Konzultace 

(osobní setkání v prostorách mé poradny v Benešově)

 

 

Komu a v čem můžeme pomoci?

 

– ženám, které se vědomě připravují na těhotenství
(vědomé řešení rodových zátěží, téma neplodnosti nebo duševní zranění z dětství) – více info ZDE

 

– ženám, které chtějí zodpovědně harmonizovat svůj současný duševní a fyzický stav před mateřstvím
(doporučení očisty organismu jako základ pro vývoj zdravého dítěte, způsoby navrácení vnitřní rovnováhy, uvědomění si kvalitu vztahů s rodiči a s partnerem – vše ovlivňuje následně energetické prenatální programování dítěte pro jeho další život) – více info ZDE

 

– těhotným ženám, které se cítí nepochopené, přetížené a v nervovém vypětí
(spirituální provázení pro harmonizaci vnitřního stavu těhotné ženy, aby své nežádoucí pocity nechtěně nepředávala do energetického pole vyvíjejícího se děťátka v děloze) – viz info ZDE

 

– těhotným ženám, které se rozhodují jaké vhodné jméno zvolit pro své očekávané miminko, aby jim přineslo zdraví, vyrovnanější život a harmonizovalo s příjmením
(velmi důležitá volba a zodpovědnost pro rodiče, kterou si dítě se svým jménem nese celý život a buď jeho osobnost podporuje, harmonizuje životní zkoušky nebo potlačuje a narušuje energii zdraví či úspěchu) – viz info ZDE

 

– partnerům, kteří hledají pochopení ve vztahových situacích
(partnerské neporozumění v chování a hodnotách druhého, konflikty generační) – více info ZDE

 

– snoubencům s výběrem společného příjmení před svatbou a s výběrem šťastného dne svatby, který podporuje soužití partnerů
(příjmení je rodová pečeť a energetická výbava pro další generace, ale pokud není rod zdravý, vyrovnaný a soudržný ve vztazích, nese se tento otisk jako nezpracované břemeno dál. Kdo koho příjmení přijme při svatebním obřadu, toho energii rodu přebírá, jako vlastní úkol pro zpracování. Má to vliv na změnu vzorce osudu a zdraví z jiné kombinace jména a příjmení – můžeme si polepšit nebo pohoršit) – více info ZDE

 

– dospělým, při volbě nového jména nebo příjmení, pro úřední změnu
(pokud cítíte, že vaše dosavadní jméno s vámi duševně nesouzní a necítíte v něm vitální energii a prospěch pro váš život, tak změnu je dobré zvážit pozorně, neukvapit se výběrem dle momentální nálady, ale zkonzultovat pečlivými výpočty všechny vlivy na vaší osobnost, zdraví a životní cestu. Změna příjmení se řídí jinými zásadami při výběru než volba křestního jména, proto je dobré se informovat o všech souvislostech, které mají na to vliv) – více info ZDE

 

– rodinám, které chtějí kultivovat vzájemnou komunikaci či vztahy s nejbližšími a pochopit jejich odlišnosti
(v případě rozvodu, partnerské nevěry, úmrtí blízkého v rodině, péče o nemocnou osobu, častých sporů v rodině mezi rodiči a dětmi, nedorozumění s dospívající mládeží) – více info ZDE

 

– maminkám, které chtějí vědět, co je potřeba pozorovat v raném vývoji svého dítěte, aby později neměly příliš mnoho starostí s jejich zdravím a prospěchem
(vysvětlíme vše nejdůležitější, co jako laik může přirozeně doma vypozorovat a včas řešit, když se projeví signály negramotnosti pohybové, komunikační, reflexní, pocitové, při stravování a vylučování, poruchy spánku, extrémní plačtivosti či nervozity, reakce po očkování, vnější příznaky nedostatečností celkového prospívání) – viz info ZDE

 

– maminkám s předškolními dětmi, které nepodceňují vývoj svého dítěte a případné nedostatečnosti přirozeného vývoje či zvláštní projevy chování chtějí zodpovědně řešit
(když se vám zdá, že vaše dítě chodí nebo běhá neobvyklým kolísavým způsobem, vyhýbá se některým běžným úkonům, je manuálně nešikovné, odmítá komunikovat, uzavírá se v sobě nebo často pláče, je nesoustředěné nebo se projevuje agresivně, špatně usíná, má problémy s trávením nebo se naopak přejídá) – více info ZDE

 

– školním dětem, které mají potíže se vzděláváním, stresem ze školy nebo celkové nechuti k učení
(které potřebují podpořit soustředěnost, sebevědomí, rozvoj smyslů, paměti, šikovnost v přirozeném pohybu nebo manuální gramotnosti, představivost, nebo prostě chtějí být úspěšnější než dosud) – více info ZDE

 

– mládeží, která hledá smysl života a chybějící motivací k realizaci svých potřeb
(nedostatek sebevědomí a sebepochopení, konflikty s rodiči, potlačené potřeby z dětství, dezorientace při výběru vhodného směru pro vzdělávání, problémy se seznamováním s opačným pohlavím, stresy z nevhodné party vrstevníků, rozvoj duchovních kvalit ve změně smýšlení, obnovení vztahu k sobě – úcta a laskavost v naplnění osobních potřeb) – více info ZDE
 
– ženám a mužům ve zralém věku klimakteria (menopauzy a andropauzy)
(podpora změn v hormonálním systému organismu a pro vitalitu duševního a fyzického stavu, posílení imunity, zlepšení trávení a vylučování, doporučení očistných procesu v těle jako nutnost pro regeneraci dlouholetých toxických nánosů ve střevech, cévách, mezibuněčné hmoty všech orgánů. Doporučení speciálního cvičení pro harmonizaci pohybové soustavy, svobodný pohyb bez bolesti a zlepšení reflexů těla, soustředění, paměti) – vice info ZDE

 

– ženám a mužům jakéhokoli věku v harmonizaci duševního stavu pro životní radost a naplnění smyslu své existence
(provázení k zapomenutým příběhům svého dětství, které měly zásadní vliv na současnou ztrátu svého naplnění a životního směru, návrat k sobě samému v hodnotách a rozhodnutích pro sebeúctu a víru ve své schopnosti, uvědomění a rozpuštění vlivů zátěží, které vedly k vnitřnímu vyhoření a nezájmu o život, nalezení nových začátků své osobní cesty ve zralém věku) – vice info ZDE

 

 


Důležité informace:

TELEFONICKOU ANI PÍSEMNOU KONZULTACI JIŽ NEPOSKYTUJEME !
Veškeré poradenství a konzultace na míru vašim potřebám provádíme zásadně napřímo TVÁŘÍ V TVÁŘ.
DISKRÉTNOST A RESPEKT ke klientům JSOU pro nás SAMOZŘEJMOSTÍ.
Veškeré INFORMACE A PŘÍBĚHY klientů JSOU jednoznačně DŮVĚRNÉ a nikde je neprezentujeme. 

 

JAKÉKOLI ÚDAJE A POZNATKY Z VAŠEHO ŽIVOTA, které nám na konzultaci SDĚLÍTE O VAŠEM ZDRAVOTNÍM STAVU ČI NÁVYCÍCH, O VAŠICH PROŽITCÍCH ČI PLÁNECH v žádné podobě NEZAZNAMENÁVÁME, NEEVIDUJEME, NEZPRACOVÁVÁME, NEUKLÁDÁME, ani NEPŘEDÁVÁME třetí osobě. Vše je důvěrné při přímé ústní komunikaci s klientem, který si pro vlastní potřebu může dělat z našich doporučení písemné poznámky domů. ŽÁDNÉ ZVUKOVÉ nebo OBRAZOVÉ ZÁZNAMY NEJSOU  DOVOLENÉ z důvodů ochrany osobních údajů klienta i konzultanta! 
PŘÍSNĚ DODRŽUJEME OBECNÉ PODMÍNKY LEGISLATIVY GDPR a totéž je požadováno i od chování klienta, který u nás využívá služby. PŘED NAŠIM SPOLEČNÝM ROZHOVOREM osobního setkání v poradně nebo Skypem, obdržíte k podepsání „INFORMOVANÝ SOUHLAS“ se zpracováním osobních údajů a způsobu poskytnutí služby, za což se považuje podle nařízení GDPR i vaše jméno, příjmení, adresa bydliště (fakturační údaje), telefonický i emailový kontakt, Skype adresa a datum narození. Tyto údaje potřebujeme pro vystavení faktury (u bezhotovostních plateb) nebo příjmového dokladu (u plateb v hotovosti), anebo jsou nutné pro poskytnutí naší služby, o kterou žádáte. Od 24.5.2018 MÁME PRÁVNĚ OŠETŘENY nové obchodní podmínky poskytování služeb, ochrany osobních údajů, podmínky dodržování autorských práv a přizpůsobený způsob práce s klientem.
SNAŽÍME SE, A ZÁLEŽÍ NÁM, aby námi poskytované SLUŽBY byly stále pro vás inspirujícím a hodnotným zážitkem, podpůrnou pomocí či provázením a neomezovaly vaše rozhodnutí z pohledu přísných opatření EU, které potřebujeme všichni bez výjimky dodržovat :-).  DĚKUJEME za vaše RESPEKTOVÁNÍ těchto nových obecných nařízení poskytování služeb.
Seznamte se prosím s našimi  Všeobecnými obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů.

 

Pracujeme otevřeně a ctíme pravdivost, slušnost, diskrétnost a jednání „fair play“.
S nečestnými úmysly nás nekontaktujte !
Máme právo kdykoli konzultaci ukončit pokud vycítíme jiné záminky než ryze osobní a snahu o nekorektní jednání.

 

 

Ceník a vlastnosti služby jsou uvedené v sekci „Ceník a způsob platby“

 

 

© 2016 Miriam Zikmundová – autorka textu