Kdo jsem a kam kráčím

 

Jmenuji se Miriam Zikmundová, rok narození 1968

Srdcem jsem humanistkou, životní rolí matkou a manželkou, profesně průvodcem, poradcem a konzultantem na cestě aktivního osobního rozvoje pro dospělé, mládež a děti.
Zajímají mne hlubší principy života, neprozkoumané možnosti lidské duše, nespoutané schopnosti mysli, soulad pohybové dynamiky v celistvé koordinaci vjemů a fungování těla, zdravý životní styl, zdravá strava a mnoho dalších přirozených i přírodních cest k soběstačné regulaci vlastního zdraví, vnitřní vyrovnanosti a celkové spokojenosti.
Pomáhám druhým na cestě k vnitřní proměně najít vlastní identitu, osvobodit se od omezujících systémů přesvědčení, postojů a dogmat. Pomáhám pochopit skrytý vliv podvědomých programů, jakožto otisků vzpomínek v naši mysli, vzorců rodových linii, které nevědomě předáváme svým dětem a také vliv zautomatizovaných návyků, které svazují naše další rozhodování a konání v životě. Předávám rodičům zkušenosti, jak mohou svépomocí cíleně rozvíjet u svých dětí jejich přirozené dovednosti a talenty, jak citlivě vnímat vzájemné pocity a potřeby. Jak podpořit rozvoj smyslů vnímání i motorických schopností a nalézt oboustranné porozumění v otevřené komunikaci. Seznamuji s možnostmi, jak efektivně udržet své celostní zdraví v rovnováze duševní a fyzické. Mohou se na mne obrátit těhotné ženy i partneři před svatbou, kteří si potřebuji ujasnit svou situaci z jiného úhlu pohledu a hledají nový způsob pro řešení svých důležitých rozhodnutích. Pokud se nemůžete dohodnout na společném příjmení před svatbou a nejste si jistí, zda změna partnerovi osobnostně v jeho životě neublíží, můžete se poradit s výběrem vhodného manželského příjmení. Když přemýšlíte o oficiální změně svého jména, nebo zvažujete vhodné jméno pro očekávané miminko, můžeme vám pomoci podrobným rozborem najít uspokojivou variantu kombinace jména s příjmením, z vašich vybraných prioritních jmen. Pracuji formou osobních konzultací v poradně nebo prostřednictvím Skype.
O víkendech organizuji jednodenní skupinové akce pro rodiče, Miniškolu před mateřstvím, zážitkové kurzy či rozvojové semináře, a když zbývá časový prostor, tak se s radostí věnuji i přednáškové činnosti či tematickým besedám (nyní již v komorních sestavách pro pohodovou atmosféru, oproti dřívějším velkým skupinám na festivalech). Mé akce jsou zaměřené hlavně na předávání praktických zkušeností v oblasti kultivace osobnosti, vztahů, zdraví, vědomého partnerství v rodinách s dětmi, příkladné výchovy a nově připravuji citlivá témata spojená s procesem vědomého umírání. Předávám zkušenosti a vysvětluji svépomocné způsoby cíleného hravého rozvoje vnímání u dětí, zlepšení soustředění, vyrovnanosti a koordinačních schopností. Zabývám se podporou harmonizace vitality těla a smyslů u dospělých v období klimakteria a také vědomou přípravou na těhotenství mladých maminek.  Součástí konzultací je také provázení v pochopení vlivu modelů rodových linií na náš život a cest k vědomým změnám pro osvobození další generace.

Jsem na světě už delší čas, abych poznala kam skutečně Kráčím a Proč. Takové velké „Quo Vadis“ s otazníkem se možná děje zrovna u vás? Zamýšlíte se někdy nad tím? Kam kráčíte po své cestě a co hledáte? Kým opravdu jste? Jaké důvody vás vedou se rozhodovat tak, a ne jinak, a jaké možnosti využíváte? Jenom ty vnější, stereotypní, životem naučené či školou vnucené, nebo využíváte i ty vnitřní zdroje, existenčně přirozené, silné, čisté a hlavně vaše? Co o sobě víte a co by vám stálo za to „oprášit“, rozvinout a používat v jiném rozsahu, než dosud? Zajímá Vás to?
Pokud se ptáte, k čemu by vám to bylo? Tak třeba k vnitřní vyrovnanosti, většímu klidu, schopnosti se samostatně emočně harmonizovat, mít nadhled nad životními situacemi a být schopen sebereflexe. Být vědomým rodičem, partnerem, častěji se třeba upřímně usmívat, být pohodový, optimistický a opravdový, zvládat snadněji stres, nalézt smysl své životní pouti, konání a chápat odlišnosti druhých.

Dobrodružství lidského života a nekompromisní zkoušky nám mnohdy zanechávají šrámy na duši, ale současně s odstupem času přináší porozumění tehdejším událostem. Záleží, jak se na vše díváme a jaký k tomu zaujmeme postoj. Hra smyslů, rolí, idejí, nečekaných zvratů, to vše nás udržuje v pozoru bytí, trénuje naší odolnost a přizpůsobování se základní potřebě přežití. A co ten pravý klid a mír uvnitř nás? Víme jak jej nalézt a spojit se s ním?
To nejcennější je totiž naším očím skryto. Všechny odpovědi máme uvnitř sebe a možnosti, o kterých ani netušíme. Když porozumíme znakům a symbolům našeho těla domluvit se s naší myslí a srdcem, jsme na dobré cestě k výhře nad ustrnulým chováním, které nás omezuje v komunikaci s druhými, v porozumění jejich odlišností a svých způsobu vnímání. Život si nás pak vyzkouší, zda jsme vše pochopili správně a předloží nám situace, ve kterých budeme muset obstát a projít otužovacím duševním tréninkem. Pak jsme dostatečně připraveni na další posun své cesty růstu. Takže přeji všem dobrý vítr do plachet na vaší osobní „lodi poznání“. Já své kormidlo držím pevně v rukou :-). 

Zvu vás na cestu přirozené kultivace vlastní osobnosti, osvojování si etických a mravních projevů, rozvoje vlastní jedinečnosti, lidské důstojnosti, sebereflexi, svobodné spontaneity a rozkvětu potenciálu naší přirozenosti. Je to cílevědomá cesta zušlechťování, seberegulace a přetřídění dosavadních potřeb i přístupu, které ve své formě již jsou pro nás neužitečné, zdeformované, nezvladatelné a omezující. Nebuďte oddaní tomu, co vám neslouží!

 

Quo vadis, člověče?

 ♥


 

Studijní kroky k mému osobnímu

a profesnímu rozvoji:

r.1994 Eneagram – typologie emocionálně-myšlenkových vzorců osobnosti (devět tváří duše),
r.1994 Přírodní možnosti léčby (spirituální přístup s energetickou harmonizací těla),
r.1994 Zdravý životní styl – úprava stravování, očistné postupy, přirozená a samostatná péče o zdraví organismu
r.1994 Typologie osobnosti – rozbor lidských vlastností a chování dle pozorování projevů těla
r.1995 Přírodní postupy léčby a cesty ke zdravému životu (energetická cvičení pro vnitřní rovnováhu, bylinky, stravování)
r.1996 Edu – kinestetika (edukační kineziologie) – pohybová cvičení pro integraci mozkových funkcí a motorické koordinace (pro děti a dospělé)
r.1998 Kineziologie – metoda One Brain (stupeň I. – III.) – mezinárodní certifikace
r.1998 Grafomotorika – podpůrné postupy pro rozvoj dětí – tréningový program
r.1998 Numerologie (stupeň I. – II.) – rozbor a výklad vlivů data narození na jedinečnost osobnosti a jeho životní cestu
r.1999 Kineziologie – metoda One Brain (stupeň IV.+ minikurz Alergie) – mezinárodní certifikace
r.1999 „Dílčí oslabení výkonu“ Dr.Manfreda Biebla – tréninkový vzdělávací program pro smyslový rozvoj děti dle rakouské metodiky,
r.1999 Usuiho Reiki (stupeň I. – II.) – certifikace
r.1999 Reflexní terapie (stupeň I. – II.) – certifikace (dle Jiřího Janči, Július Pataky),
r.1999 Práce s energiemi – harmonizační postupy s jemnohmotnou energii těla, čakrami,
r.2000 – 2001 Sociálně psychologický výcvik – půlroční odborný zážitkový výcvik specifických forem a metod práce s klientem/ program terapeutických přístupů
r.2000 Práce s brazilskými esencemi Araretama – dle brazilské šamanky Sandry Epstein
r.2000 Karuna Reiki (stupeň I.) – certifikace
r.2001 – 2002 Kineziologie – metoda One Brain (stupeň V. – VII.+minikurz Mimosmyslové vnímání ESP) – mezinárodní certifikace
r.2002 Reflexní zónová terapie chodidel v lymfatickém systému – sebevzdělávací postupy pro regeneraci zdraví
r.2002 „Baumtest“ – rozbor kresby stromu pro analýzu duševních zranění
r.2002 Pulsová diagnostika (stupeň I. – II.) – sebevzdělávání v postupech čínské medicíny pro rovnováhu organismu
r.2002 – 2003 Mandala života (stupeň IV. -V.) – vzdělávací systém pochopení vlastní životní cesty
r.2002 – 2003 Grafoterapie – sebekorekce duševních skrytých traumat vlastní cílenou úpravou rukopisu
r.2003 Spiritual Response Therapy – (SRT) – jemnohmotné čištění energetických nevědomých programů pomocí kyvadla (spirituální práce s Vyšším Já)
r.2003 Vytváření domova a vztahů – (SRT) – jemnohmotné čištění energetických rodových systému (spirituální práce s Vyšším Já)
r.2006 Numerologický vzorec osudu, zdraví a bydlení – grafický propočet vlivu našeho jména i příjmení s vlivem čísel data narození na komplexní osobnost, zdraví, životní zkoušky a individuální dispozice
r.2009 Ra-Sheeba – energetický systém práce se silnou vyšší frekvencí a vědomím pro harmonizaci rovnováhy ženské a mužské energie v těle
r.2009 Shamballa 1024 (stupeň I. – IV.) – multidimenzionální energetický systém sebeléčení těla – vědomá práce na celkovém buněčném překódování
r.2009 Automatická kresba – napojení na energetický systém člověka a kresebné vyjádření blokád na těle,
r.2010 Půlroční Škola Karmické numerologie – rozbor rodových programů v příčinnostech chování a postojů, i osobních schopností dle data narození našeho a našich nejblížších,
r.2010 Daršan u Avatar Matky Meery – spirituální práce s vnitřní osobnostní cestou,
r.2010 Etikoterapie – návrat a změna zásadních etických hodnot a mravnosti vůči sobě a druhým pro celistvé zdraví,
r.2010 Ho´oponopono – havajská technika k nalezení vlastního Já a čištění myslí od negativních vzpomínek,
r.2011 Autopatie (I. – II.stupeň)- alternativní samoléčba chronických nemocí pomocí potencování vlastní tělesné nebo pránické informace a působení na celostní energetickou vibraci
r.2011 Handle přístup I. (I. stupeň) – celostní terapeutický program pro podporu rozvoje neurovývojových dysfunkcí a principů efektivního učení u dětí – metodika z USA
r.2012 Facilitovaná komunikace – techniky usnadňované komunikace pro nemluvící osoby,
r.2012 Autopatie (třídenní praktický seminář postupů autopatických analýz a samoléčby závažných zdravotních obtíží),
r.2012 Handle přístup II. – systémový přístup ke kořenům dysfunkcí a ke stimulaci neurovývojových odlišností pro efektivní učení u dětí
r.2012 Základní symptomatika mentálního postižení, autismu a jiných poruch – APLA Praha
r.2012 Autopatie (III. stupeň) – samoléčba chronických nemocí potencováním vlastní tělesné informace
r.2012 Autopatie pro pokročilé – nové trendy v Autopatii
r.2012 Metodologie – mezinárodně uznávaný inovační vzdělávací systém v rozšiřování gramotnosti přirozeným vzděláváním nejen v indických školách,
r.2012 – 2013 „Brain Gym“ Edukační kineziologie (EDU-kinestetika) – mezinárodní certifikace s praktickým a teoretickým výcvikem v zahraničí – tréninkový program pohybových cvičení stimulující proces učení a schopností koordinační motoriky nejen u dětí pro celistvý zdravý vývoj
r.2013 Somatické prožívání „Svoboda bytí“ – harmonizování traumatů a napětí podle Petera A.Levina Ph.D.
r.2013 Léčebné Kódy – přírodní energetické sebeléčení hlubokého fyzického stresu vlastním působením na principu kvantové fyziky – Dr.Alex Loyd
r.2013 – 2014 Přírodní detoxikační programy hlubokých tkání – (komplexní systém přírodní očisty organismu do mezibuněčné hmoty pro dospělé, děti, ženy před početím a neplodné páry)
r.2015 Transitions (Přechody) – zkoumání vlastního porodu a osvobození od porodních traumat – metoda USA „Integrování porodní dynamiky“
r.2015 Pohybová metodika pro sebeuvědomění a sebevýchovu (I. a II. pro pokročilé) – zahraniční metoda pro svépomocnou regulaci fyziologických procesů, které brzdí vývoj jedince
r.2015 Pohybová metodika pro sebeuvědomění a sebevýchovu – zahraniční svépomocná metodika pro regulaci svalové činnosti při vědomé motorické koordinaci
r.2015 – 2016 Studium tradičních přírodních postupů pro zachování holistického zdraví v samostatné péči o sebe – Tradičního ruského herbalismu a přírodních vzácných receptur, v západní celostní moderní alternativní medicíně – nejmodernější šetrné technologie ve výrobě bylinných produktů pro komplexní péči o zdraví, v tradiční přírodní peruánské medicíně z čistých zdrojů Amazonského pralesa a Vysokých And – špičkové přírodní produkty, originální byliny, kůry stromů, plody, oleje – vše pro komplexní regeneraci organismu a přirozený návrat ke zdraví
r.2017  Vědomé a šamanské snění (originální syntéza šamanizmu a moderní práce se sny k probuzení možností našeho života) – autor jedinečné metody z USA pro poznání mystéria smrti, života po životě a znovuzrození. Zkoumání nového přístupu ke smrti a porozumění procesu umírání, uvolnění strachu i připoutanosti. Nekonvenční myšlení ve vnímání světa a reality,  jasnost v pochopení spirituální pouti duše.
r.2017  Cesta do lůna – Znovuzrození – prožitkový seminář s návratem do lůna své matky, poznání 4 elementů vývoje lidské existence v prenatálu, genetické probuzení a uvolnění negativních otisků, šamanský Obřad znovupočetí a znovuzrození.
r.2017 – 2019  Vzdělávací kurzy a semináře novodobých přístupů k sebekultivaci – aktivní vzdělávání v převratných postupech změny vlastní mentality, nové principy práce s myslí a způsobech tvoření reality. Rozvoj schopností práce s emocemi, sebereflexe a seberegulace.
r.2017 – 2020  Spirituální přístupy tradičních nauk starobylých kultur pro uzdravování mysli a těla.
– Spiritualita v přípravě na vědomý odchod nemocného a doprovázení pozůstalých.
r.2018 – 2020 Odborné studium přístupů v péči o nemohoucí osoby a pro podporu jejich potřeb.