Tréninkový program

  pro soběstačnou pomoc dětem

(přístupy a postupy pro podporu zdravého rozvoje dítěte v rozvoji motoriky a smyslů vnímání, které zvládne samostatně aplikovat doma každý zodpovědný rodič)

 

 

Víte, milí rodiče, že můžete svému dítěti soběstačně a velmi účinně pomoci v mnohých oblastech smyslového a fyzického rozvoje hravou a zábavnou formou? Převezmete tím zodpovědnost za úspěšný rozvoj svého dítěte do vlastních rukou, nebudete muset nikam dlouhodobě docházet a vyčleňovat tak vzácný čas na terapie pod dohledem a hodnocením cizího člověka.

Můžete se se svým dítětem naučit postupy soustředěného hravého pohybu a mnoho dalších cíleně zaměřených zábavných technik a postupů podporujících rozvoj smyslových vjemů. Pak je můžete společně s dítětem denně procvičovat doma, v čase, kdy si sami zvolíte, beze stresu, v radosti a přitom systematicky zlepšovat určitá oslabení pohybové soustavy a mozkových funkcí. Připadá vám to jako fajn, prospěšná a pohodlná možnost? Super, tak si prosím přečtěte níže vysvětlující text.

Vy, jako rodiče, jste tou hlavní oporou a nejdůležitějšími bytostmi i pomocníky pro vaše děti. Dali jste jim dar života a v prvních krocích a letech jejich životní pouti máte nepostradatelnou úlohu je obdarovávat láskou, péčí, porozuměním, způsobilou morální výchovou a kladným vztahem ke všemu živému. Šťastné a klidné dětství dává pevný základ pro další vývoj každého jedince a od toho se pak odvíjí většina osudových rozhodnutí v dospělosti. Malé dítě samo nedovede vyhledat pomoc, spoléhá se na moudré počínání svých rodičů a důvěřuje jim, že dělají všechno pro jeho dobro. Dítě si nedovede samo vysvětlit, proč mu nejdou určité úkony, když se tak moc snaží, proč vynakládá tolik nepřiměřené námahy, aby se něco naučilo, proč je kritizováno za něco, co dělá tak, jak nejlépe umí. Vytváří se v něm následně pocit méněcennosti, zoufalství a lhostejnosti. Akumulovaný stres může prohlubovat v dítěti nesoustředěnost a strach z neúspěchu. Tím se stále pohybuje v bludném kruhu, pokud se rodič nerozhodne, že se problém musí adekvátně řešit a také pokud nezmění přístup v chování k dítěti.
 

Problémy se koncentrovat, pamatovat si nebo koordinačně pohybovat nemusí mít pouze děti. Je mnoho dospělých lidí, kteří jsou ve svém zaměstnání pracovně přetížení, pod vlivem stálého stresu, nebo potřebuji být fyzicky zdatní. Pokud se i lidé ve zralém věku chtějí udržovat v dobré kondici, být svěží fyzicky i mentálně, procvičovat vlastní paměť a cítit se ve zralém období svého života pohotoví a plní energie, mohou pro sebe udělat poměrně mnoho, při malé námaze a časové nenáročnosti soustředěného pohybu.

Děti s oslabenými vjemy obtížněji zpracovávají verbálně-sluchové podněty, mají mnohdy problémy s pochopením toho, co se po nich žádá nebo toho, co se kolem nich děje. Okolí je často považuje za neúspěšné, nesamostatné, líné a nepořádné. Děti ztrácí k sobě důvěru a začíná se vytvářet odpor ke všemu, k čemu je povinnostmi nuceno. Mají pocit, že se jim nedaří, uzavírají se do sebe, cítí odmítnutí, bohužel dost často i z nepochopení svých rodičů. V závislosti na jejich nízké sebedůvěře dochází často ke kolísavým výkonům, mohou se dostavit i depresivní stavy, vnitřní zmatek i časté emocionální výkyvy. Rodiče často mají pocit, že kdyby dítě chtělo, může vše zvládat lépe, někdy jej trestají a vzniká citová propast mezi nimi a dítětem. Největší podporou pro dítě bývá matka, záleží zejména na jejím vyrovnaném postoji vůči dítěti a schopnosti podpořit dítě v pravý okamžik.

 

Soustředěný pohyb přispívá k celkové vyrovnanosti, zklidnění, lepší náladě, povzbuzuje sebevědomí, stimuluje komplexně výkon mysli i reakcí těla. Reguluje přirozené schopnosti člověka, které mnohdy potřebujeme jen povzbudit a harmonizovat, aby se nám věci zvládali snadněji a abychom měli ze sebe větší radost. Při společné spolupráci rodiče s dítětem, jeho podpoře a trpělivosti, získává dítě k rodiči bližší otevřenější vztah a rodič navíc pochopení k dítěti, jeho námaze a snaze zvládat dříve věci dle jeho očekávání, jen aby se mu dítě zavděčilo pro potřebu citu opětované lásky. Tento přístup by bylo dobré změnit, protože dítě by nemělo pociťovat rozdíl, zda je milováno více jen proto, že něco lépe zvládá, nebo je milováno méně, když mu něco nejde dle požadavku rodiče, společnosti nebo školy. Samo dítě by mělo být k sobě laskavé a věřit si, mít přirozenou zvídavou touhu se v něčem zdokonalovat, protože hrou, pozorováním a vyzkoušením si určité činnosti se rozvíjíme, aniž bychom o tom vědomě přemýšleli. Ty vhodné podmínky k tomuto přirozenému procesu rozvoje by mu však měli zajistit rodiče v domácím prostředí a s chápavou péčí. My pomáháme rodičům pochopit souvislosti a ukázat způsoby, jak a co mohou vlastní snahou vylepšit a pomoci tak svému dítěti. Cílem soustředěného pohybu je tedy stát se vyrovnanějším, úspěšnějším, sebevědomějším a tím pádem spokojenějším člověkem. Uvědomění takové spolupráce může přinést pro rodinu značnou pozitivní změnu ve vzájemném soužití.

Zkuste to a třeba budete překvapeni?

Bližší informace viz: „Rozvoj v soustředěném pohybu“ pro děti

 

Program „Rozvoj v soustředěném pohybu“ doporučujeme všem dětem od 5 let, schopným spolupracovat s rodičem, bez rozdílů jejich dosavadních pohybových dovedností. Proto jsme tady, abychom to ostatní potřebné s dovolením dítěte a ochotou rodiče aktivovali, rozvíjeli, uvedli do celostní rovnováhy a dali harmonizačně do pohybu v rozsahu možností dítěte, co je pro něj přirozené, příjemné a užitečné.

 

CO V DĚTSTVÍ ROZVINEŠ A POCHOPÍŠ, 

TO V DOSPĚLOSTI K DOBRU VYUŽIJEŠ

A USNADNÍ TI ŽIVOT !

 

 

Veškeré sdělené postupy, podpůrné programy či podklady, které poskytujeme v průběhu našich konzultací, či vzdělávacích akcí slouží pouze k osobní potřebě klienta, který si službu uhradil a je zakázáno je jakoukoli formou předávat třetím osobám, napodobovat nebo jinak využívat než pro vlastní soukromé účely. Na všechny tyto naše produkty se vztahují licenční a autorská práva dle §40, Zákona o autorském právu č.121/2000 Sb. Neoprávněné užití bude stíháno dle platné legislativy.

Ceník a vlastnosti služby jsou uvedené v sekci „Ceník a způsob platby“

Seznamte se prosím s našimi podmínkami služeb: Všeobecné obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien