Poradenství před svatbou

(pro páry, snoubence, mladé či zralé jednotlivce a také pro čerstvé novomanželé)

 

Jaký partner přichází?

Víte, podle jakých zákonů nám přichází do života určitý partner? Co je to za neviditelnou sílu, která předurčuje budoucí zkušenosti ve vzájemném partnerském vztahu, zrovna s tímto, a ne s jiným člověkem? Podvědomých skrytých úrovní je v nás velmi mnoho a nejsme si jich vědomí, dokud nevyplynou napovrch. Většinou se tak stává při našem úsilí hledat společná řešení konkrétních problémů, která nás ve vztahu trápí. Dokud nic neřešíme, všechno se zdá být v pořádku, sluníčkové, šťastné a bezproblémové.

Pokud v sobě nemáme zpracované a uzdravené mnohé postoje a přesvědčení, většinou se potkáváme s opačnou energií člověka, než je ta naše, abychom se vzájemně od sebe něco naučili, uvědomili a změnili. Na první pohled to vůbec nepoznáme, protože na našem protějšku vidíme jen to, co nám dovolí odkrýt a to, co jsme zrovna připraveni vidět. Idealizujeme si jeho charakterové vlastnosti, společný budoucí život, rodinné hodnoty, společné cíle a prostě je nám s ním dobře. Nemáme potřebu zkoumat jeho negativní stránky, protože věříme, že tento vysněný stav bude trvat stále. Proto se také rozhodujeme založit rodinu, těšíme se na společnou cestu životem v dobrém i ve zlém.

Co se však začne dít, když jeden z partnerů začne odmítat ideály a potřeby toho druhého? Nebo páru se narodí děťátko, jako „velký životní učitel“, který ve svých individuálních potřebách odráží rodičům to, co by si měli na sobě uvědomit a přeměnit? Popřípadě, jak moc se asi ovlivní vztah dvou milujících se lidí, když tchánové opakovaně manipulují s city a vměšují se do jejich života svými zakořeněnými modely a představami? Jaká musí být vnitřní síla lásky, odolnost či touha mezi partnery najít společné řešení, aby se vztah nerozpadnul? V takových případech jeden na to nestačí. Na společnou změnu, vytvoření nových rodinných vzorců a udržení vztahu, musí být dva.

Jak na odlišnosti? 

Společný život dvou odlišně naprogramovaných lidí přináší najednou jiné vhledy, pocity křivdy a nepochopení, prozření smyslů, že nejsou věci, jaké jsme je viděli dříve. Jiné hodnoty uznává žena a jiné muž. Manželské soužití ve starostech se najednou zdá být složité, nepohodlné v hledání kompromisů a dohod. Kde se najednou vytratí ten motýlí pocit lásky a lehkosti? Máme snahu přesvědčovat druhého, že naše pravda je smysluplnější, naše potřeby důležitější a velmi těžko si přiznáváme, že chování partnera podvědomě rezonuje s tím, co v sobě nemáme zpracované a uzdravené z dřívější doby. Uložené křivdy a bolesti z dětství, dospívání či z předchozích vztahů, emocionální prožitky i ztráty, nám podvědomá paměť předhazuje, jako reakci na současný konflikt nebo nepříjemnou situaci, kterou procházíme.

Tak co je tedy partnerská láska? Přirovnání k pocitu štěstí, že máme u sebe duševního druha (partnera) z růžového království, který nám to štěstí do života vnese, protože sami si ho nemůžeme vytvořit? Jenomže náš druh, tak jako my, je svobodnou bytostí, není našim vlastnictvím, nemůžeme se ho tedy chopit a držet, jako poklad v trezoru. Očekávání ve vztahu obou partnerů mohou být rozdílná, to ale předem nemůžeme tušit. Do podvědomé mysli druhému nevidíme. Většinou jakékoli očekávání vedou ke zklamání, tak proč je tedy mít? Pokud jeden miluje víc než ten druhý, tak vztah přechází do závislosti, zvyku a potřebě na sebe upozorňovat. Hra začíná nevinně, ale může ztroskotat. Kdybychom nečekali na spasení, že naše štěstí závisí na tom, co udělá partner, ale uměli si štěstí vytvořit sami, tak bychom ve vztazích si dávali vzájemně více svobody a důvěry, více porozumění, otevřeně komunikovali, a převzali také větší zodpovědnost za to, jak rodina funguje a zda je všem uvnitř dobře.

Změna, nebo strnulost a lpění?

Nejtěžší na sobě je vypozorovat to, co nám vyčítá ten druhý. Výtka nebo kritika druhého je totiž mnohdy jeho vlastním stínem, o kterém on sám ani neví, proto mu podvědomým odrazem vadí něco na jiných. Původní příčina či kořen problémů může být však zcela odlišného charakteru než situace, kterou dotyčný zrovna prožívá. Emocionální zástěrku si však mnohdy neuvědomuje ani jeden z aktérů, proto také vyhodnocuje momentální situaci podrážděně.

Rodiče a společnost nás určitým způsobem utvořili k obrazu svému. A jelikož, jako dítě se nemůžeme tolik bránit okolním vlivům, jsme odkázání na pomoc a ochranu těch starších. Věříme, že to tak má být a jinak ani nemůže. Až s věkem zjišťujeme, že jiné rodiny žijí zcela jiným způsobem, chovají se jinak, mají jiné názory a hodnoty. Mohou být značně odlišné, než ty naše, ale to neznamená, že lepší a pro nás zrovna ty správné. Každému vyhovuje něco jiného a od svého života vyžaduje jiná kritéria. Není však od věci si s pokorou přiznat, že některé destruktivní přesvědčení a dogmata, na kterých ulpíváme, nám přináší zkázu a mohou dlouhodobě ovlivnit kvalitu našeho vztahu či zdraví. Uzdravující efekt a osvobození, nám přinese jedině změna, byť jednoduchá, zprvu i malá. Hlavně nezůstávat na místě zamrzlým, zatrpklým a vzdávajícím se. Na co nás nepřipravili naší rodiče, musíme zvládnout se naučit sami. S tím se nedá nic dělat, minulost nezměníme. Je dobré se jen poohlédnout a zamyslet se, zda vám způsob života vašich rodičů vyhovoval a zda v těchto vzorcích chcete pokračovat? Pokud ne, je nutné uvědoměle přistupovat k vlastní přeměně (i vztahové), jinak vás podvědomé programy budou nasměrovávat na podobné cesty, jako měli vaší rodiče. To byste však zjistili, až by ten problém nastal, a vy se dostali na zkopírované životní rozcestí. Pak by záleželo, zda ho budete řešit stejně jako rodiče nebo zvolíte vlastní reformu a uděláte pravý opak.

Kvalitu života si můžeme měnit velmi tvůrčím procesem. Měli bychom jen pochopit, jak se to dělá, v čem je ta „finta“ a probudit v sobě utlumené přirozené talenty i schopnosti. Výsledky svých cílených záměrů poznáme na vlastním pocitu svobody, vitality zdraví, na rezonující zpětné vazbě od okolí, porozumění v partnerském vztahu, na spokojeném životě svých dětí a celkově upraveném stylu života. Ukvapené rozvody a rozchody bývají většinou duševní nevyzrálosti jednoho, nebo obou partnerů konstruktivně řešit nepohodlnou a stresující situaci. Emocionální bolest totiž většinou zcela zaslepí jiné jemné vjemy, klid intuice a srdce. A ty jsou schopné řešit situace zcela odlišným způsobem, na jiné rovině vědomí a cestou přijetí zodpovědnosti za stav, do kterého se oba dostali. Kdo, to včas pochopí, tak má šanci na neuvěřitelnou rekonstrukci svého života i s tím původním partnerem.

Hra osudu a programů, tak co s tím? 

Osud spojuje dvojice dle jejich vnitřních hodnot a přesvědčení, proto většina partnerských vztahů hraje svou jedinečnou roli, kdy jeden bortí předsudky toho druhého, který dává něčemu příliš velký význam. Když ulpíváme na vzorcích, návycích a „pravdách“, které máme hluboko zakořeněné výchovou, pozorováním, vzděláváním a osobní zkušeností, a neotevřeme se jiným možnostem, ani změnám, tak naše vědomí stagnuje a zastavuje se náš růst. Proto je důležité, při partnerských neshodách si uvědomit, že vzájemná výchova v boření navyklých nefunkčních postojů jsou prostředkem k uvědomění svého způsobu myšlení a připuštěni si, že věci se dají zvládat i jinak, než jsme byli dosud zvyklí.

Každý máme své programy, podle kterých se naše mysl automaticky řídí. Pokud chceme na sobě něco změnit, potřebujeme se naučit „vypínat autopilota“ (vnitřní zajetý mechanismus). Musíme pozorovat, jak reagujeme, na co myslíme, a co a jak říkáme. Když si jen připustíme, jak zdánlivé malichernosti vnějšího světa se do naší mysli zapisují jako „jakési pravdy“, negace, duševní boky, strachy, pochybnosti o sobě, tak zjistíme, že asi málokdo v této společnosti může být zcela vyrovnaný a naprosto spokojený? Taky není divu, že velká část populace se stává čím dál víc psychicky labilnější, více nemocná, neumí se vyrovnávat se stresem a tlakem uspěchané doby. Je toho prostě moc! Děti jsou přetížené požadavky a kritérií, rodiče se nezastaví pro zajištění rodinných potřeb, stres se mnohdy řeší závislostmi, no a jak tedy z bludného kruhu? Hodně lidí obtížné věci odkládá, některé neduhy zase chce řešit rychle, nejlépe bez vlastního přičinění a zodpovědnost za vlastní zdraví fyzické či duševní nejraději předávají jiným. Sami vidíte, že tato cesta nikam nevede. Asi je potřeba něco dělat jinak?

Kořeny karmických lekcí na nás stejně počkají, až nadejde ten správný čas, a my budeme potřebovat si něco ujasnit, co dělat v životě jinak. Čím si máme projít, to nám do života vstoupí. To jsou Vyšší zákony. Proto neodmítejme zkoušky a výzvy osudu, neutíkejme od nich, ale zapřemýšlejme, proč nám přišly, co máme přehodnotit a co můžeme změnit. Zapojme své srdce, intuici, svědomí a zdravý rozum. Těch ostatních vlivů z vnějšího světa si nevšímejme. Svůj život si budeme žít jen my sami, tak jsme za něj plně zodpovědní.

Před svatbou vědět, nebo nevědět? 

Před svatbou je dobré se vzájemně poznat do hloubky. Vědět o sobě, partnerovi a jeho rodině pokud možno co nejvíce, abychom si uvědomovali, do čeho jdeme. Bereme si partnera, který prošel školou svých rodičů, jistými vzorci chování a prožitky. Takže je jasné, že v sobě nese stopy toho všeho, tak jako my s výchovou a příběhy svého života. Neznamená to, že když v průběhu dosavadního vztahu se dosud nic z minulosti neprojevilo, že to tak bude stále. Mnohé se začne měnit, když začneme sdílet společnou domácnost, doplňovat se v každodenním rytmu života, a když přivítáme na svět miminko, to už je všechno úplně jinak. Na některé věci nemůžeme být dopředu připraveni, protože nevíme, co nás potká. Učíme se průběžně za pochodu života. Důležité je však vědět, že problémy by se měly řešit hned, bez odkládání a určitě cestou otevřené komunikace, sdílení pocitů a snahou o vzájemné pochopení.

Mnohé o svých přirozených potřebách a předpokladech se můžete dovědět ze svého data narození, jména a příjmení. Jsou to informace, které vám mohou dát dost jasné vodítko, jak pochopit společný vztah. Proč a v čem máte odlišné potřeby, zda je to vaše přirozenost nebo pouze převzatý program chování. V čem se změní život ženy, když přijme příjmení po manželovi a jaký termín svatby zvolit, aby nenarušil cestu společného štěstí. Jaké vhodné jméno vybrat pro své dítě, aby ladilo s příjmením, přineslo mu zdraví a vyrovnaný život.

 

Pokud tyto informace mají pro vás hodnotu, můžete se objednat na společnou online konzultaci a zjistíme odpovědi na vaše otázky.

 

Můžete se vzájemně poznat více a lépe

– Můžete se zodpovědněji připravit na vzájemné soužití

– Můžete zjistit vliv společného příjmení na oba partnery

– Můžete si nechat vypočítat šťastný den svatby

– Můžete prozkoumat charakter vzorců vašich rodových linii

– Můžete se dovědět zásadní informace před rozhodnutím založení rodiny

– Můžete objevit o sobě víc věcí než třeba víte

– Můžete se poradit o svých rodových karmických odkazech

– Můžete zjistit souvislosti vašich problémů nebo zdravotních komplikací

– Můžete najít větší porozumění pro partnera a osobní nadhled

 

 

 VĚDOMÝ VZTAH NABÍZÍ KVALITNĚJŠÍ

A ŠŤASTNĚJŠÍ CESTU RODINNÝM ŽIVOTEM

 

 

Ceník a vlastnosti služby jsou uvedené v sekci „Ceník a způsob platby“

Seznamte se prosím s našimi podmínkami služeb: Všeobecné obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien