Kruhy pro těhotné ženy 

 

 

Milé maminky v očekávání !
Nabízíme vám příležitost navštěvovat pravidelné večerní kruhy pro těhotné ženy v přátelské atmosféře a v klidném, útulném prostředí. Můžete se vždy těšit na hloubku sebepoznání a prožitku ve vědomém napojení na své miminko, vzájemné otevřené sdílení a zkušenosti empatie v tvůrčím laskavém procesu sbližování se s novou bytostí připravující se na svět.
Srdečně zveme všechny ženy v jakékoli fázi těhotenství na společné sdílení v laskavém a bezpečném kruhu s dalšími těhotnými ženami a v hlavní symbióze laskavosti vůči sobě a miminku v bříšku. Tyto kruhy jsou jedinečné ve svém obsahu a poselství, jelikož se zaměřují na úzké propojení láskyplné komunikace duší mezi matkou a dítětem, jakožto nejdůležitějšímu vztahu vůbec. Tím se prohlubuje jejich vzájemný vztahový soulad a blízkost empatického napojení do společného rodinného života.
Na setkáních se postupně učíte prohlubovat vnímání v průběhu svého těhotenství na pocity dítěte v děloze. Naučíte se pracovat s emoční komunikací a obrazy, seznámíte se se zásadními principy vnějších a vnitřních vlivů na vývoj plodu v těle matky. Pozorováním jemných signálů a odpovědí z hloubi nitra se naučíte odezírat souvislostí určitých situací a svých potřeb. Můžete se také těšit na harmonizující kreativní postupy pro souznění maminky a miminka před porodem, což může velmi pozitivně ovlivnit i průběh samotného porodu.
V kruhu žen se vše děje přirozeně, dle vlastních pocitů a vůle každého jednotlivce. Prostor je volný pro společná sdílení nebo pro pouhé naslouchání. Dodržujeme vzájemně etická pravidla kruhu, respekt k osobnosti každé ženy a diskrétnost vůči sdíleným informacím i mimo prostor kruhu. Každá žena se může rozhodnout, zda si přeje docházet na kruhy pravidelně (1x měsíčně), nebo jen na jednotlivá témata. Setkání na sebe tematicky nenavazují, proto je možné docházet i nepravidelně.
Témat, o která se můžeme vzájemně podělit, je velmi mnoho a mají hluboký přínos pro každého, kdo je připravený přijímat vnější podněty a odkrývat své vnitřní zdroje pro vlastní osobní rozvoj. Uvolňují se tím podvědomé blokující systémy přesvědčení, ustrnulé životní postoje, maminky se stávají duševně svobodnější a vědomé své láskyplné seberegulace pro dobro své i miminka, které přejímá vše, co mu jeho maminka nabídne formou myšlenek, emočních prožitků, tělesných činností a kvalitou stravování.

♥ ♥ ♥

Jsou taktéž vítány mezi nás i ženy, které se teprve chystají na početí miminka nebo ženy, které nemohou delší dobu otěhotnět, jelikož energie ostatních těhotných žen v kruhu a jejich podpora mají značný potenciál pro duševní radostné naladění a změny v podvědomé mysli, které mnohdy pomohou přirozeně aktivovat tělo k úspěšnému početí.

♥ ♥ ♥ 

Síla žen a jejich schopnost dávat lásku druhým a hlavně svému dítěti je bezmezná, neměla by však přecházet do závislosti a podmínečného vztahu s jakoukoli bytostí. Vyrovnanosti a vnitřní odolnosti je potřeba se průběžně naučit, rozvíjet a zušlechťovat. Pak se žena stává harmonickou oporou pro své dítě a partnera. Kultivovat svou osobnost by měl každý, jelikož tím se rozrůstá náš přirozený lidský potenciál. Vědomé sdílení v kruhu vždy dává hlubokou kvalitu v sebepoznání, protože zjistíme, jak a co je pro nás podstatné ve vyjádření sebe sama, čím se můžeme obohatit od druhých a jaké poselství i my můžeme svými příběhy a životními zkušenostmi přinést jako dar ostatním naslouchajícím.

♥ ♥ ♥

 

Mnoho žen zažila v dětství, dospívání či až v dospělosti velmi náročné, někdy traumatické životní zkoušky a tím je jejich podvědomý svět vzpomínek a emočních otisků poznamenán. Tyto vnitřní bolesti, strachy a křivdy se pak v průběhu života projevují nečekaně v situacích, které se dotýkají stejných emočních otisků, jako z tehdejší prožité nepříjemné vzpomínky. Proto v průběhu těhotenství je důležité eliminovat veškeré nadbytečné stresy a vyhýbat se nepříjemným informacím a situacím, aby tyto pocity matky nepřecházely do nervového systému dítěte v děloze a tím negativně neovlivňovaly jeho zdravý vývoj. Nezapomeňte, že vše co prožívá, pozoruje, slyší a cítí matka, se stává současně prožitkem dítěte v prenatálním období a kóduje struktury buněčné paměti miminka. Podle těchto programů pak mozek dítěte využívá informační potenciál a reaguje tak jeho koordinační systém vjemů a pohybů v průběhu života. Pokud tyto hodnoty jsou pro Vás důležité a záleží Vám, aby Vaše děťátko bylo citlivě osvobozeno od Vašich prožitých zkušeností, můžete mnohé změnit, upravit, zharmonizovat a podpořit právě v tomto velmi úzkém napojení na celistvou osobnost Vašeho očekávaného tvorečka.

 

Laskavé kruhy pro těhotné ženy, které pořádáme, mohou být pro Vás regenerační oázou duše, nabytým klidem mysli, neocenitelnou přípravou na příchod vašeho miminka na svět, a můžete se jich účastnit v průběhu celého vašeho těhotenství až do doby předporodní.
Pokud máte již doma starší dítko, je potřeba po dobu návštěvy kruhu si pro něj zajistit hlídání. Děti do kruhu těhotných žen vstupovat nemohou. 

Přijďte mezi nás a odneste si pro sebe to,
co nejvíce potřebujete !

 

Těšíme se na všechny ženy !

 

 

Setkání se konají hlavně v Praze. Prostory jsou vždy nekuřácké. Pokud máte zájem o zorganizování Kruhů žen ve vašim městě, napište mi.
Pravidelný čas setkávání v kruhu žen: od 18:00 do 20:00 hod.
Příspěvek vždy jednotný 300,-Kč /os. (vybíráme vždy na místě před zahájením kruhu).
Témata kruhů se střídají pokaždé jiná a zasíláme je předem na váš e-mail společně s termínem akce.
Své místo si potřebujete vždy předem rezervovat na kontakt:
Miriam Zikmundová, e-mail: mail@miriamzikmundova.cz

 

♥ ♥ ♥

 

Upozornění o ochraně autorských práv:
Jakékoli užití nebo šíření textů, loga nebo fotografií z webového rozhraní www.miriamzikmundova.cz je zakázáno bez našeho písemného souhlasu. Taktéž veškeré sdělené postupy, podpůrné programy či podklady, které poskytujeme v průběhu našich konzultací či vzdělávacích akcí, slouží pouze k osobní potřebě klienta, který si službu uhradil a je zakázáno je jakoukoli formou předávat třetím osobám, napodobovat nebo jinak využívat než pro vlastní soukromé účely. Na všechny tyto naše produkty se vztahují licenční a autorská práva dle §40, Zákona o autorském právu č.121/2000 Sb.  Neoprávněné užití bude trestně stíháno dle platné legislativy i se zpětným zjištěním.
Seznamte se prosím s našimi podmínkami služeb: Všeobecné obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.
Rafinovanost nepatří k etickému chování, respektujte to prosím. Svoji práci a texty na cizích stránkách si rozhodně poznám i formou kompilace.

 

 

© 2016 Miriam Zikmundová – autorka textu