Vítejte u nás

Centrum nových možností

EDU-MIR

Sebevzdělávací příležitosti a transformační přístupy

pro vaše celostní zdraví a spokojený život.

 

Stránky věnované praktickému osobnostnímu

rozvoji člověka na cestě ke zkvalitnění života, 

návratu duševní a fyzické vitality,

prosperitě ve vzdělávání i v pracovním naplnění,

a v tom, co drží naprostý základ vnitřní rovnováhy

u dětí i dospělých, což je morální vývoj v myšlení,

komunikaci, důvěryhodné lásce, sebepoznání

a pochopení principů přírodních zákonitostí,

aby se nám lépe žilo a pak vědomě se smířením odcházelo.

 

♥ ♥ 

Neztrácej čas svého života !  

Spoléhej sám na sebe a nedávej svoji moc jiným !

Nikdo jiný ti nevrátí zdraví ani klid duše, než ty sám !

Umění přijímat nechtěné a schopnost měnit svůj způsob chování i styl života je projevem vyzrálosti !  

 

 

Víte, jak na to ?

Pod tlakem rozporuplné společnosti, mediální manipulaci a útlaku systému se ledacos důležitého přehlédne a přitom nevědomě ztrácíme sílu, nevěříme si a poškozujeme svou křehkost hlubšího vnímání i svobodné kreativity.

♥ ♥ ♥

 Pokud si přejete podat pomocnou ruku v procesu sebepoznání
a předat inspiraci založenou na dlouholetých osobních zkušenostech a vědění
 v oblasti osobnostního růstu a sebeuzdravování,
můžete nahlédnout na témata našich služeb a pokud vás
některé osloví, máte možnost nás kontaktovat.

 

„Osobní Konzultace“
„Skype Poradna“
„Skupinové akce“

 

 


♥ ♥ ♥

 

Naše soukromé Centrum nových možností EDU-MIR v Benešově je současně Poradnou osobního rozvoje pro rodiny a jednotlivce. Je to útulné a bezpečné prostředí rodinného charakteru, kde se zabýváme komplexním pohledem a přístupem k příčinám lidských strastí, bolestí, obtíží, nezdarů, strachů, krachů, způsobů přesvědčení, jakýchkoli životních ztrát a nemocí. Pomáháme vám odhalovat kořeny těchto neduhů uvědoměním si okolností i souvislostí, které můžete pochopit a samovolně změnit, aniž byste nepřirozeně potlačovali jejich symptomy.
Máme bohaté praktické zkušenosti (více než 26 leté – viz: Kdo jsem..) v nekonvenčních alternativních metodikách, přírodních svépomocných postupech, vzdělání u zahraničních renomovaných odborníků přírodních nauk, duchovních, vědeckých a psychologických směrů, v oblastech uchování duševního a fyzického zdraví člověka, prosperity, vnitřní rovnováhy, v umění porozumění lidské mysli pro schopnost seberegulace, a také ve vědomé přípravě na proces umírání.
Všechno co zprostředkováváme, máme na sobě léty vyzkoušené tvrdou životní zkušeností, takže žádná suchá teorie převzatá pouze z knih či kurzů, ale vlastní praxe ze soukromého a profesního života. Provázíme pozorovacím procesem a postupným uvědomováním si vlivů na své rozhodování a chování. 
A protože všechny události života souvisí s nevědomým dřívějším otiskem buněčné paměti v naší DNA, se způsobem našeho myšlení, jednání, emočního prožívání, vzdělávání, výchovy, přesvědčení, vlivem lidí, se kterými jsme často v kontaktu, jaké informace podvědomě vstřebáváme i vlivem podmínek prostředí, kde žijeme, pomáháme vám pochopit souvislosti mezi tím co bylo, co je teď a jak můžete do své budoucnosti vědomě změnit to, co potřebujete a je pro vás důležité.
Jsme tady pro ty, kdo si sami neví rady, kdo potřebuje si věci ujasnit, zdůvodnit, podpořit, prokonzultovat, něco třeba doporučit, naučit či informovat, nebo pohlédnout na svou situaci z jiné perspektivy, abyste měli jasno, jak se zodpovědně rozhodnout pro nutnou změnu ke kvalitnějšímu životu.
 

 ♥ ♥ ♥ 

 

Autorka textu : Miriam Zikmundová