„Soustředěný pohyb“

  pro prosperitu dětské osobnosti

(on-line hravá, prožitková a interaktivní konzultace pro podporu rozvoje dítěte v celistvém koordinačním systému těla a vjemů)

 

 

Metodika vědomého pohybu těla
 pro rozvoj přirozeného vnímání,
talentu, vyrovnanosti a úspěšnosti
v mnohých oblastech života.

 

Bouráme hranice dogmatických přesvědčení
a dáváme do pohybu skryté možnosti reakcí těla a smyslů.

♥ ♥ ♥

V novém provedení vlastního, naučného a osvědčeného konceptu
nabízím rodičům a dětem od věku 5 let:

 

Hravý, dlouhodobý, stimulační tréninkový program pro podporu rozvoje přirozených schopností pohybového projevu a stability celistvé osobnosti dítěte.

Naučím Vás, jak samostatně a efektivně se můžete svému dítěti věnovat  ve vzájemné hravé spolupráci pro jeho zdravý vývoj reakcí, rozvoj soustředění, sebeovládání, napodobování, fyzické kondice, správného dýchání a uvolnění, dovednosti jemné motoriky, podpoře sebevědomí a potažmo vyrovnanosti i úspěšnosti ve vzdělávání.

Individuální přístup dle potřeb a schopností
 Vašeho dítěte.

Komfortní služba pro rodiče a děti z tepla
a klidu vlastního domova.

Celý zážitkový cvičební program zprostředkovávám pouze formou přímého online spojení, abych umožnila tyto velmi prospěšné postupy originálního a podporujícího programu i potřebujícím dětem z daleka.

S rodičem ústně konzultuji potřeby jeho dítěte, pozoruji pohybové schopnosti dítěte při napodobování hravých technik, vyhodnotím a doporučím odpovídající sestavy cviků pro cvičení doma a rodiči vysvětlím, jak bude se svým dítětem doma pracovat a podporovat jej.
Žádné záznamy o zdravotním stravu dítěte ani jeho individuálních potřebách nezaznamenávám, nevedu v žádné evidenci služeb, ani žádné osobní informace neuchovávám.

Veškeré konzultace jsou interaktivní a na míru každému dítěti. Poznámky v průběhu cvičení si rodič vyhotovuje sám, dle vlastní potřeby a zodpovědnosti. Doporučím vždy vhodné jednoduché pomůcky.

Každou další konzultaci v pokračujícím cvičebním online programu vycházím vždy ze současných možností dítěte a jeho dovedností předvést určitý pohyb. Sestavy cviků upravuji i přizpůsobuji dítěti dle jeho vyzrálosti fyzicky pohyb vnímat a soustředit se na konkrétní aktivitu.

 

♥ ♥ ♥

 

V úzké spolupráci s rodiči učím pozorovat, vnímat a cíleně podporovat změny v kvalitě pohybových návyků i komunikačních vzorců u dětí, které jim nepřináší dobrý pocit ani sebevědomí. Hravou přirozenou formou speciálních cvičení se pak přirozeně upravuje koordinační systém celého těla, balanc pozornosti a bystrosti, radost z fyzického pohybu i kondice, zvyšuje se schopnost efektivně učit a myslet, a postupně se zlepšují dovednosti dítěte v různých oblastech života.
Rodič s dítětem pravidelně cvičí doporučené sestavy doma a jednou za měsíc konzultujeme formou videohovorů na platformě Skype nebo Whereby posun koordinačních schopností dítěte. Vidíme se a slyšíme komfortně přes obrazovku notebooku, děti mají u setkání komunikační zábavu a současně zodpovědně koriguji jejich individuální potřeby, které konzultuji s rodičem. Pro komplexní a holistický efektivní výsledek tohoto jedinečného stimulačního programu „Soustředěného pohybu“, který dítě s rodičem průběžně absolvuje, doporučím současně i další podpůrné náležitosti pro posílení duševního a fyzického zdraví dítěte. Všechny podrobnosti se dovíte osobně a konkrétní doporučení na míru odpovídajícím postupům jednotlivých cvičebních sestav. Máte se na co těšit !

 

♥ ♥ ♥

 

Co všechno mohu zájemcům poskytnout v rámci mé vlastní originální koncepce cvičebního programu „Soustředěného pohybu“ založeného na cíleném propojení několika velmi efektivních zahraničních metodik pro celistvý rozvoj dětských schopností ?
Online zážitkový program hravé konzultace pro děti s rodiči (z pohodlí vašeho domova) nabízí možnosti krok po kroku se naučit:
– podpůrné techniky pro zklidnění mysli a rozvíjení dlouhodobé paměti,
– soustředění na vlastní střed (vycentrování – základ pro koordinační dovednosti),
– uvědomění si svých schopností, talentů, způsobu myšlení a pocitů reflexe,
 – vnímání signálů vlastního těla, uvolnění napětí, regulace dechového rytmu, orientace v prostoru a na svém těle,
– zacházení s přirozenou gravitací těla a schopnost se pozorovat,
– koordinace končetin, pohledu, rytmu, reakcí a koncentrace,
– stimuly pro vnitřní regulaci náladovosti a sebedůvěry,
– hravá integrace středového pole pro harmonizaci obou mozkových hemisfér,
– podpora souladu vnímání, vytrvalosti, schopností, míry pozornosti a sebevědomí,
– rozvoj kreativní představivosti, disciplinovanosti, spolupráce a zodpovědnosti,
– harmonizace systému rovnováhy celého procesu smyslového a pohybového.

 

Spolupráce s respektem k dítěti !

 

Ve svém originálním know-how konceptu individuálního podpůrného programu pro přirozený rozvoj osobnosti dítěte využívám jako základ mé rozsáhlé a dlouholeté znalosti, osobní i profesní praktické zkušenosti s naukou o pohybu. Propojuji projekci pohybových schopností s individuálním stavem koncentrace a vnitřní rovnováhy (na základě své 27 leté praxe se zahraničními podpůrnými technikami pro komplexní kondici fyzickou a duševní). Zabývám se vlastními, ucelenými, propracovanými, cvičebními postupy s prvky harmonizujícího holistického systému pro rovnováhu osobnosti a cílenými technikami uvědomělého (soustředěného) pohybu, vedeného přes středovou linii těla, pro jednoduché a přirozené vyrovnávání, harmonizaci a rozvoj všech oblastí mozku. Přesto, že pojmy mohou znít složitě, rozsah působení je celistvý, postupný a procvičované pohyby přirozené, hravé a dítě je vnímá jako zábavu v blízkosti rodiče, kterého má v tuto chvíli jen pro sebe :-).

 

Jako průvodce, poradce a konzultant osobního rozvoje jsem absolventem mnohých zahraničních rozvojových a harmonizačních alternativních metod, výcviků seberegulační hravé edukační koncepce v metodických a koordinačních dovednostech pro děti a dospělé, mnohých celostních podpůrných programů pro přirozené rozvíjení fyzických a mentálních schopností, vrozených talentů a mechanismu smyslů, paměti a těla.
Seznam uvedených absolvovaných vzdělávacích směrů a oborů najdete na odkazu Kdo jsem.... Tyto všechny nabyté zkušenosti ve své dlouholeté praxi s dětmi i dospělými využívám ve svém originálním vytvořeném stimulačním programu „Soustředěný pohyb“, který je mezi jinými chráněn autorským právem proti zneužití, šíření třetím osobám a napodobování (viz: naše Všeobecné obchodní podmínky).
Nabízený rozvíjející pohybový program je ve svém průběhu vždy přizpůsobován věku, individuálním potřebám a možnostem každého dítěte i rodiče. Proto také zařazuji a propojuji své zkušenosti i postupy z dalších alternativních podporujících metodik a oblastí osobního rozvoje pro dosažení co nejefektivnějšího výsledku pozitivních změn v celkových dovednostech a rovnováze dítěte. Další spolupráce a soulad komunikace ve vedení dítěte rodičem je již na důsledných každodenních hravých postupech doma. Všechno potřebné vysvětlím, poradím, zkonzultuji, předvedu a podpořím, takže se nemusíte obávat, že v tom zůstanete sami. Užíváme si u toho mnoho legrace a otevřený vztah dítěte k rodiči se tímto přirozeně prohlubuje, jelikož se mu pravidelně věnuje a s radostí pohybu podporuje.
Na další termín postupové kontrolní online konzultace se vzájemně domlouváme vždy dopředu 1x za 4 týdny. Objednávky jsou vždy závazné s platbou zaslanou předem na účet (e-mailem obdržíte vždy fakturu). V případě nutného přeobjednání informujte nás s časovým předstihem a nabídneme Vám jiný termín. Nastydnutí či lehká indispozice dítěte nebo rodiče nepřekáží absolvovat kontrolní konzultaci, protože se spojujeme z tepla a klidu vašeho domova přes obrazovku počítače. Z mé strany kontaktuji Vás z prostor poradny Centra nových možností v Benešově.

 

Ceník a vlastnosti služby jsou uvedené v sekci „Ceník a způsob platby“

Seznamte se prosím s našimi podmínkami služeb: Všeobecné obchodní podmínky, Zásady ochrany osobních údajů.
Veškeré sdělené postupy, podpůrné programy či podklady, které poskytuji v průběhu mých konzultací, či vzdělávacích akcí slouží pouze k osobní potřebě klienta, který si službu uhradil a je zakázáno je jakoukoli formou předávat třetím osobám, napodobovat nebo jinak využívat než pro vlastní soukromé účely. Na všechny tyto naše produkty se vztahují licenční a autorská práva dle §40, Zákona o autorském právu č.121/2000 Sb. Neoprávněné užití bude stíháno dle platné legislativy.

 

 

Autorka textu : Miriam Zikmundová