Způsob objednání 

Vážení klienti a návštěvníci našich stránek, věnujte prosím pozornost následujícím informacím:
Velmi si ceníme vašeho zájmu o naše služby a u našich stálých klientů jsme potěšení dlouholetou důvěrou. I po 27 letech aktivního sebevzdělávání stále pracujeme na zkvalitňování našich služeb v jejich informačním rozsahu, působení, hodnotách a vždy na základě vlastních zkušeností.  Pochopením souvislostí a změnou vnitřního nastavení pak umíme si snáze poradit a vést svůj každodenní život vědomě, bez sebeútlaku a s větším klidem řešit nepříznivé situace nebo regulovat tíživý stav. A aby byla naše  poradenská podpora a konzultační služby přístupné i pro zájemce zdaleka, využíváme již běžné technologie v on-line komunikaci Skype a další nástroje sociálních sítí pro informovanost na internetu.

 

Poptávka osobní konzultace a poradenství:
Poptávku konzultace můžete zadávat prostřednictvím připraveného kontaktního formuláře na našich stránkách (v pravém sloupci webu). Na vaše žádosti reagujeme pouze písemně ve večerních hodinách. V průběhu dne jsme totiž mnohdy velmi pracovně vytížení nebo na cestách, proto není v našich možnostech reagovat na každé vyzvánění mobilu a následně večer odpovídat na všechny nepřijaté hovory. Skrytá čísla ze zásady nezvedáme! Tímto děkujeme za pochopení. Konzultace s klienty domlouváme vždy předem, písemnou formou na stanovený den a dohodnutý čas. Zaplacené objednávky  jsou vždy závazné. Naše mobilní číslo zpřístupňujeme pouze objednaným klientům.
Pro zjednodušení vzájemné domluvy konzultace či poradenství a pro oboustranné respektování volného času, prosíme tímto o použití našeho kontaktního formuláře. Odpovíme vám v nejkratším možné době a nabídneme volné termíny. Nezapomeňte prosím označit zda máte zájem o setkání v naší poradně v Benešově nebo on-line konzultaci s využitím Skype spojení. Podle toho vám zašleme odpovídající instrukce. Předem se prosím seznamte s našimi Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů.

 

Způsob platby našich služeb:
Od ledna 2020 veškeré naše služby, nabízené v poradně či on-line skype, se hradí převodem na náš bankovní účet v plné hodnotě požadované služby, před domluveným termínem setkání a v časovém předstihu dle uvedených obchodních podmínek. Pokud máte zájem o setkání v sobotu, je nutné zaslat platbu v časovém předstihu tak, aby byla připsána na účet minimálně týden předem (tím je rezervace závazná a my s Vámi počítáme). Veškeré podklady k platbám vám zasílám emailem. Za každých okolností dodržujeme podmínky Zásad ochrany osobních údajů.
Předem se prosím seznamte s nabídkou služeb a našimi Obchodními podmínkami. Každá služba totiž vyžaduje jinou časovou rezervu a odlišný přístup, o čemž vás budeme písemně informovat. Kdybyste zjistili ke konci konzultace, že předem zaplacený čas domluveného setkání vám nestačí a budete mít přání pokračovat dál, tak vám můžeme nabídnout navazující hodinu navíc, s tím, že ji uhradíte převodem na účet tentýž den uskutečněné prodloužené konzultace. Delší čas navazující konzultace neprodlužujeme vzhledem k dalším rezervacím klientů.
V případě, že se bez omluvy nedostavíte na sjednanou sobotní konzultaci, uhrazená platba se nevrací, jelikož je nám tím způsobená časová škoda a máme tak blokovaný den na jiné důležité aktivity (storno 100%). V případě včasné omluvy ze zdravotních důvodů vám nabídneme náhradní termín setkání nebo v době mírné nemoci můžete využít formu Skype konzultace z tepla vašeho domova (nutné informovat předem, že si přejete využít tuto náhradní formu konzultace). Berte prosím na vědomí, že neuhrazením platby do tří pracovních dnů od společné dohody a potvrzení termínu konzultace, rušíme vaší rezervaci a termín nabídneme dalšímu zájemci, který o něj požádá. Děkujeme za pochopení.
Přeobjednání nebo zrušení domluvené konzultace:
Pokud z vážných důvodů (zdravotních či osobních) se nemůžete zúčastnit domluvené konzultace, je nutné s časovým předstihem (nejpozději však 24 hod. předem nebo ve výjimečně naléhavé situaci 3 hodiny předem) to oznámit SMS nebo e-mailem. Totéž platí i v našem případě naléhavé události (zprávu bych vám zaslala SMS). Na jiném vyhovujícím termínu se následně domluvíme. Děkujeme za váš zodpovědný přístup.
V případě přeobjednání již zaplaceného sobotního termínu konzultace, je nezbytné oznámit skutečnost minimálně 2 dny předem e-mailem a my vám rádi nabídneme náhradní termín. Tuto možnost vyžádejte však jen z opravdu vážných důvodů nečekané události a ne z nepřizpůsobení se okolnostem a změnou vašich soukromých plánů na tento den, jelikož i my musíme plánovat dopředu a vycházíme vstříc klientům vlastním víkendovým časem. Když se nedostavíte na sjednanou schůzku bez předchozí omluvy, dle našich Obchodních podmínek, vámi zaplacenou platbu na účet za rezervaci služby nevracíme (storno 100%). Berte to prosím na vědomí, jelikož je to kompenzace za naší časovou ztrátu bez možnosti nabídnutí termínu jinému zájemci.
Online konzultace a Skype poradna:
Komfortní on-line konzultace z tepla vašeho domova nabízíme jednotlivým klientům, kteří jsou zdaleka nebo se nemohou osobně dostavit do naší poradny v Benešově, anebo se zrovna účastní dlouhodobého cvičebního programu pro děti s rodiči pod názvem „Soustředěný pohyb“, z jakéhokoliv místa ČR i SK. Pro možnost Skype konzultace je nutné předem na náš bankovní účet zaslat plnou výši platby za objednanou službu. Na termínu a čase internetového spojení se s vámi domluvíme. Platba by měla být uhrazená převodem do tří pracovních dnů po písemném potvrzení objednaného termínu konzultace. Tímto je rezervace závazná. V opačném případě uvolňují termín pro dalšího klienta. Dle našich Obchodních podmínek, pokud se bez předchozí omluvy nedostavíte na konzultaci, zaplacená úhrada za rezervaci propadá (storno 100%). Při potřebě delší konzultace než byla předem zaplacená její plná výše za sjednanou službu (přizpůsobená vašim potřebám), je nutné případný doplatek časového rozsahu navazující hodiny uhradit hned po ukončení spojení Skype. Delší čas navíc neumožňujeme z důvodu návaznosti rezervací dalších klientů. V případě technických potíží s online spojením nabídneme vám náhradní termín konzultace.

 

Telefonní konzultace neposkytujeme !
Písemné poradenství neposkytujeme !
 10 minutová „seznamka“ pro zvažující se objednat:
Pro nové zájemce o naše služby nabízíme možnost se společně seznámit formou krátkého bezplatného a nezávazného rozhovoru / 10 minutového setkání on-line Skype. Napište mi a domluvíme se na konkrétní čas, pokud cítíte, že se potřebujete v něčem ujistit, než se rozhodnete objednat.
Pokud jste na mne získali mobilní kontakt na doporučení známého, přesto prosím, kontaktujte mne prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto stránkách a dopište v poznámce jméno doporučujícího klienta. Děkuji.

 

Děkuji všem za pochopení výše uvedených sdělení a podmínek nabízených služeb a vážím si projevené důvěry.