Kruhy zralých žen a matek 

 

 

Kultivace vlastní osobnosti sebeuvědoměním,
porozuměním své životní cestě a zkušenostem,
navracením rovnováhy do zdraví duševního a fyzického
změnou přístupu k sobě samému a sebeoceněním,
nalezení inspirativních možností ke spokojenějšímu
životu skrze přehodnocení přístupu
ke svým myšlenkovým stereotypům, rozhodnutím
a porozumění příčinám vztahových nesouladů. 

Svobodné sdílení životních příběhů a zkušeností
jednotlivců, s respektem k soukromí
a projeveným pocitům druhých.
Učíme se jeden od druhého vnímáním osobních příběhů jiných,
respektováním odlišných názorů a prožitků,
ctíme odlišné potřeby a vyjadřujeme se, když dostaneme prostor.
Všechny ženy dodržují vzájemně etická pravidla kruhu,
diskrétnost sdílených životních příběhů a zaznělých informací
se uchovají pouze pro vlastní poznání a vnitřní rozjímání
a nevynáší se nikam mimo kruh.

 

Zveme vás, přijďte mezi nás zažít a vstřebat to,
co vám třeba hodně pomůže se posunout ve svém
životě dál !

 

Těšíme se na společné večery zralých žen a matek !

 

 

Setkání se konají hlavně v Praze. Prostory jsou vždy nekuřácké ! Pokud máte zájem zorganizovat Kruh zralých žen a matek ve vašem městě, napište mi.
Pravidelný čas setkávání v kruhu žen: od 18:00 do 20:00 hod.
Příspěvek vždy jednotný 300,-Kč /os. (vybíráme vždy na místě před zahájením kruhu).
Témata ke sdílení se střídají pokaždé jiná a zasíláme je přihlášeným účastníkům e-mailem týden před konáním akce.
Své místo si potřebujete vždy předem rezervovat na kontakt:
Miriam Zikmundová, e-mail: mail@miriamzikmundova.cz

 

♥ ♥ ♥

Upozornění o ochraně autorských práv:
Jakékoli užití nebo šíření textů, loga nebo fotografií z webového rozhraní www.miriamzikmundova.cz je zakázáno bez našeho písemného souhlasu. Taktéž veškeré sdělené postupy, podpůrné programy či podklady, které poskytujeme v průběhu našich konzultací či vzdělávacích akcí, slouží pouze k osobní potřebě klienta, který si službu uhradil a je zakázáno je jakoukoli formou předávat třetím osobám, napodobovat nebo jinak využívat než pro vlastní soukromé účely. Na všechny tyto naše produkty se vztahují licenční a autorská práva dle §40, Zákona o autorském právu č.121/2000 Sb.  Neoprávněné užití bude trestně stíháno dle platné legislativy i se zpětným zjištěním.
Seznamte se prosím s našimi podmínkami služeb: Všeobecné obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.
Rafinovanost nepatří k etickému chování, respektujte to prosím. Svoji práci a texty na cizích stránkách si rozhodně poznám i formou kompilace.

 

 

© 2016 Miriam Zikmundová – autorka textu