Synergie s delfíny

 

Přátelské pouto mezi člověkem a delfínem je energeticky zakódováno již odpradávna. Jak je známo, veškerý pozemský život se zrodil ve vodě.  Voda má paměť a kumuluje energii. Delfíni jsou jedni z nejinteligentnějších živočichů na Zemi a společně s velrybami vždy udržovali nejvyšší vibraci vody na celé planetě. Z hvězdy Sírius přinesli vysokofrekvenční energii, vědění a vesmírnou moudrost.

Schopnosti delfínů jsou jedinečné, jsou mistři v léčbě zvukem, učitelé vyššího vědomí a jako jediní tvorové na Zemi dovedou předat lidem odkaz jemnohmotných multidimenzionálních vibrací pro uzdravení celé planety. Po tisíciletí si delfíní dovedli uchovat své znalosti a potenciál léčivé energie, kterou předávají dalším generacím. Svým zpěvem, cvakáním, pískáním a hvízdáním přenášejí do oceánické sítě hvězdné informace a kódy. V době dávných zaniklých civilizací Lemurie a Atlantidy byla komunikace s delfíny a velrybami běžná a přirozená. Dorozumívali se s nimi telepaticky, plavali s nimi v moři a hráli si. Ve starověku byli delfíni často považování za posvátné tvory a lidé se k nim chovali s úctou. Delfín je také od pradávna považován za symbol svobody a volnosti, ochrany a inteligence, přátelství a společenství, radosti a hravosti, porozumění a empatie.

Jedinečná komunikace delfínů

Při vzájemné komunikaci delfíní používají tři frekvenční rozsahy zvuků včetně ultrazvuků pro člověka neslyšitelných. Lidskou řeč vnímají jako zpomalenou a jsou chytřejší než my. Mozek delfína je podobný lidskému, ale jeho hmotnost je o něco větší a má dvakrát více rýh, brázd a závitů než mozek člověka. Delfíni mají velmi složitou mozkovou kůru. Právě v mozkové kůře přitom sídlí vědomí a inteligence. V mozku delfínů jsou zvláštní vřetenovité nervové buňky a vědci je považují za centrum zpracovávání informací o jednání ostatních jedinců vlastního druhu, jako je přesvědčení, úmysly nebo touhy. Vědecké výzkumy potvrdily, že delfíni mezi sebou komunikují v abstraktních pojmech, mají vlastní kolektivní paměť a používají ke komunikaci univerzální „zvukově-obrazový“ exo-holografický jazyk. Znamená to, že delfín skenuje předmět svým vysokofrekvenčním zvukovým paprskem, vysílaným formou dlouhých sad krátkých kliků (pulzů čistého zvuku), kdy každý klik zachycuje nehybný snímek a následným vysíláním echolokačních zvuků v řadě nehybných obrázků je ostatní delfíní vnímají jako pohybující se předměty.

Část odraženého zvuku je snímána dolní čelistí delfína a putuje „akustickými trubkami“ do jeho vnitřního ucha, kde vytváří sono-vizuální obraz (jako na ultrazvuku). Delfíní obrazový jazyk je v podstatě šířen všude kolem delfína, kdykoliv jeden nebo více delfínů z hejna vyšle nebo přijme zvukové obrazy předmětů. Mohou však také vytvářet zcela nové zvukově-obrazové obrázky prostě tak, že si představí, co chtějí sdělit. Delfíni mají po celý život neustálou zvukovou a vizuální stimulaci, což přispívá k jejich koordinaci mozkových hemisfér. Vyšetření EEG potvrzují, že kontakt člověka s delfíny vykazuje zvýšený výskyt theta vln, což udržuje organizmus v hlubokém klidu, jako při meditaci. Lidské tělo je pak schopno snadněji vyrábět a zužitkovat látky přenášející nervové impulzy, které ovlivňují celý endokrinní systém a zvyšují hladinu imunoglobinu, který je zodpovědný za imunitní systém těla v boji proti infekcím.

 

Synergie s delfíny v přímém kontaktu

Výzkumy komunikace mezi člověkem a delfínem jednoznačně prokazují, že delfíni nás mohou naučit vzájemné efektivnější komunikace na jiných úrovních vnímání. Svět delfínů je světem zvuků s velkým rozsahem tónů a vysokou frekvencí. Pomocí vysílání ultrazvukového vlnění do okolního prostředí delfín skenuje svým echolokátorem vše, co se nachází do vzdálenosti 3 km. Rozezná ve vodě nejen vzdálenost od předmětu, jeho tvar a velikost, ale i materiál, zda je to ryba, míč nebo nemocné dítě.  Zvláštností delfínů je jejich obrovské bioenergetické pole a jejich extrasenzorika (mimosmyslové vnímání – telepatie) a proto interakce s delfínem má vliv na děti s neurologickým poškozením, na těhotné maminky a jejich miminka a ostatní lidi s onemocněním pohybového aparátu, rakovinou nebo jinými bolestivými onemocněními. Delfínoterapie souvisí také s psychoterapií, vibračně akustickou terapií, reflexní terapií a psychostimulací. Setkání s delfíny evokuje hluboké emocionální odezvy, které uvolňují zábrany prožívání emocí. Rozpouští vnitřní napětí, snižují úzkost, povzbuzují k hravosti i radosti a harmonizují nervový systém celého těla dítěte.

V průběhu terapie ve vodě delfín svým dotekem pysku jemně stlačuje dětem nožky, dlaně, ťuká jim do brady, do oblasti bránice a děti si delfína hladí, plavou s ním a hází mu míč. Delfínní pohyby jsou spontánní a uvolněné, nemají v páteři žádné bloky, zpožděné nebo přehnané neurologické reakce. Kinestetické vnímání harmonie pohybů delfína přispívá k vizuální stimulaci mozkových center dítěte a pozitivní emoce prožívání blízkosti i doteků delfína motivuje ke hře a uvolnění psychických zábran skrze hmatový a zvukový smysl.

Delfínoterapie s přímým kontaktem delfína s dítětem, v rámci zahraničního pobytu s terapeutickým léčebným programem v prostorách umělého delfinária, nebo přímo ve vyhrazeném prostoru v moři je záležitostí velmi drahou a ne každá rodina má tuto finanční možnost. Taková specializovaná centra se nachází např. na Floridě v USA, v německém Nurnbergu, v rakouském Klagenfurtu, v turecké Antalye, v ruské Oděse a Sočí, v ukrajinském Sevastopolu a Jaltě, v Egyptě a řadě dalších zemí. Tento druh terapie se využívá hlavně pro mentálně a motoricky postižené děti a léčbu dětí s autismem, epilepsii, syndromem DMO či Downovým syndromem. Výsledky jsou velmi pozitivní a problémy děti se mnohdy velmi rychle zlepšují. Tím, že se zvyšuje smyslová aktivita malých klientů, mozek vysílá signály celému nervovému systému a ovlivňuje tím komplexně všechny smysly a reakce dítěte. Kladné změny nastávají např. v oblasti komunikace (spontánnosti v řečovém projevu a uchování slovní zásoby), v oblasti motoriky (zlepšení koordinace pohybů), v  pozornosti (zájem o podněty a schopnost dokončit úkon), v paměti (získané dovednosti jsou trvalejší), v učení (rychlejší a efektivnější schopnosti), ve smyslových funkcích (navázání a udržení očního a sluchového kontaktu, také tělesného kontaktu),  a v oblasti sociálně – emotivní (zvýšení důvěry k dospělým a ke zvířeti,  sebekontrola, pozornost,  zmírnění impulzivních projevů, odbourání stresu a celkové zklidnění).

 

Výcviky delfínů ano, či ne?

Skýtá se však otázka, kterou si kladou hlavně organizace bojující za návrat delfínů do volné přírody oceánských vod,  zda je správné držet v zajetí tato jedinečná inteligentní zvířata s tak podobnou strukturou mozku jako má člověk a využívat jejich schopností výcvikem v delfínáriích pro pomoc lidem či pro pobavení při veřejných vystoupeních v mořských zábavných parcích? Mnohdy ve stísněných prostorách bazénů jsou delfíní často ve stresu a jejich citlivé sonary přijímají vysoké impulzy zpětných echolokačních zvuků, které se odráží od stěn vodních nádrží, ve kterých delfíní přebývají. Působí jim bolesti hlavy a jiná psychická traumata ovlivňující jejich délku života.

V roce 1974 byl zahájen dlouholetý výzkum jedinečných kvalit delfínů a jejich léčivých schopností s vlivem na lidský mozek v přirozeném prostředí na volném moři Dr. Horacem Dobbsem, ředitelem International Dolphin Watch a přední autoritou v terapii pomocí volně žijících delfínů. Na základě svých osobních vědeckých poznatků a zážitků s delfíny Dr. Dobbs napsal v r. 1994 první knihu pro děti o příbězích malého delfínka Dila „Dilo a volání hlubin“, kde uvedl „magický zvuk“ jako komunikační metodu mezi delfíny pomocí zvukového zobrazování vizuálních tvarů. Ve všech svých knihách pro děti se Dr. Horac Dobbs snažil rozvíjet a vyvolávat v dětech představivost, která probíhá v úzkém spojení s dalšími psychickými procesy, s fantazií, myšlením, pamětí, emocemi. Zjistil, že toto pozitivní naladění má velmi dobrý vliv na komunikační a pohybový projev dětí a navíc vyvolává u dětí úspěšné rozvíjení kreativity.

 

© 2017 Miriam Zikmundová – autorka textu, www.miriamzikmundova.cz

Miriam Zikmundová

Synergie s delfíny
[pm_share text="Děkuji za sdílení:      "]
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien