Kdo jsem a kam kráčím

 

Jmenuji se Miriam Zikmundová, nar. 1968

Sluneční znamení: Ryby
Čínské znamení: Opice v živlu zemi
Indiánské znamení: Vlk

 

Srdcem jsem humanistkou, životní rolí matkou a manželkou, profesně průvodcem, poradcem a konzultantem na cestě aktivního osobního rozvoje pro děti, mládež a dospělé. Zajímají mne hlubší principy života, neprozkoumané možnosti lidské duše, nespoutané schopnosti mysli, soulad pohybové dynamiky v celistvé koordinaci vjemů a fungování těla, zdravý životní styl i zdravá strava a mnoho dalších přirozených i přírodních cest k soběstačné regulaci vlastního zdraví, vnitřní vyrovnanosti a celkové spokojenosti.
Pomáhám druhým na cestě k vnitřní proměně najít vlastní identitu, osvobodit se od omezujících systémů přesvědčení, postojů a dogmat. Pomáhám pochopit skrytý vliv podvědomých programů, jakožto otisků vzpomínek v naši mysli, vzorců rodových linii, které nevědomě předáváme svým dětem a také vliv zautomatizovaných návyků, které svazují naše další rozhodování a konání v životě. Předávám rodičům zkušenosti, jak mohou svépomocí cíleně rozvíjet u svých dětí jejich přirozené dovednosti a talenty, jak citlivě vnímat vzájemné pocity a potřeby. Jak podpořit rozvoj smyslů vnímání i motorických schopností a nalézt oboustranné porozumění v otevřené komunikaci. Seznamuji s možnostmi, jak efektivně udržet své celostní zdraví v rovnováze duševní a fyzické. Mohou se na mne obrátit těhotné i partneři před svatbou, kteří hledají radu nebo podporu v důležitých situacích a rozhodnutích. Pokud se nemůžete rozhodnout na společném příjmení před svatbou a nejste si jistí, zda změna partnerovi vibračně v jeho životě neublíží, můžete se poradit, případně i se změnou jména, nebo volbou jména pro očekávané dítě. Pracuji formou osobních konzultací v poradně nebo prostřednictvím Skype.
Vedu a organizuji vzdělávací semináře osobního rozvoje pro rodiče, Miniškolu před mateřstvím, zážitkové a tématické kurzy a věnuji se přednáškové činnosti. Mé akce jsou zaměřené hlavně na předávání praktických zkušeností v oblasti kultivace vlastní osobnosti, vztahů, zdraví, vědomého partnerství s dětmi, svépomocné podpory přirozeného rozvoje vnímání, soustředění, vyrovnanosti a koordinačních schopností u dětí a harmonizace osobnosti dospělých v období klimakteria. Zabývám se také vědomou přípravou na těhotenství a rozvoj sebereflexe v pochopení vlivu modelů rodových linií na náš život a cest k vědomým změnám pro osvobození další generace.

Už jsem na světě dost dlouho, abych věděla, Kam Kráčím a Proč. Mám TEĎ jasno, byť tomu tak nebylo vždycky. Takové velké „Quo Vadis“ s otazníkem se možná děje zrovna u vás, zamýšlíte se někdy nad tím? Kam kráčíte po své cestě a co hledáte? Jaké důvody vás vedou se rozhodovat tak, a ne jinak, a jaké možnosti využíváte? Jenom ty vnější, životem naučené, nebo i ty vnitřní zdroje, existenčně přirozené? Co o sobě víte a co by vám stálo za to rozvinout a používat v jiném rozsahu, než dosud, zajímá Vás to?
Pokud se ptáte, k čemu by vám to bylo? Tak třeba k vnitřní vyrovnanosti, většímu klidu, schopnosti se samostatně emočně harmonizovat, mít nadhled nad životními situacemi a být schopen sebereflexe. Být vědomým rodičem, partnerem, častěji se třeba upřímně usmívat, být pohodový a optimistický, zvládat snadněji stres, nalézt smysl své životní pouti, konání a chápat odlišnosti druhých.

Dobrodružství lidského života a nekompromisní zkoušky nám mnohdy hodně berou, ale také dávají. Záleží, jak se na vše díváme a jaký k tomu zaujmeme postoj. Hra smyslů, rolí, idejí, nečekaných zvratů, to vše nás udržuje v pozoru bytí, trénuje naší odolnost a přizpůsobení se. A co ten pravý klid a mír uvnitř nás? Víme jak jej nalézt a spojit se s ním?
To nejcennější je totiž naším očím skryto. Všechny odpovědi máme uvnitř sebe a možnosti, o kterých ani netušíme. Když porozumíme znakům a symbolům našeho těla domluvit se s naší myslí a srdcem, jsme na dobré cestě k výhře nad ustrnulým chováním, které nás omezuje v komunikaci s druhými, v porozumění jejich odlišností a svých způsobu vnímání. Život si nás pak vyzkouší, zda jsme vše pochopili správně a předloží nám situace, ve kterých budeme muset obstát a projít otužovacím duševním tréninkem. Pak jsme dostatečně připraveni na další cestu růstu. Takže přeji všem dobrý vítr do plachet na vaší osobní „lodi poznání“. Já své kormidlo držím pevně v rukou.

Distancuji se od veřejného klamu a manipulací s lidskými postoji a životy, které morálně deformují většinovou populaci již dlouhé generace. Jako by nám všem nestačily mnohdy nechtěné destrukční rodové vzorce, cílené zastrašování společnosti, opakovaně vštěpována dogmata, skryté emoční záznamy prožitků, které v našich myslích zanechávají stopu zamlžené vlastní autenticity! Mnozí z nás tyto závoje a nánosy uvědoměle měníme a hledáme cestu k vlastní jedinečnosti i spokojenému životu. Ne každému se to však efektivně daří. Život průběžně přináší nová témata, situace a výzvy, a my se snažíme událostem porozumět a řešit vše, jak nejlépe dovedeme. Proto také nejširší prostor k seberozvoji nám dává oblast vztahová, komunikační, zdravotní a pracovní. Myslím, že mi dáte za pravdu, že v procesu vývoje osobnosti a vnitřních proměn se můžeme skutečně každý za sebe „vyřádit“. Průběh je však u každého jiný. Emoční vlnobití, duševní či fyzická bolest, zoufalství, bezmoc či zatrpklost, nás mohou formovat do přechodného zmatku. V hlubším kontextu jejich souvislostí a prožívání však následně přichází pozitivní uvědomění. Záleží, zda si tento prožitek zvolíme jako pochopení a posílení, nebo obviňování a nemohoucnost?  Ti, co záměrně druhým škodí z postu jakéhokoli mocenského postavení, svého ega nebo podporují svým konáním systém útlaku svobodného života jiných, si stejně vyberou svou karmickou daň. Takže můžeme být v klidu, ať se děje, co se děje, protože Jednota celého Vesmíru se obelhat nedá.
Vesmírné zákony mají svůj řád a ten lidský chaos zde na Zemi se nám mnohdy složitě racionálně chápe v každodenním životě. Když jsme se však ocitli v té nekompromisní škole duality, tak zkusme si ten čas zkvalitnit. Hledejme vnitřní svobodu, porozumění, radost a uzdravujme morální kvality, mysl i naše tělo. Myslím, že práce na sobě máme každý víc než dost. Nestyďme si to přiznat a buďme féroví nejen k sobě, ale i k druhým.

Zvu vás na cestu přirozené kultivace vlastní osobnosti, osvojování si etických a mravních projevů, rozvoje vlastní jedinečnosti, lidské důstojnosti, sebereflexi, svobodné spontaneity a rozkvětu potenciálu naší přirozenosti. Je to cílevědomá cesta zušlechťování, seberegulace a přetřídění dosavadních potřeb i přístupu, které ve své formě již jsou pro nás neužitečné, zdeformované, nezvladatelné a omezující. Nebuďte oddaní tomu, co vám neslouží!
Tápání v životě totiž vychází z toho, že neumíme rozlišit to, co vlastně doopravdy chceme zevnitř a zaměřujeme se hlavně na to, co přichází z rozumové rušivé mysli. Pak se divíme, že nespoutanost lidské divočiny je často neuchopitelná v pozorování a zjemňování vnitřního světa citu, lásky a vstřícnosti vůči lidským potřebám (duchovním, estetickým a praktickým). A jak jste na tom vy?

 

Quo vadis, člověče?

 ♥


 

Studijní kroky k mému osobnímu

a profesnímu rozvoji:

r.1994 Eneagram – typologie emocionálně-myšlenkových vzorců osobnosti (devět tváří duše),
r.1994 Přírodní možnosti léčby (spirituální přístup s energetickou harmonizací těla),
r.1994 Zdravý životní styl – úprava stravování, očistné postupy, přirozená a samostatná péče o zdraví organismu
r.1994 Typologie osobnosti – rozbor lidských vlastností a chování dle pozorování projevů těla
r.1995 Přírodní postupy léčby a cesty ke zdravému životu (energetická cvičení pro vnitřní rovnováhu, bylinky, stravování)
r.1996 Edu – kinestetika (edukační kineziologie) – pohybová cvičení pro integraci mozkových funkcí a motorické koordinace (pro děti a dospělé)
r.1998 Kineziologie – metoda One Brain (stupeň I. – III.) – mezinárodní certifikace
r.1998 Grafomotorika – podpůrné postupy pro rozvoj dětí – tréningový program
r.1998 Numerologie (stupeň I. – II.) – rozbor a výklad vlivů data narození na jedinečnost osobnosti a jeho životní cestu
r.1999 Kineziologie – metoda One Brain (stupeň IV.+ minikurz Alergie) – mezinárodní certifikace
r.1999 „Dílčí oslabení výkonu“ Dr.Manfreda Biebla – tréninkový vzdělávací program pro smyslový rozvoj děti dle rakouské metodiky,
r.1999 Usuiho Reiki (stupeň I. – II.) – certifikace
r.1999 Reflexní terapie (stupeň I. – II.) – certifikace (dle Jiřího Janči, Július Pataky),
r.1999 Práce s energiemi – harmonizační postupy s jemnohmotnou energii těla, čakrami,
r.2000 – 2001 Sociálně psychologický výcvik – půlroční odborný zážitkový výcvik / program terapeutických přístupů
r.2000 Práce s brazilskými esencemi Araretama – dle brazilské šamanky Sandry Epstein
r.2000 Karuna Reiki (stupeň I.) – certifikace
r.2001 – 2002 Kineziologie – metoda One Brain (stupeň V. – VII.+minikurz Mimosmyslové vnímání ESP) – mezinárodní certifikace
r.2002 Reflexní zónová terapie chodidel v lymfatickém systému – sebevzdělávací postupy pro regeneraci zdraví
r.2002 „Baumtest“ – rozbor kresby stromu pro analýzu duševních zranění
r.2002 Pulsová diagnostika (stupeň I. – II.) – sebevzdělávání v postupech čínské medicíny pro rovnováhu organismu
r.2002 – 2003 Mandala života (stupeň IV. -V.) – vzdělávací systém pochopení vlastní životní cesty
r.2002 – 2003 Grafoterapie – sebekorekce duševních skrytých traumat vlastní cílenou úpravou rukopisu
r.2003 Spiritual Response Therapy – (SRT) – jemnohmotné čištění energetických nevědomých programů pomocí kyvadla (spirituální práce s Vyšším Já)
r.2003 Vytváření domova a vztahů – (SRT) – jemnohmotné čištění energetických rodových systému (spirituální práce s Vyšším Já)
r.2006 Numerologický vzorec osudu, zdraví a bydlení – grafický propočet vlivu našeho jména i příjmení s vlivem čísel data narození na komplexní osobnost, zdraví, životní zkoušky a individuální dispozice
r.2009 Ra-Sheeba – energetický systém práce se silnou vyšší frekvencí a vědomím pro harmonizaci rovnováhy ženské a mužské energie v těle
r.2009 Shamballa 1024 (stupeň I. – IV.) – multidimenzionální energetický systém sebeléčení těla – vědomá práce na celkovém buněčném překódování
r.2009 Automatická kresba – napojení na energetický systém člověka a kresebné vyjádření blokád na těle,
r.2010 Půlroční Škola Karmické numerologie – rozbor rodových programů v příčinnostech chování a postojů, i osobních schopností dle data narození našeho a našich nejblížších,
r.2010 Daršan u Avatar Matky Meery – spirituální práce s vnitřní osobnostní cestou,
r.2010 Etikoterapie – návrat a změna zásadních etických hodnot a mravnosti vůči sobě a druhým pro celistvé zdraví,
r.2010 Ho´oponopono – havajská technika k nalezení vlastního Já a čištění myslí od negativních vzpomínek,
r.2011 Autopatie (I. – II.stupeň)- alternativní samoléčba chronických nemocí pomocí potencování vlastní tělesné nebo pránické informace a působení na celostní energetickou vibraci
r.2011 Handle přístup I. (I. stupeň) – celostní terapeutický program pro podporu rozvoje neurovývojových dysfunkcí a principů efektivního učení u dětí – metodika z USA
r.2012 Facilitovaná komunikace – techniky usnadňované komunikace pro nemluvící osoby,
r.2012 Autopatie (třídenní praktický seminář postupů autopatických analýz a samoléčby závažných zdravotních obtíží),
r.2012 Handle přístup II. – systémový přístup ke kořenům dysfunkcí a ke stimulaci neurovývojových odlišností pro efektivní učení u dětí
r.2012 Základní symptomatika mentálního postižení, autismu a jiných poruch – APLA Praha
r.2012 Autopatie (III. stupeň) – samoléčba chronických nemocí potencováním vlastní tělesné informace
r.2012 Autopatie pro pokročilé – nové trendy v Autopatii
r.2012 Metodologie – mezinárodně uznávaný inovační vzdělávací systém v rozšiřování gramotnosti přirozeným vzděláváním nejen v indických školách,
r.2012 – 2013 „Brain Gym“ Edukační kineziologie (EDU-kinestetika) – mezinárodní certifikace s praktickým a teoretickým výcvikem v zahraničí – tréninkový program pohybových cvičení stimulující proces učení a schopností koordinační motoriky nejen u dětí pro celistvý zdravý vývoj
r.2013 Somatické prožívání „Svoboda bytí“ – harmonizování traumatů a napětí podle Petera A.Levina Ph.D.
r.2013 Léčebné Kódy – přírodní energetické sebeléčení hlubokého fyzického stresu vlastním působením na principu kvantové fyziky – Dr.Alex Loyd
r.2013 – 2014 Přírodní detoxikační programy hlubokých tkání – (komplexní systém přírodní očisty organismu do mezibuněčné hmoty pro dospělé, děti, ženy před početím a neplodné páry)
r.2015 Transitions (Přechody) – zkoumání vlastního porodu a osvobození od porodních traumat – metoda USA „Integrování porodní dynamiky“
r.2015 Pohybová metodika pro sebeuvědomění a sebevýchovu (I. a II. pro pokročilé) – zahraniční metoda pro svépomocnou regulaci fyziologických procesů, které brzdí vývoj jedince
r.2015 Pohybová metodika pro sebeuvědomění a sebevýchovu – zahraniční svépomocná metodika pro regulaci svalové činnosti při vědomé motorické koordinaci
r.2015 – 2016 Studium tradičních přírodních postupů pro zachování holistického zdraví v samostatné péči o sebe – Tradičního ruského herbalismu a přírodních vzácných receptur, v západní celostní moderní alternativní medicíně – nejmodernější šetrné technologie ve výrobě bylinných produktů pro komplexní péči o zdraví, v tradiční přírodní peruánské medicíně z čistých zdrojů Amazonského pralesa a Vysokých And – špičkové přírodní produkty, originální byliny, kůry stromů, plody, oleje – vše pro komplexní regeneraci organismu a přirozený návrat ke zdraví (i z vážných obtíží).
r.2017  Vědomé a šamanské snění (originální syntéza šamanizmu a moderní práce se sny k probuzení možností našeho života) – autor jedinečné metody z USA pro poznání mystéria smrti, života po životě a znovuzrození. Cesty na druhý břeh, zkoumání nového přístupu ke smrti a porozumění procesu umírání, setkání s předky, posvátný úkol života. Rozvinutí „umění umírání“, uvolnění strachu i připoutanosti v nápomocné komunikaci s přenosem vizí. Nekonvenční myšlení ve vnímání světa a reality,  jasnost v pochopení intimity se spirituální pouti duše.
r.2017  Cesta do lůna – Znovuzrození – prožitkový seminář s návratem do lůna své matky, poznání 4 elementů vývoje lidské existence v prenatálu, genetické probuzení a uvolnění negativních otisků, šamanský Obřad znovupočetí a znovuzrození.

♥ ♥ ♥ 

 

Osobní vyjádření k profesní prezentaci:

Všechny texty na těchto stránkách jsou originálním dílem autora (majitele stránek) a slouží k informovanosti návštěvníků tohoto webu a potencionálních klientů. Věříme, že jejich obsahem vám přiblížíme způsob naší práce, zkušenosti a služby, které můžete využít.
Žijeme ve výjimečné době, která skýtá obrovské možnosti a příležitosti získávat fascinující proudy informací, sebevzdělávání, poznání nových skutečností a nepřeberné inspirace pro svůj život, jen vědět z jakých zdrojů čerpat.
A kdo čemu věří, je závislé na jeho individuálním nastavení mysli, stupni přesvědčení a osobních zkušenostech. Proto přeji všem rozvíjet umění naslouchání svého nitra, intuitivního vedení, používat velkou dávku selského rozumu s nadhledem, odvahu, víru v sebe a nevzdávat se. Mějte otevřené oči, uši a nejvíce své srdce. Důvěryhodné informace prověřujte vlastní zkušeností na sobě. Jak jinak zjistíte, co je pro vaší cestu to správné? Osobní poznání a zkušenost jsou nepřenosné a proto mají takovou cenu pro každého z nás ! Svým klientům rádi poradíme vždy při osobním setkání. Ukážeme vám cesty, jak si můžete účinně pomoci sami a nemusíte být na nikom závislí. Věřte si a naučit či odnaučit se můžete cokoli.

 

© 2016 Miriam Zikmundová – autorka textu
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien