Zdravé těhotenství 

(průvodce zdravým těhotenstvím, podpora zdravého vývoje děťátka v děloze matky, regenerace po porodu)

 

 

Milé ženy, nastávající maminky a slečny na vdávání !
Víte, co jste schopné ovlivnit před početím, v těhotenství a před porodem?
Asi není pochyb, že každá rozumná a zodpovědná žena, než se stane maminkou, předem uvažuje, jakým způsobem může přispět ke svému zdárnému a zdravému těhotenství. Tento požehnaný stav je startovacím obdobím pro utváření nového života, pro zápis buněčného programu kvality vývoje plodu, a pro celistvé propojení fyziologických a duševních vlastností lidské bytosti. Ani netušíte, jak je tento proces důležitý, a co všechno můžete tím ovlivnit. Existuje mnoho vlivů, které nejsou vidět, přesto zanechávají hlubokou stopu v těle a duši dítěte, které se projeví až po čase, a mohou ho doprovázet stále i do vzdálené dospělosti.
Svým přístupem, již od početí, dáváme jako matky svému potomkovi největší dědictví z informačních zdrojů našeho organizmu, který mu poskytuje základy pro kvalitu života, fyzického a duševního rozsahu. Otec při procesu početí přináší jako dar buněčnou paměť svého rodu, ale matka kromě genetických předpokladů nabízí svým prostředím organizmu navíc prioritní stavební substanci pro celkovou modelaci člověčí anatomie, vývoje mozku, kostry i nervového systému svého dítěte. Svými smysly, záměry a pocity také přímo ovlivňuje kmitočty atomů při utváření budoucnosti vlastního dítěte, které je bere za své. V každém jednotlivém cyklu vývoje plodu přijímá tato nová bytost esenciální kvality DNA své matky, která nevědomě modeluje biologické, emocionální i mentální struktury těla svého dítěte. V dílčích trimestrech těhotenství tak plod získává fixované programy pro svůj další rozvoj a život. Proto během pozdějšího období života tyto záznamy dítě zpracovává jako rušivý disharmonický prvek, který dle svých intuitivních pocitů zkoumá a snaží se měnit skrze pochopení okolních vlivů na něho samého.
Takže vidíte, že co se předem podcení, nevěnuje se tomu pozornost ani zodpovědnou péči, to se bude muset v pozdějších letech dohánět starostmi s nápravnými kroky pro rovnováhu zdraví těla, emocí a smyslů dítěte. Říká se tomu „nekompromisní škola života“. Co si byť nevědomě zasejeme, to si také, byť nechtěně sklidíme! Vše ve svém jedinečném obsahu a kvalitě, kterou jsme do toho vložili. Učíme se procesem života a to, co zatím neznáme, neznamená, že neexistuje, a že nám to život s časem nepředloží, jako formu ponaučení i zkoušek, abychom něco důležitého pochopili.
Proto v mateřství jsou ženy plně zodpovědné za svůj celkový zdravotní stav, fyzický, psychický a hodnotový. A to nejen před či v průběhu prenatálního vývoje svého dítěte, ale i poté, jelikož většina maminek dítě kojí, celodenně se starají o jeho potřeby a pečují o jeho raný vývoj, motorický i smyslový. Maminky potřebují být v pohodě, klidné, vitální a uvědomělé, aby intuitivně uměly vypozorovat jemnou smyslovou komunikaci miminka nebo později potřeby batolete. Samozřejmě neopomíjíme důležitou funkci tatínků, kteří by měli přispívat svou pozorností ke klidu rodinné atmosféry, hravostí k zábavným prožitkům dítěte, zajistit pocit bezpečí, základních jistot a svoji rozvahou pomoci zvládat emočně vypjaté chvíle.
Měly bychom proto pamatovat i na duševní přípravu samotného porodu. Strach či psychická nevyrovnanost vyvolává omezení ve volném proudění toku krve do svalů, způsobuje blokaci nervového systému, nepravidelnou dechovou frekvenci, stažení svalstva pánevního dna, oslabuje ledviny, lymfatický systém, a může také narušit přirozenou regulaci trávicí i vylučovací soustavy. Skrze maminku, dítě v bříšku vnímá jakékoli sebemenší odchylky od stavu radosti, spokojenosti, klidu a bezpečí. To vše se mu zapisuje do jeho vlastních smyslů, ovlivňuje vytváření individuálních rysů osobnosti, struktury formování postavy a motorických reflexů. Maminky záchvěvy emocí a myšlenek zaznamenává již zárodek do své buněčné paměti CNS a vybavují pak dítě konstrukčními duševními programy. Zcela jistě to zjistíte až po jeho narození a při dalším postupném senzomotorickém vývoji, který budete mít možnost v jeho blízkosti každodenně pozorovat. A která maminka by nechtěla mít své děťátko zdravé, šťastné, šikovné a chytré, že? Mnoho základů do života malého tvorečka totiž vzniká právě v křehkém prenatálním období, takže ženy zpozorněte a berte to vážně!
Je proto logické, že asi bude zapotřebí se na toto jedinečné období náležitě připravit, nejen informačně, ale hlavně prakticky. Nestačí si jen něco načíst, vědět, ale je nutné to hlavně na sobě s rozvahou aplikovat. V této oblasti bych vám mohla pomoci svými osobními a dlouholetými profesními zkušenostmi.

 

♥ ♥ ♥

 

Základní informace pro nastávající maminky k prevenci celostního zdraví:

 

Proč mnoho miminek a malých dětí je tolik nemocných ?
Všeobecná informovanost mladých žen před početím nebo v průběhu těhotenství se většinou týká oblasti správné životosprávy, zdravého pohybu a cvičení, pravidelného spánku, dostatečného přísunu vitamínů a minerálů, pravidelných lékařských kontrol a vyšetření. Veřejně však ženám málokdo sdělí, co je stěžejní potřebou naopak z těla vyloučit ven, aby jejich vnitřní prostředí organizmu se celkově regenerovalo, pro očekávané dítě a matku bylo bezpečné, a neohrožovalo prenatální vývoj plodu. Víte, jak je důležité před početím mít zpracované své vlastní duševní hodnoty, vztah k sobě a partnerovi, postoje pro společný rodinný život, a také své nejzranitelnější psychosomatické bloky z dětství i dospívání? To má totiž před založením rodiny vyřešené málokdo. Z toho vyplývá, že podle toho, na jakém stupni vlastního osobního rozvoje se oba rodiče nachází, takovou duši dítěte si pozvou do svého života, aby je nejen v radosti doprovázela, ale i prozřetelně učila. Takže čím více zraňujících a emočně vypjatých událostí jste od období dětství prošli, tím je větší pravděpodobnost, že ony skryté pocitové stopy se z programů matky nevědomě přenesou i do smyslové paměti dítěte v průběhu těhotenství. Ostatní zásadní duševní záznamy se vytváří při procesu porodu a raného vývoje dítěte.
Klasické postupy vyšetření neřeší acidobazickou nerovnováhu pacientky, rozsah toxické zátěže organizmu, odstranění z těla pozůstatků starých zánětů a plísní, metabolického odpadu z krve a těžkých kovů ze tkání. Při běžných postupech se nezjišťuje ani parazitární stres. Budoucí maminky proto mnohdy ani netuší, co by pro sebe a své dítě mohly navíc ještě prospěšného udělat, aby zajistily optimální podmínky pro zdravější a šťastnější budoucnost jich obou. Některé těhotné maminky si neuvědomují, že stav vnitřního prostředí svého organizmu má zásadní vliv na rozvoj plodu, průběh porodu a následný celkový zdravotní stav miminka. Poruchy v neuromotorickém vývoji z raného věku dítěte a pozdější obtížné zvládání učiva v období školní docházky (problémy s učením, pamětí, nesoustředěním), jsou mnohdy dalšími důsledky z vlivů prenatálního období a případných komplikací v průběhu porodu. Přidáním další extrémní toxické zátěže, tentokrát z vnějších vlivů (životního prostředí, nekvalitní stravy, očkovacích látek, silného elektrosmogu), mohou být v některých případech nezvratnou devastací nervového systému oslabeného dítěte a současně tragédii pro mnohé rodiče.  
Zvolit rozumnou prevenci pro zdravé těhotenství nebo to nechat být?
Kromě psychické rovnováhy, dobrých vztahů s nejbližšími a přebývání v klidném prostředí, je v těhotenství současně zapotřebí se připravit na děťátko i po stránce fyzické. Nejen kouření, alkohol a nekvalitní stravu je potřeba v požehnaném stavu eliminovat, ale také je velmi prospěšné, ještě před početím, se několik měsíců pečlivě detoxikovat hloubkovou očistou. Je žádoucí, aby organizmus ženy byl očištěn od většiny toxické zátěže, odkyselen a vyživen antioxidanty, protože jedovaté prostředí by jinak mohlo ohrozit zdraví dítěte v děloze. Pokud žena má v těle velkou zátěž těžkými kovy a chemickými látkami, je velmi pravděpodobné, že je také současně značně překyselená a bakterie, viry, včetně parazitárních mikroorganismů mají nejvhodnější podmínky pro množení a usídlení se ve tkáních či orgánech. Je tedy zřejmé, že skrze placentu a pupečník se do plodu dostane většina toxické zátěže z matčina těla a ovlivní tím celkový vývoj dítěte v děloze. Těžké kovy se usazují nejdříve v mozkové tkáni dítěte, a proto velmi závažně mohou ovlivnit jeho neurovývoj pro další roky jeho života. Projevuje se to u dětí mnohými oslabeními funkcí motorické koordinace a reflexů, problémy s vnímáním, různými druhy zjevných postižení a vývojovými vadami. V rozsáhlé míře jsou to také kožní komplikace, atopické ekzémy, chronická či autoimunitní onemocnění. Pokud k takové vnitřní zátěží citlivého organizmu miminka se přidají ještě další kombinace chemikálií a těžkých kovů z obsahu očkovacích látek, pak celkové zatížení imunitního systému maličkého tělíčka už nemusí unést tuto jedovatou nálož bez důsledků. Následkem mohou být diagnózy autismu, epilepsie, oslepnutí, ochrnutí nebo jiných těžkých postižení. Je to bohužel smutná realita potvrzená oficiálními výzkumy, ne slovní strašák.
Lépe vědět nebo nevědět, co vše můžete ovlivnit svým přístupem?
Pokud maminka v očekávání má značně překyselené prostředí svého organizmu, mívá opakované gynekologické obtíže nebo časté infekční či alergické nemoci, dlouhodobě řeší komplikace imunitního systému, tak s největší pravděpodobností i prostředí v její děloze je pro dítě nebezpečně kyselé a bakteriální. Plodová voda může být pak zakalená a páchnoucí. Vše z těla matky přechází do prostoru dělohy, zvyšuje se tak riziko infekce na plod, vliv parazitní nákazy a toxických látek, jelikož dítě po celou dobu polyká tuto infikovanou plodovou vodu. Tím, mezi jinými vzniká nebezpečí potratu, předčasného porodu, následných vážných zdravotních potíží u novorozence nebo později u kojence. V některých vážných případech dokonce i jeho úmrtí. Bohužel poslední 2-3 generace mají mnohem více oslabenou imunitu a nastřádané toxické zátěže v organizmu, než tomu bývalo u jejich předků. Vliv nezdravého životního prostředí, nepříznivého životního stylu a zoufalých návyků stravování z nekvalitních surovin i polotovarů, udělá v těle za roky vlastní „paseku odpadů“. O tom už teoreticky ví, kde kdo. A ti, co pracují přímo s nemocnými lidmi, to pozorují na pacientech denně. Těch, co si však vezmou k srdci ponaučení z vlastní nemoci a změní sami svůj přístup k životu, je zatím dost málo.
Většině nechtěným zdravotním neduhům lze samozřejmě preventivně předcházet. Maminky se mohou ochotně informovat a rozhodnout se zodpovědně přistoupit k vlastní hloubkové očistě organizmu, ještě před otěhotněním. Eliminují se tím zbytečná rizika, které můžeme jako rodiče sami ovlivnit. Netýká se to pouze úpravy stravovacích návyků, nebo přikrmování vitamíny, ale je potřeba vědět, jaké přírodní postupy pomohou cíleně vyloučit z těla to nejvíce toxické z hloubi mezibuněčné hmoty. V nezdravém prostředí těla se totiž hojně množí bakterie, plísně i parazitární organizmy, a způsobují mnoho závažných onemocnění. Nemluvě o tom, když maminka je navíc kuřačka, nebo holduje byť příležitostně návykovým látkám, alkoholu či pracuje v chemicky nezdravém prostředí. V takovém případě detoxikační program hlubokých tkání trvá dlouhé měsíce, aby se odstranilo z těla matky vše jedovaté, karcinogenní a nebezpečné pro vývoj dítěte v děloze. S tím by se mělo počítat a hekticky nespěchat s početím miminka, když chcete, aby bylo zdravé.
Maminky, které již jsou těhotné a nestihly se před tímto důležitým devítiměsíčním obdobím detoxikovat, mohou kromě úpravy jídelníčku, alespoň přispět sobě i miminku užíváním kvalitních přírodních doplňků stravy pro podporu zdravé výživy a vývoje plodu. Očistu organismu do hloubky mezibuněčné hmoty se v tomto období maminkám rozhodně nedoporučuje. Naopak se doporučuje dodávání vysoce potřebných imunoglobulinů, aminokyselin i enzymů.  Ráda vám v tom pomohu a doporučím potřebné kvalitní potravinové doplňky stravy, dle vašeho individuálního stavu.
Další praktickou činnost, kterou můžete bez jakéhokoli omezení v těhotenství využívat, je duševní napojení na své dítě v meditacích, vizuálních cvičeních, pocitové a dotekové komunikaci, působením harmonické hudby, uměleckými optickými prožitky, pohybovou aktivitou na čerstvém vzduchu a celostní péči o svůj duševní stav, třeba i odblokováním emočních zranění z minulosti. To vše pomůže jak dítěti, tak vám. Nemyslete si, že stresující pracovní prostředí, ve kterém se případně pohybujete v průběhu těhotenství, nezanechá na dítěti mentální stopu. Rozhodnutí a zodpovědnost je vždy na vás, maminkách.
Umělé oplodnění nebo šance na přirozené početí?
Párům, kterým se již dlouhou dobu nedaří počít miminko bych doporučila, než se rozhodnou pro postupy asistované reprodukce, aby zkusili probudit své přirozené schopnosti těla důkladnou detoxikací vlastního organismu od toxické zátěže. Dost častým důvodem neplodných párů je totiž značná a dlouholetá zátěž těžkými kovy, v gonádách u mužů a ve vaječnících či děloze u žen. Mnohdy celkové překyselení a zaplísnění organizmu, zadržuje současně těžké kovy v jednotlivých částech těla, orgánech a hlubokých tkáních. Uvolnit těžké kovy ze tkání orgánů a kapilárního systému do krevního řečiště trvá několik měsíců. Stravou ani zvýšeným příjmem tekutin se jen tak z těla sami nedostanou. Je to proces dlouhodobý, takže se s tím musí počítat, vhodně upravit jídelníček, pravidelně k tomu užívat kombinaci doporučených přírodních produktů a být trpělivý. Odměnou vám pak bude přirozené početí miminka, zdravé prostředí matčina organismu pro zdravý vývoj plodu a průběh těhotenství by měl být bez vážnějších komplikací. Po porodu vaše děťátko bude mít vitální imunitu pro zvládání zátěží z životního prostředí a očkování.
Dnes se již ví, že problém s početím nemusí být jen na straně ženy, ale mnohdy je důvodem oslabených spermií u muže. Nevhodný životní styl, alkohol, kofein, celkové překyselení organizmu, chemické látky v potravinách a nevhodné toxické kosmetice či vůních, stresové faktory a rozházený spánkový rytmus, to vše mnohdy zanechává v organizmu muže zátěžové stopy pro ovlivnění kvality spermiogramu. Jsou i další negativní mechanické faktory vnějšího působení, které v mnohém mohou taktéž ovlivnit plodnost muže. Téměř vše se dá přirozeně regulovat, upravit a podpořit svépomocí k celkovému zdraví nastávajícího otce. Jen se to více zajímat, chtít něco změnit, mít pevnou vůli a převzít ze sebe zodpovědnost.
Duševní stav ženy hraje také důležitou úlohu při potížích s početím. Někdy přílišné chtění a nedočkavost způsobuje vnitřní křečovitost a tělo stagnuje. Důvodem mohou být také psychické bloky z dětství, dospívání, z předchozího potratu, intimního traumatu, obavy z nepřipravenosti na mateřství, pochybnosti o hmotném zajištění rodiny, nebo o vhodnosti partnera jako otce. Vše by mělo být v rovnováze duševní a biologické, protože pak dítko přichází s očekávanou pozvánkou lásky a bezpečí. Jednou z důvodů může být také dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce, která má nepříznivé vedlejší účinky na organizmus ženy. Také problémy se štítnou žlázou mohou mít vliv na narušení menstruačního cyklu, neplodnost a nevyrovnaný hormonální stav, takže je dobré si vše odborně zkontrolovat.
Každopádně, pro co se rozhodnete, ať vám dopadne dobře a přeji všem maminkám, tatínkům i jejím dětem hodně zdravíčka, lásky a spokojenosti na putovní cestě rodinného života.

 

 

Rádi vám nabídneme
naše osobní a profesní zkušenosti
KONTAKTUJTE NÁS

 

Můžete využít i účast na třech miniseminářích

v rámci naší Miniškoly před mateřstvím
 – skupinový vzdělávací cyklus „Než budu maminkou“

KDO MÁ ZDRAVOU MYSL – TEN MÁ ZDRAVÉ TĚLO,
ČÍM VÍCE STRACHU A STRESU, NEVHODNÉ STRAVY A ALKOHOLU,
– TÍM VÍCE NEMOCNÉ TĚLO, TO DÁ ROZUM

 

Ceník a vlastnosti služby jsou uvedené v sekci „Ceník a způsob platby“ 
Seznamte se prosím s našimi podmínkami služeb: Všeobecné obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.

Autorka textu : Miriam Zikmundová