:
Všechny texty na těchto stránkách jsou originálním dílem autora (majitele stránek) a slouží k informovanosti návštěvníků tohoto webu a potencionálních klientů. Věříme, že jejich obsahem vám přiblížíme způsob naší práce, zkušenosti a služby, které můžete využít.
Žijeme ve výjimečné době, která skýtá obrovské možnosti a příležitosti získávat fascinující proudy informací, sebevzdělávání, poznání nových skutečností a nepřeberné inspirace pro svůj život, jen vědět z jakých zdrojů čerpat.
A kdo čemu věří, je závislé na jeho individuálním nastavení mysli, stupni přesvědčení a osobních zkušenostech. Proto přeji všem rozvíjet umění naslouchání svého nitra, intuitivního vedení, používat velkou dávku selského rozumu s nadhledem, odvahu, víru v sebe a nevzdávat se. Mějte otevřené oči, uši a nejvíce své srdce. Důvěryhodné informace prověřujte vlastní zkušeností na sobě. Jak jinak zjistíte, co je pro vaši cestu to správné? Osobní poznání i zkušenost jsou nepřenosné a pro mají takovou cenu pro každého z nás! Svým klientům rádi poradíme vždy při osobním setkání. Ukážeme vám cesty, jak si můžete účinně pomoci sami a nemusíte být na nikom závislí. Věřte si a naučit či odnaučit se můžete cokoli. 

♥ ♥ ♥

 


 

Jaké služby Vám můžeme nabídnout?  

Jakou mají hodnotu a vlastnosti? 

 

 

Rovnováha osobnosti  (konzultace / poradenství)

590,-Kč/ 60 min.

 
Vlastnosti služby:
* Hledání souvislostí v projevech obtíží, nespokojenosti se sebou samým, vnitřní motivace ke změnám, obnovení sebevědomí a sebedůvěry.
* Provázení vhledem k pochopení vztahů partnerských, rodinných a v přístupu k dětem.
* Nacházení návaznosti životních zkoušek na rodové programy a vzorce, uvědomění kořenů ztrát a možnosti změn.
 
Způsob platby: osobně v hotovosti při návštěvě v poradně ve všední dny nebo při využití služby formou Skype vždy převodem na účet před domluveným termínem. Závazné objednávky na sobotní konzultace se hradí vždy zálohou na účet v hodnotě jedné hodiny služby.

 

 ♥ ♥ ♥

Spirituální etika (konzultace / provázení)

590,-Kč / 60 min. 

 
Vlastnosti služby:
* Duchovní vhled do problematiky celostního zdraví a osobního rozvoje jednotlivce v etických a mravních hodnotách vůči sobě a nejbližším.
* Otevřený přístup v naciťování potřeb svého těla a duše pro pozitivní vědomou změnu.
* Spirituální kultivace osobnosti v chování, smýšlení a komunikaci. Zamyšlení nad lidskou důstojností a důvěryhodností v projevech citových, vztahových a komunikačních.
 * Seberozvoj uvědoměním si mravních kvalit (lidskosti, čestnosti, kultivovanosti, pravdivosti, věrnosti, soucitnosti, zodpovědnosti, závaznosti). Seberestart ve změně destruktivních vzorců.
* Návrat k vlastní autenticitě nahlédnutím do křehkého nitra svého svědomí, sebereflexe, pravdivosti a pokory.
* Duševní hygiena návratem k mravním (etickým) zásadám svého života, ke střídmosti a sebeuvědomování. Přehodnocení zásadních životních priorit a nalezení vnitřní vyrovnanosti a klidu.
 
Způsob platby: osobně v hotovosti při návštěvě v poradně nebo při využití služby formou Skype vždy převodem na účet před domluveným termínem.

 ♥ ♥ ♥

Přátelský rozvoj pro děti (hravé sdílení)

390,-Kč/ 45 min.

 
Vlastnosti služby:
* Osobní přístup v přátelské atmosféře vzájemné komunikace o pocitech, potřebách a přáních, které u dítěte nebyly dříve vysloveny nebo pochopeny či vyslyšeny, přesto o nich často přemýšlí a mohou je trápit.
* Tvořivý rozvoj vnímání vlastních pocitů, intuitivních schopností, vrozených předpokladů a obnovení nenaplněných tužeb v oblasti duševní rovnováhy.
* Přátelský rozvoj dítěte ve vztahu k sobě samému, hravé podpůrné postupy v procesu sebepochopení, návratu sebedůvěry a sebeúcty ve schopnostech vlastní regulace tvořivého programování mysli.
* Dítě spolupracuje s průvodcem samostatně v průběhu celé návštěvy. Rodič mezitím počká na dítě ve vedlejších prostorách poradny. Po ukončení aktivit s dítětem prokonzultuje s průvodcem průběh setkání a duševní potřeby své ratolesti pro vstřícnou podporu v domácím prostředí.
 
Způsob platby: osobně v hotovosti při návštěvě v poradně. Závazné objednávky na sobotní konzultace se hradí vždy zálohou na účet v hodnotě jedné hodiny služby.

 ♥ ♥ ♥

Soustředěný pohyb pro prosperitu dětské osobnosti

   (hravá zážitková on-line konzultace)

550,-Kč/ 60 min.

 
Vlastnosti služby:
* Individuální, dlouhodobý, stimulační a originální program pro děti s rodiči rozvíjející prosperitu dětské osobnosti prostřednictvím vědomého pohybu a zdokonalováním přirozených schopností reakcí těla a smyslů.
* Podpora rozvoje koncentrace, prostorového vnímání, koordinaci pohybů přes středovou linii těla, vyrovnanosti a duševní vytrvalosti.
* Speciální hravé cvičební podpůrné techniky pro soulad mysli a komunikace se svým tělem, pohybová stimulace propojování mozkových hemisfér.
* On-line zážitková konzultace přes Skype s rodičem a dítětem ve vzájemné spolupráci. Přirozené zlepšování fyzické kondice v projevech reflexe, napodobování, pamatování, rozlišování, orientace v rytmu a dechové dynamiky.
* Rozvíjení schopnosti seberegulace, harmonizace vnitřní nerovnováhy, uvolnění svalového napětí a vědomá kontrola motorické koordinace v synergií vícero smyslů.
* Zábavný a podnětný rozvoj soustředěnosti na cíl a průběh děje u dětí předškolního i školního věku a v zodpovědném provádění doporučených postupů.
 
Způsob platby:  převodem na účet, min. 14 dní před domluveným termínem konzultace. Fakturu za provedenou platu zasíláme e-mailem. Lze si předplatit 6 konzultací předem. Můžete si také objednat sadu potřebných pomůcek na cvičení s dítětem, které vám zašleme poštou (nemusíte pak shánět jednotlivé kusy v obchodech). Platbu za balíček je nutné uskutečnit předem na účet poradce s připočteným poštovným dle sazebníku poštovních služeb (balné nepočítáme). Ceny za jednotlivé pomůcky jsou příznivé (vysvětlíme a ukážeme vždy při Skype konzultaci).

 ♥ ♥ ♥

Holistické poradenství k detoxikaci organizmu

(pro dospělé, děti a mládež, zdravé těhotenství, redukce váhy, vitální klimakterium)

590,-Kč/ 60 min.

 

Následné osobní kontrolní konzultace

300,-Kč/ 30 min.

 
Vlastnosti služby:
* Osobní konzultace úpravy životosprávy, vhodných kombinací potravin, prevence zdraví změnou přístupu ve vnímání potřeb svého těla. Doporučení vhodných kombinací potravinových doplňků k podpoře výživy organizmu. Seznámení s možnostmi jednotlivých postupů detoxikačních programů pro hloubkovou nebo sezónní očistu těla.
* Vytvoření optimálního zdravého prostředí matčina organizmu pro vývoj plodu v děloze a jeho dostatečnou výživu pro zdravý růst miminka.
* Přírodní podpora zdraví matky a dítěte v průběhu těhotenství.
* Posílení přirozeného vylučování toxického odpadu z organizmu, regulace střevních obtíží, zažívání, podpora oběhového systému a navýšení celkové imunity.
* Pomoc při problémech s vypadáváním vlasů, lámavostí nehtů, kazivosti zubů, s kvasinkovými infekcemi, kožními a dalšími obtížemi.
* Doporučení ověřených vysoce kvalitních přírodních produktů s komplexním působením na organismus a nejvyšší jakost doplňků stravy na našem trhu, s jedinečnými recepturami pro podpůrnou celostní péči v udržení vitality a pevné imunity. Doporučení unikátních peruánských bylin pro očistu těla, ochranu a posílení zdraví. Všechny produkty které používáme a doporučujeme mají certifikaci, jsou laboratorně testované, v BIO kvalitě a pochází z naprosto čisté přírody vzdálené od civilizace.
STOJÍME SI ZA TÍM, CO DOPORUČUJEME ! – nejvyšší kvalita
 
Způsob platby: osobně v hotovosti při návštěvě v poradně ve všední dny nebo při využití služby formou Skype vždy převodem na účet před domluveným termínem. Závazné objednávky na sobotní konzultace se hradí vždy zálohou na účet v hodnotě jedné hodiny služby.

 ♥ ♥ ♥

Nomenologie s numerologií (rozbor, výpočty, výklad)

690,-Kč/ 60 min.

 
Vlastnosti služby:
* Pomoc s volbou nebo úpravou nového jména či příjmení pro změnu na matrice.
* Pomoc s výběrem příznivého společného příjmení partnerů před svatbou.
* Posouzení vlivu kombinace rodného jména a příjmení na kvalitu zdraví a životní úspěchy, případně úprava jeho znění pro úřední změnu.
* Výpočet šťastného dne svatby, který ovlivňuje partnerský život.
* Pomoc s výběrem vhodného rodného jména pro očekávané miminko (při rozboru se nahlíží na harmonickou kombinaci s příjmením, na vlastnosti a význam jména, na vliv zdravotních dispozic, celkový příznivý nebo méně příznivý vliv životní cesty).
* Výpočet vhodného názvu firmy a jeho významu pro perspektivní podnikání.
* Propočty vhodných termínů pro zahájení úspěšné podnikatelské činnosti.
 
Způsob platby: osobně v hotovosti při návštěvě v poradně ve všední dny nebo při využití služby formou Skype vždy převodem na účet před domluveným termínem. Závazné objednávky na sobotní konzultace se hradí vždy zálohou na účet v hodnotě jedné hodiny služby.

 ♥ ♥ ♥

Karmická (příčinná) numerologie

690,-Kč/ 60 min.

 
 Vlastnosti služby:
* Numerologický rozbor data narození s osobním vhledem do příčinných souvislostí rodových událostí, které se v generacích programově opakují (oblast zdraví, vztahů, úspěšnosti, financí, předpoklady k individuálním schopnostem a talentům, vlastnosti osobnosti).
* Konzultační rozbor vlivů osobního a rodového karmického zatížení (příbuzenské a partnerské vztahy, dispozice k soužití, přenosné vlivy na děti, vzorce a systémy přesvědčení od rodičů, prarodičů a dalších předků, které ovlivňují život a můžeme je změnit).
* Konzultace základních charakteristik osobnosti, vlivů na duševní i fyzické zdraví a životních výzev z komplexního rozboru data narození v návaznosti na vzorec osudu i zdravotní mřížky ze jména a příjmení.
 
Způsob platby: osobně v hotovosti při návštěvě v poradně ve všední dny nebo při využití služby formou Skype vždy převodem na účet před domluveným termínem. Závazné objednávky na sobotní konzultace se hradí vždy zálohou na účet v hodnotě jedné hodiny služby.

 ♥ ♥ ♥

 Poradna pro těhotné, ženy před početím (konzultace)

690,-Kč/ 60 min.

 

Vlastnosti služby:
*  Konzultace pro ženy plánující miminko, ženy již těhotné, čerstvé rodičky, ženy po potratu a před rozhodnutím interrupce.
*  Pomoc s duševní přípravou na mateřství, konzultace prioritních vlivů matky přenosných na dítě (před těhotenstvím i v jeho průběhu), vzhledem k ovlivnění kvality celkové povahy a zdravého vývoje dítěte.
*  Konzultace v péči o celostní hloubkovou očistu organizmu ženy ještě před početím, jelikož stav vnitřního prostředí matky má zásadní vliv na zdravý vývoj plodu v děloze a pak celkovou imunitní odolnost miminka (překyselení, plísně, těžké kovy, chemikálie, parazitální zátěž).
*  Cílená konzultační pomoc při řešení příčin neplodnosti u ženy a muže, přírodní cesty a přirozené postupy (práce s oběma partnery)
*  Doporučení vhodných přírodních doplňků stravy v průběhu těhotenství pro podporu výživy tkání mozku dítěte v děloze, nervového systému matky a miminka, posílení imunitního systému před infekčními vlivy a regulace jídelníčku pro odhlenění a odkyselení organizmu.
* Konzultace v nápomoci při výběru vhodného křestního jména pro očekávané miminko dle posouzení nauky nomenologie i numerologie v souvislosti k charakteristickým znakům osobnosti dítěte, rodovým vlivům a zdravotním dispozicím.
 
Způsob platby: osobně v hotovosti při návštěvě v poradně ve všední dny nebo při využití služby formou Skype vždy převodem na účet před domluveným termínem. Závazné  objednávky na sobotní konzultace se hradí vždy zálohou na účet v hodnotě jedné hodiny služby.

 ♥ ♥ ♥

 Poradna před svatbou (konzultace)

690,-Kč/ 60 min.

 
Vlastnosti služby:
*  Konzultace v oblasti partnerského soužití, pro snoubence, jednotlivce a čerstvé novomanželé. Analýza rodových vzorců formou  numerologie, návyků, přesvědčení, životních priorit a potřeb.
* Cesty k porozumění, postupnému osobnímu rozvoji a vzájemné podpoře.
* Rozbor / výklad data narození a jmen obou partnerů pro zjištění vlivů rodových příčinných odkazů, podobenství či odlišnosti mezi historii generačních linii obou partnerů, informace pro uvědomělý postoj ve společném zvládání zkoušek rodinného života.
*  Konzultace pro rozhodnutí vhodného společného příjmení pro oba partnery před svatbou. Příjmení má vliv na změnu zásadních kvalit vzorce osudu a zdraví jednotlivce a proto ženám nemusí vždy vyhovovat převzaté příjmení po partnerovi.
*  Pomoc při výběru šťastného dne svatby, který má vliv na průběh partnerského soužití, kvalitu vztahu a oblast řešení životních události.
 
Způsob platby: osobně v hotovosti při návštěvě v poradně ve všední dny nebo při využití služby formou Skype vždy převodem na účet před domluveným termínem. Závazné objednávky na sobotní konzultace se hradí vždy zálohou na účet v hodnotě jedné hodiny služby.

 ♥ ♥ ♥

 

 Poradna pro rodiče (konzultace)

690,-Kč/ 60 min.

 

Vlastnosti služby:

*  Konzultace v oblasti sebepoznání a pochopení partnerských odlišností ve způsobu smýšlení, rodičovské role, analýza návyků, vlastností a přesvědčení rodových modelů. Nahlédnutí na celkovou osobnost jednotlivých členů rodiny dle rozboru karmické numerologie pro hlubší poznání cest vzájemného soužití.

* Uvědomění si skutečných životních potřeb a priorit pro harmonický rodinný život sebeanalýzou svých podvědomých programů. Poznání skrytých emočních vlivů a přesvědčení při způsobu výchovy svých dětí, jako výzvu pro změny v rodičovské roli.

* Hledání cest k porozumění chování svých dětí, rozvoj pocitové komunikace a respektu ke svému dítěti. Vhodná podpora talentů a vzdělávání svých ratolestí přijetím odlišných potřeb, přístupu a zájmů dítěte. Vědomá změna dogmat.

* Doporučení pro řešení sourozeneckých neshod, oboustranné hranice, jistoty pro naplnění potřeb každého jednotlivce, zodpovědnost, důvěra, dominance a komunikace sourozenců ve společném zvládání zkoušek rodinného života.

* Rozvaha v hledání způsobů pro zachování manželského svazku při vztahových krizích s ohledem na společné děti. Úhel pohledu na způsoby jednání, očekávání, závislosti a nepochopení reakcí emočního projevu partnera či dětí. Skryté duševní bolesti a křivdy.

* Individuální poradenství pro rodiče jednotlivce, manželské páry nebo nesezdané partnery.

 

Způsob platby: osobně v hotovosti při návštěvě v poradně ve všední dny nebo při využití služby formou Skype vždy převodem na účet před domluveným termínem. Závazné objednávky na sobotní konzultace se hradí vždy zálohou na účet v hodnotě jedné hodiny služby.

♥ ♥ ♥

 ♥ Poradna pro pozůstalé (konzultace)

690,-Kč/ 60 min.

 

Vlastnosti služby:
*  Konzultace životní situace a duševní rovnováhy po odchodu blízké milované osoby, způsoby přijetí této skutečnosti a nalezení vnitřní síly pro překonání období smutku a prázdného prostoru vedle sebe.
* Vhled do souvislostí úmrtí blízké osoby (dítěte či dospělého), poznání vnitřních a vnějších vlivů, smíření a porozumění pro klid nitra pozůstalých.
* V případě opakujících se tragických nehod v rodech nebo podobných okolností náhlých odchodů příslušníků rodiny, pomůžeme zanalyzovat návaznosti nepříznivých životních programů a doporučíme způsoby očisty rodových linii svépomocí (práce na změnách v životních postojích sebe sama pro osvobození dalších generací svého rodu).
* Podpora v pomoci odvedení duše zemřelého za Světlem (i na dálku), vysvětlíme a doporučíme vše potřebné k osobnímu rituálu odpuštění.
* Procítění hlubšího poznání a duchovního odkazu zemřelé osoby pro další život pozůstalé rodiny. Vhled do emočních prožitků a myšlenek blízkých osob pro uvolnění zármutku, citové závislosti a nalezení smysluplné nové cesty mezilidských vztahů i uvědomělého soužití v hlubších hodnotách.

 

Způsob platby: osobně v hotovosti při návštěvě v poradně ve všední dny nebo při využití služby formou Skype vždy převodem na účet před domluveným termínem. Závazné objednávky na sobotní konzultace se hradí vždy zálohou na účet v hodnotě jedné hodiny služby.  

♥ ♥ ♥

VIP seminář pro rodiče, individuální, obsah na přání

4500,-Kč/ 8 hod.

 
Vlastnosti služby:
* Celodenní individuální seminář na přání klienta s osobní péčí a přístupem.
Varianta A – pro potřebu individuálního přístupu k rozvoji svého dítěte s pochopením souvislostí a podmínek, ve kterých vyrůstá, vzhledem k jeho konkrétním duševním a vzdělávacím potřebám, schopnostem a projevům chování. Podpůrné poradenství a konzultace jednotlivých oblastí rozvoje v harmonizování rodinných vztahů, pocitové komunikace, prostoru pro seberealizaci a svobodné kreativity.
 
Varianta B – pro detailní rozbor, vhled a řešení životních těžkostí dle vašich prioritních témat. Seminář osobního rozvoje na míru potřebám klienta v hledání možností duševní hygieny i sebereflexe v pochopení situací, ve kterých se nachází. Pocitový a prožitkový vhled od procesu vlastního porodu, dětství, dospívání, dospělosti a vlivu rodového programování, vzhledem ke svému zdraví, životním zkouškám, partnerství, dovednostem a návykům. Diskrétnost zaručena.
 
Způsob platby: převodem na účet, nejpozději 7 dní před domluveným termínem semináře, pokud vzájemná dohoda nezní jinak. VIP semináře se konají většinou o víkendu (vše dle dohody).

 ♥ ♥ ♥

 

VIP pohybový kurz pro vitalitu klimakteria (3-6 os.)

3200,-Kč/  9 lekcí             

 
Vlastnosti služby:
* Dvouměsíční VIP kurz v miniskupinkách žen i mužů pro podporu vitality ve zralém věku.  Harmonizující volný pohyb je vhodný pro jednotlivce bez obtíží pohybové soustavy.
* Udržování komplexních koordinačních dovedností, stimulace bdělých reflexů, volného a bezbolestného pohybu celého těla, energetizující a uvolňující soulad mezi vnímáním a automatickým pohybovým projevem.
* Součástí rozvojového kurzu je také spirituální trénink meditačních schopností pro vnitřní uvolnění. Techniky dechu a přirozeného vědomého vedení končetin a hlavy.
 
Způsob platby: převodem na účet, nejpozději 7 dní před domluveným termínem zahájení kurzu, pokud vzájemná dohoda nezní jinak. Dvouměsíční VIP rozvojové kurzy pro dospělé se konají ve večerních hodinách v soboty.

 

 ♥ ♥ ♥


  
využijte prosím
kontaktní formulář pro objednání konzultace
  

Služby poradny rozvoje osobnosti jsou hrazené v hotovosti v poradně nebo bezhotovostně platbou na účet před uskutečněním konzultace (bez účasti zdravotních pojišťoven). Naše služby jsou pomocnými a podpůrnými postupy, které vedou ke zkvalitnění života jednotlivce a rozhodně nenahrazují klasickou lékařskou péči.

 


 

♥ ♥ ♥

 

Všem přeji, abyste našli sílu a odhodlání

změnit sami sebe i vlastní život pro šťastnější

budoucnost svou a jako hodnotný odkaz

dalším generacím svého rodu.  

Každá zásluha je v další reinkarnaci odměněná,

zkušenost duše se nikam neztratí,

takže nepřijdeme ani o dary, ani o nápravné tresty.

Neztrácejme proto vzácný čas našeho života

a pochopme, o co nás žádá.

 

 

© 2016 Miriam Zikmundová – autorka textu
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien