Podpora vitality těla 

(informační konzultace nepříznivého způsobu života, postojů vůči stravování, vlivů na celkovou imunitu a možných cest k očištění vnitřního prostředí organismu)

 

 

Navažte přátelství se svým tělem ! Neubližujte si !

Naučte se vnímat své potřeby citlivě, rozvážně, přitom důsledně dodržujte pravidla pro podporu regenerace orgánů.

Pozorujte sebe, jak o svém zdraví uvažujete,

co jste ochotni změnit a čeho se vzdát!

Přesvědčte se, zda-li to, pro co se rozhodnete, vám dává smysl a motivaci, jinak to nebudete dělat s radostí !

 

 

♥ ♥ ♥

Chcete být zdraví?
Navykněte si na pravidelný úklid v sobě, nejen doma !
I lidské tělo bývá plnou popelnicí škodlivého odpadu !

Vysvětlíme vám hlavní principy, jak o své zdraví můžete pečovat a co je novými vědeckými studiemi prokázané, přitom známé od dávných časů !

Doporučíme vyzkoušené způsoby, prostředky, nebo i místa, o kterých víme, že pomáhají a kde si svůj vnitřní stav organismu můžete podrobně zjistit a svépomocí obnovit.

Informace, které nám sdělíte na konzultaci, o vašem zdravotním stavu či návycích, v žádné podobě nezaznamenáváme, neevidujeme, nezpracováváme, neukládáme, ani nepředáváme třetí osobě. Vše je důvěrné při přímé ústní komunikaci s klientem, který si pro vlastní potřebu může dělat z našich doporučení písemné poznámky domů. Žádné zvukové nebo obrazové záznamy nejsou dovolené z důvodů ochrany osobních údajů klienta i konzultanta!

Každá opakující se konzultace v časovém odstupu je jedinečnou a pro další návaznosti vychází ze současného stavu klienta. Jelikož každá vaše předchozí změna přináší nějaký výsledek, proto dřívější stav klienta není pro přítomný okamžik řešení aktuálním východiskem. Vždy hovoříme o momentálních potřebách a hledáme možnosti dalšího posunu pozitivním směrem.

Každý člověk si zodpovídá sám za své zdraví a následky svého přístupu k sobě. Taktéž každý klient je zodpovědný za své počiny s poskytnutými informacemi a jak naloží s doporučeními ze společných konzultací. Poradce v žádném případě nenese zodpovědnost za jednání klienta vůči jeho zdraví a jakým způsobem bude klient s informacemi zacházet, nebo jak si je interpretoval pro vlastní pochopení.  
 ♥ ♥ ♥

 

 

Každému člověku vyhovuje něco jiného a na obnovení funkcí orgánů zabírá také něco jiného. Dle vlastního vnitřního nastavení, dlouhodobých přesvědčení, rodinných zvyků, metabolického typu a rozsahu toxické zátěže v těle, způsobu života, typu vykonávané práce a její zátěži nebo dle časových či finančních možností, se potřebujeme napasovat na postupné změny individuálním přístupem. Na tyto všechny varianty a alternativy samozřejmě myslíme, přihlížíme a doporučujeme to, co si sami, z námi nabídnutých možností zvolíte, aby to bylo pro vás přijatelné a mohli jste k sobě přistupovat s pocitem radosti, že pro sebe něco pozitivního děláte a ne, že ve stresu něco sebenátlakem měníte a nutíte se nepřirozeně kompenzovat své skryté potřeby. Když jsme totiž o něčem přesvědčení a děláme to s radostí, tak to plyne úplně samo bez námahy a máme pak ze sebe dobrý pocit, že ta změna stála za to. Nastavení mysli je velmi podstatné u jakéhokoli rozhodování, které podstupujeme.

 

 

A co k takové preventivní péči o zachování zdraví patří ?

– úprava stravy, alespoň v rozumné střídmosti (omezení některých potravin a správně kombinovat suroviny při přípravě jídel) a regulace pitného režimu
– pravidelná každoroční detoxikace s podporou čistých přírodních zdrojů a využitím sorbentů, nebo alespoň opakovaná krátkodobá očista s půstem nebo čerstvými šťávami (vždy dle stupně vnitřní zátěže organismu, což napovídají vaše vnější projevy těla)
– udržování čistoty krve, průchodnosti cévního systému a očisty střevního traktu od usazenin (neobejde se bez kvalitních přírodních produktů, speciálních bylin či plodů z čistého ekosystému)
– očista jater od žlučových kaménků (speciální očistná kůra s přesným ověřeným a bezpečným postupem)
– výživa kloubů a tkání vhodnými bylinami a přírodními produkty
– podpora imunitního systému a celkové fyzické vitality
– regulace tukové vrstvy v podkoží, v cévách, na různých partiích těla, která je dlouholetým uložištěm toxinů, bakterii a virů 

 

 

Víte, jakým vzácným mechanismem je naše tělo? Tušíte, kolik samovolných úkonů vykonává bez našeho vědomého řízení? Co všechno musí náš organizmus zvládnout, když do něj vkládáme bezmyšlenkovitě to, co mu škodí? Jak dlouho mu trvá, než vyloučí ven nežádoucí látky, které jsou pro něj jedovaté a zatěžující? Některé z nich, jako toxické těžké kovy, se však po dlouhá léta jen ukládají uvnitř tkání orgánů, kapilár, vlasů, nehtů a samovolně se z těla nevylučují ani vhodnou stravou, ani regulací pitného režimu. Tomu musí přijít na pomoc určité čisté přírodní zdroje se zachovanými jedinečnými schopnostmi, aby mohly proniknout do hloubi tkání. Jakékoli chorobné příznaky našeho těla jsou totiž projevem již přetíženého organizmu, který si neumí poradit s přemírou toxinů a proto postupně skrytě oslabují naše orgány.

 

 

Přijměte očistu organismu, jako součást životního stylu.

Jak by vypadal i váš domov bez průběžného úklidu?

Jak by jezdilo vaše auto bez občasného servisu?

Své tělo zvenku také umýváte denně, zuby si čistíte denně, vlasy si češete denně, oblečení si vyměňujete a perete, no a co děláte s tím, co je uvnitř a není vidět?

Tělo můžete nepozorovaně šidit jen nějaký čas, ale vnitřní zásoby se po čase vyčerpají, tělo funguje na dluh svého majitele a nemoci se dostavují průběžně nebo mají tendenci stupňovat svou intenzitu. Takto jsme nastaveni všichni bez výjimky !

 

♥ ♥ ♥

 

Rozhodně je potřeba začít od úpravy jídelníčku, což je nejzásadnější změna a bez toho úspěšná regulace projevujících se obtíží by nebyla ani možná. Zkuste to přijmout jako prospěšnou změnu životního stylu a ne trest s pomyšlením, že na nějaký čas to snad zvládnete. Nezapomeňte, že tělo funguje hlavně na čistou vodu, přirozené sluneční světlo a živou stravu z přírody, z toho čerpá energii pro svou aktivitu, výživu pro buňky a podle kvality stravy buďto organizmus posiluje nebo postupně degeneruje. Bohužel v dnešní přetechnizované a konzumní době, už málo co je zcela přírodní a zdravé, i když je pěstováno na poli. Proto, když si chcete vlastní zodpovědností udržovat relativní zdraví a nechcete trávit půl života v ordinacích či na nemocničním lůžku, měli byste přemýšlet o svém zdraví s časovým předstihem a připustit si, že lidský organizmus opravdu není „perpetuum mobile“. 
V dlouhodobém měřítku nám mohou velmi prospět přírodní čisté zdroje bylinných produktů nebo pravidelné dávky čerstvých bylin, protože doplňují organizmus potřebnými látkami a živinami, které z běžné stravy nemůžeme čerpat v dostatečném množství, a tělo si je nedokáže vyrobit samo. Proto rozhodně není jedno, jaké přírodní produkty kupujete. Pro maximální pozitivní efekt podpory zdraví je podstatná kvalita bio suroviny, způsob jejího ekologického pěstování, šetrného sklízení a procesu zpracovávání, aby byly zachovány všechny nejdůležitější látky, které určitá surovina obsahuje a může nabídnout ve prospěch lidského či zvířecího organizmu. 

 

♥ ♥ ♥

UČTE SE ŽÍT V PRAVIDELNÉ PREVENCI ZDRAVÍ

A TĚLO SE VÁM V MNOHEM ODMĚNÍ !!!

 

A PROČ? – PROTOŽE:

 

Prevence zdraví = MÉNĚ STAROSTÍ + MÉNĚ BOLESTÍ + MÉNĚ NEMOCÍ
Prevence zdraví = VÍCE VITALITY + VÍCE AKTIVITY + VÍCE SPOKOJENOSTI
Prevence zdraví = NEZÁVISLOST NA LÉCÍCH + NEOMEZENOST V PRÁCI A ČINNOSTECH, KTERÉ CHCEME DĚLAT
Prevence zdraví = SEBEKÁZEŇ + SEBEHODNOTA + CÍLEVĚDOMOST
Prevence zdraví = KVALITA ŽIVOTA + KVALITA POHYBU + KVALITA MYŠLENÍ + KVALITA ÚSPĚCHU
Prevence zdraví = KVALITA VZHLEDU, KVALITA PLODNOSTI + KVALITA GENETIKY + KVALITA DLOUHOVĚKOSTI.
Prevence zdraví = UŠETŘÍ FINANCE PŘED DLOUHOU CESTOU NÁVRATU KE ZDRAVÍ A KONDICI, POKUD NENÍ POZDĚ A TĚLO NÁM DÁ DRUHOU ŠANCI !!!!!!!!

 

Zdá se vám to málo motivující změnit priority

a zamyslet se nad sebou?

 

 

KAŽDÝ SI ZASLOUŽÍ ZDRAVÍ, KDYŽ O NĚ PEČUJE !
ZODPOVĚDNOST ZA SEBE NEDÁVEJTE DRUHÝM !
 JSTE SAMI VLASTNÍ BUDOUCNOSTÍ !
JAK TO MÁME UVNITŘ, TAK TO VYPADÁ VNĚ !
PRIORITY ŽIVOTA SI VYBÍRÁTE SAMI !
ZVAŽTE, CO MŮŽETE ZMĚNIT !

 

 

Ceník a vlastnosti služby jsou uvedené v sekci „Ceník a způsob platby“
Seznamte se prosím s našimi podmínkami služeb: Všeobecné obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.

 

Autorka textu : Miriam Zikmundová