Karmická numerologie

(numerologický rozbor data narození s vhledem do příčinných souvislostí rodových událostí, které se programově opakují v oblasti zdraví, vztahů, úspěšností, financí, schopností a talentů)

Co je to karmická (příčinná) numerologie?

Příčinná numerologie se zabývá vlivem karmické rodové zátěže a jejím negativním dopadem na současný život každého z nás. Pomocí podrobného zkoumání numerologickými výpočty kombinací čísel z našeho data narození, dat našich rodičů a dalších předků rodové linie, zjistíme navazující podobenství předávaných úkolů a dluhů v konkrétních směrech. Zjistíme vhodný způsob a období řešení těchto problémů i naše současné možnosti zvládnout a zpracovat tyto zkoušky tak, aby nás již nezatěžovaly a my se mohli osvobodit pozitivní změnou v našem životě.

Příčinný program zátěže si přineseme částečně ze svého minulého života, částečně ho zdědíme po svých rodičích a pokud neznáme souvislosti vesmírných zákonů, tak si další část neprospěšných zátěží vytvoříme vlastním postojem v průběhu současného života. Karma je vlastně dluh, břemeno, neprospěšný a zatěžující program z důvodů spojení dřívějších příčin a následků, vliv skrytých nečestných skutků, negativních přesvědčení a zničujících předsudků, které se musí někdy urovnat, splatit, přehodnotit, přetvořit a před kterými nikam neutečeme. Nosíme je totiž v sobě, každý ten svůj. Potřebujeme pochopit princip dobra a toho se ve svém životě držet. Příčinný záznam nás v životě vede podvědomě se rozhodovat takovým způsobem, jak bychom rozhodně nečinili bez negativního programu jeho zátěže. Následně nás to dostává do velmi komplikovaných situací, které nám ztrpčují život, cítíme se jako spoutaní okolnostmi a nechápeme, proč takové věci vlastně musíme řešit. Události, které se programují v osudu člověka, předurčuje karma jeho Duše a jeho vlastní myšlenková volba. Změníme-li aspekty neprospěšných programů, můžeme změnit nastávající události v našem dalším osudu. Z minulosti je však možné změnit pouze emocionální napětí, které je spojené s jednotlivými událostmi. Pokud nerealizujeme vlastní tvořivý potenciál, v podvědomí každého z nás se hromadí negativní energie, která nás pak nutí opakovat stejné chyby. Činy a události člověka v tomto životě utvářejí jeho podobu osudu v budoucím životě a úroveň duchovní zkušenosti určuje charakter těchto ovlivňujících programů. Proto vlastním sebeuvědoměním i svobodným rozhodováním v přítomnosti můžeme ve velkém rozsahu přispět k pozitivní změně většiny zátěží a tím zmírnit následky případných dalších překvapujících událostí, které by mohly utvářet uzavřený kruh příčin a následků.

Stejně jako neexistují dvě stejné kapky vody, nenajdeme ani stejné lidské osudy. V jistých obdobích svého života jsme schopni projevit větší svobodu volby tvoření vlastního osudu, jindy se zase necháme unášet proudem své karmy. Na vzniklé potíže ve svém životě může každý z nás reagovat dvěma možnostmi. Buďto se domníváme, že za stávající problémy neneseme žádnou zodpovědnost a stali jsme se oběťmi určitých okolností, jimž nerozumíme a která se vymykají našemu chápání, anebo přijmeme koncepci příčinných situací, podle níž vše probíhá v souladu s duchovními zákony, jejichž cílem je ve vesmíru udržovat rovnováhu a spravedlnost. Jedinou výhodou prvního postoje je skutečnost, že zodpovědnost za vlastní momentální situaci můžeme svést na kohokoli jiného, nebo na nepřízeň osudu. Současně v nás však může vyvolávat pocit, že osud se k nám nezachoval spravedlivě, což nám po emoční stránce způsobuje větší bolest než případný pocit naší zodpovědnosti za daný stav situace a uvědomění si, že příčinou svých problémů můžeme být i my sami.     

Jak se může projevit rodová zátěž v našem životě?

Například tím, že se narodíme do velmi těžkých rodinných podmínek, bez lásky, bez psychické opory, procházíme fázemi traumatů, fyzického týrání a ubližování, krutého zacházení v dětském věku, v období, kdy duše je nejvíce zranitelná a nemůže se bránit. Nebo nás odmala doprovázejí na cestě životem opakující se zranění, nehody, závažná onemocnění, která se s postupem času stávají ohrožující na životě. Rodová karmická zátěž se může také projevit v podobě rodinných neštěstí, která neuvěřitelným způsobem přitahují zvláštní situace a náhlá úmrtí více členů rodiny. Vrozená postižení, handicapy, jakákoli extrémní odlišnost jedince, silné závislosti, hluboké fóbie, sklony k sebevraždám a opakovaným sebepoškozováním, extrémní násilné sklony, páchání trestních činů, předčasné úmrtí v mladém věku. Může to být rovněž zdánlivá opakující se smůla na životní partnery, neplodnost, ztráty hmotného majetku, opakující se nezdary v zaměstnání, touha po moci a manipulaci, hluboká nenávist ke svým nejbližším a časté agresivní emoce i skutky vůči druhému. Těchto negativních aspektů je celá řada, až mnohé z toho mrazí, ale opakující se proces zrození, bytí a umírání každého jedince je nutný pro vývoj a duchovní růst každé Duše. Drahocenné zkušenosti, které získává během svého pozemského života pak využije v dalších možnostech a etapách příchodu na svět.

Karma spojuje do jednoho rodu Duše, které procházejí podobnými příčinnými programy. Když se lidé rodí do jedné rodiny, mají společné genetické kořeny a tedy předurčené shodné chování, pomáhají si navzájem řešit životní úkoly, které by nešlo vyřešit v jiném prostředí. Zostřením negativních energetických břemen se příbuzní nevědomě navzájem nutí řešit hlavní karmické úkoly. Rodina, do které přichází dítě, mu umožňuje realizovat jeho schopnosti, založené na pozitivních příčinných vlivech, ale taky zpracovat negativní nepříjemné programy, které jsou výsledkem nahromaděných nemorálních skutků a myšlenek. Každopádně, než se nám dítě narodí, je předem připravené a vybavené potřebnou imunitou, aby zvládlo situace, které vzniknou mezi ním a jeho rodiči. Duše dítěte přebírá v okamžiku početí celý energetický, duševní a lidský potenciál svých rodičů. Je to pozitivní energie, která dává dítěti možnost seberealizace. V datu narození pak máme umístěné všechny tyto aspekty jedinečnosti každého z nás, které jsou neměnné po celý náš současný život.

Po narození naše mysl prochází branou zapomnění. Vše z minulosti zapomeneme a pravdu v nás zná jenom naše Duše. Prvních pár let po narození jsme s Duší ve velmi těsném spojení, ale protože nás nikdo neučí, jak si toto spojení udržet, s postupem času se čím dál víc odpojujeme od své vnitřní moudrosti a vedení. Přebíráme vzorce a modely chování z okolního prostředí, naší individualitu tlumí pokroucené hodnoty společnosti, ve které žijeme a jsou od nás požadované i systémy přesvědčení, které nám nejsou vlastní. Je to smutný úděl života v morálně zdeformované a příliš materiální civilizaci, ale záleží jen na nás, jak moc můžeme změnit sebe vlastním přenastavením s poznáním zásadních principů fungování lidského zdraví a života. Je důležité, abychom dalším generacím předávali co nejméně negativní zátěže, protože i ony chtějí mít možnost žít bez omezujících vlivů, emočních pout a destruktivních myšlenek.

Osudy v rodinách se opakují do té doby, dokud my sami vlastní vůlí a snahou pochopit příčiny těchto skutků nezměníme svým přičiněním vlastní postoj, chování, hodnoty a záměry. Měli bychom přetransformovat nahromaděnou negativní energii konkrétního problému v citlivou, podpůrnou a harmonickou chápající energii. Tím se vynuluje jejich toxická emoce a my pak budeme moci poopravit či pozměnit sled událostí táhnoucí se po generace. Co neučinili naší předkové, nyní leží na našich bedrech. A pokud to nezměníme ani my v průběhu svého života, tak tu veškerou emočně nezpracovanou zátěž karmických programů elegantně předáme našim dětem a ony zase našim vnoučatům. Pak se nemůžeme divit, že rodové těžké osudy se mnohdy dokola opakují, pokud se v rodině nenajde alespoň jeden člen, kdo vlastním přičiněním pochopí a cíleně mění tok těchto nelehkých údělů.

V ujasnění těchto rodových i osobních souvislostí nám právě hodně napomůže příčinná numerologie. Objasní nám, co případně děláme chybným způsobem, proti vlastní přirozenosti, a z které rodové linie jsme podědili jednotlivé schopnosti či neduhy. Porozumíme, jak nás mohou ovlivnit určité rysy charakteru, nebo jaké máme rodové dispozice k určitým onemocněním. Upozorní nás, na co bychom měli být více opatrní, jakým směrem se ubírat pro dobro své a také zdárné kroky vlastní rodiny.

Ceník a vlastnosti služby jsou uvedené v sekci „Ceník a způsob platby“

Seznamte se prosím s našimi podmínkami služeb: Všeobecné obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien