Rozvoj osobnosti dítěte 

(hravá konzultace s rodičem a dítětem pro rozvoj schopností zacházení se strachem a návrat k sebedůvěře)

 

Nabízím vlastní koncepci individuální tvořivé konzultace pro rodiče s dětmi od 6 do 14 let s cílem návratu do světa svých snů a přání, objevení vlastní identity a využití vrozených zdrojů kreativity a sebevnímání.
V přátelské atmosféře vedu hravé rozhovory s dítětem o jeho pocitech, potřebách a křivdách. S porozuměním událostí společně nacházíme možnosti, jak se uvolnit, pochopit důvody svých reakcí a jak samostatně změnit to, co potřebuje.
Sebepoznání dítěte a uvědomění si schopností vlastní mysli osvobozuje jeho obzory. Mění příběh prožívání událostí v návaznosti na vzpomínky, přispívá zábavnou formou k rovnováze osobnosti dítěte a podporuje jeho vývoj emoční zralosti.
Nabízený koncept přátelské konzultace rozvíjí u dítěte přirozené schopnosti, kterých si mnohdy není vědomé. Posiluje odvahu, sebedůvěru a respekt ve vlastní jedinečnost. Rodič je inspirován, jak může dítě podpořit doma pro vzájemné dobré soužití a porozumění bez zbytečných výčitek či manipulace.

 

Cena a vlastnosti služby jsou uvedené v sekci „Ceník a způsob platby“
Seznamte se prosím s našimi podmínkami služeb: Všeobecné obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.

 

Autorka textu : Miriam Zikmundová