Rozvoj osobnosti dítěte 

(rozvoj schopností zacházení se strachem a s hravým příběhem pro sdílení vnitřních pocitů)

 

Nabízíme vlastní koncepci individuální tvořivé konzultace pro děti od 6 do 14 let s cílem návratu do světa svých snů a přání, objevení vlastní identity a využití vrozených zdrojů kreativity a sebevnímání.
V přátelské atmosféře a hravými rozhovory konzultujeme s dítětem jeho pocitové prožitky strachů, obav, zranění, nerozhodnosti a s porozuměním těchto důvodů nacházíme společně možností, jak situacím porozumět, uvolnit napětí a vhodně regulovat vlastní podněty.
Sebepoznání dítěte a uvědomění si rozsáhlého principu vlastní mysli, pozorování jednotlivosti detailů, barev, příběhové návaznosti a pocitů, přispívá hravou a zábavnou formou k rovnováze osobnosti dítěte a jeho postupné vyzrálosti.
Nabízený koncept přátelské konzultace rozvíjí u dítěte přirozené schopnosti, kterých si mnohdy není vědomé, odvahu, sebedůvěru a respekt ve vlastní jedinečnost. Vedeme dítě hravými postupy k souladu se sebou samým a sebedoceněním bez výčitek a zpětného odsuzování.

 

Cena a vlastnosti služby jsou uvedené v sekci „Ceník a způsob platby“
Seznamte se prosím s našimi podmínkami služeb: Všeobecné obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.

 

Autorka textu : Miriam Zikmundová