Rovnováha osobnosti

 

(vědomá práce na sobě v komunikační spolupráci)

 

 

Návrat k souladu se sebou samým

prostřednictvím spojení schopností mysli, těla i duše

a v pochopení vlastních osobních příběhů.

Učíme se rozpoznávat a kultivovat naše prožitky,

otevřít se a konfrontovat vnitřní bolesti,

být autentický a vidět své přirozené perspektivy,

zjemnit své vnímání duševních potřeb,

uvědomění možnostem voleb, bourat pomyslné hranice

 zatvrzelých přesvědčení

a osvobodit se vlastními zkušenostmi změn.

 ♥

 

Prameny inteligence našeho původního Zdroje Života jsou tak rozpínající a nekonečné, že pouhý lidský rozum není schopen za celou svou pozemskou pouť dostatečně pojmout tento potenciál. Proto, jako věční studenti v průběhu svého života tříbíme své vědomí a naše jedinečná existence postupně zraje a osvobozuje se od nahromaděných vrstev příčin i následků našeho rozhodování a konání.

Filozofie vyváženého vztahu k sobě samému dává možnost lépe chápat nejen situace, do kterých jsme se dostali a potřebujeme je řešit, ale také pochopit chování druhých lidí a svět okolo sebe v patřičných souvislostech. Soulad fungování mysli, těla a duše je základním principem pro udržení zdraví duševního a fyzického. Umění se podívat na situaci z více směrů a nacházet více možnosti řešení konkrétní tíživé události nám rozšiřuje obzory, tvůrčí potenciál, dává větší klid a vyrovnanost, protože cítíme, že když to nevyjde jedním způsobem, jednoduše vyzkoušíme jiný. Současně poznáváme sami sebe, snažíme se pochopit příběhy, kterými procházíme a které nám život utváří dle našich podvědomých potřeb pro osobní kultivaci a směr duševního růstu. Každý je proto máme charakteristicky odlišné, jedinečné, originální a nezaměnitelné.

Omyly a chyby, které všichni děláme, patří k lidskému životu, jako proud vody, který si hledá a vytváří své koryto, kudy má volně téct. Učíme se stále v procesu svého života a svou přirozenou schopností hledat možnosti, jak udržovat vnitřní rovnováhu v každé oblasti života. Odmala nás formuje prostředí, ve kterém vyrůstáme, zásadně nás ovlivňují rodiče svou výchovou, návyky, způsobem životního stylu a svými názory. Hodnoty společnosti, požadavky školství, informace z médií a celý systém úřední, ekonomický a politický, kterému prostřednictvím zákonů se „musíme“ nějakým způsobem podřizovat, zanechávají v každém stopu podvědomých programů, které nás průběžně ovlivňují, omezují a mnohdy nejsme ani sami sebou. Tolik masek a rolí, které současně nevědomě hrajeme, nás mnohdy dusí a až teprve fyzická nemoc nebo tíživý duševní stav nás přibližuje k zamyšlení a zastavení, přehodnocení svých životních priorit a potřeb.

To jsou důvody, proč většina z nás nežije svou osobnostní podstatu a pravdivost toho, kým opravdu jsou. Cesta do nitra své duše je většinou dlouhá, ale když se člověk naučí pozorovat průběh událostí svého života, pocitově vnímat své potřeby a reakce duše i těla, uvažovat v souvislostech toho, co mu život přináší za výzvy, bude se umět vyznat sám v sobě a efektivně si pomoci, což je základním předpokladem si usnadnit život a být spokojenějším. Nehledejte záchranu v okolním světě, ale jen v sobě.

Náš automatický systém přesvědčení se jen podřizuje okolí a podmínkám, které jsou na nás kladeny, abychom přežili. Mnohdy si ani neuvědomujeme, v jaké pasti se nacházíme a že žijeme davový a zotročený život, který nám určují společenské systémy svými manipulačními vlivy, dokud uvnitř nás nedojde k hlubšímu uvědomění naší svobodné existence a možnostem, které každý v sobě máme. To nás však nikdo záměrně neučí, protože konzumní společnost nepotřebuje, abychom se navrátili ke své přirozené moudrosti, svobodě a korigovali si vlastní stav mysli a celostního zdraví. Na to si potřebujeme přijít jen my sami a vyhledávat cesty, jak postupně shazovat ze sebe nánosy nechtěně přijatých blokujících postojů, návyků a vhledů.

K této vznešené schopnosti využívání vlastního nekonečného Zdroje a zdokonalování ve své osobnostní podstatě, potřebujeme se propracovat každý samostatně, vlastním tempem, zkušeností a postupným osvobozujícím záměrem žít ve zdraví, vnitřním míru, radosti a s principy integrity čisté lidskosti. Když si uvědomíme, že naše pohyby, gesta, mimika, emoční projevy, chování, tedy výraz celého těla je strukturou našich životních příběhů, pochopíme, že jsme prakticky k přečtení. Jsou to neverbální indicie a skryté informace o nás samých, které nevědomě prezentujeme navenek, a ostatní vědomí lidé z nás mohou vyčíst mnohé z pouhého pozorování těchto forem chování. Nevědomí a povrchní lidé si těchto informací na druhých většinou ani nevšimnou a nevědí, jak adekvátně reflektovat reakce jiných, když jejich způsob vnímání je zahalen rouškou podvědomých emočních bariér, bolestí, nepřejícnosti a celkové osobnostní nerovnováhy.

Když zjistíte, jak funguje naše podvědomí v návaznosti na reakci vědomé mysli v daný prožívaný okamžik, tedy spojení uložených obrazů a emocí vzpomínek minulých životních událostí, tak budete si umět následně vysvětlit, proč v mnohých situacích reagujeme nepřiměřeně, emotivně, nevyrovnaně, způsobuje nám to somatické projevy a mnohdy i pozdější nemoci. Jsou to velmi zajímavé podněty a sebeanalýzou vlastních životních příběhů a vlivů většinou dojdeme k poznání, jak fungujme jako bytosti, do jaké míry naše vjemové systémy vytváří naší současnou realitu, ve které se pak pohybujeme, a jak si ji můžeme vlastním přičiněním pozměnit. Někdy je těžké přijmout fakt, že si potíže v životě způsobujeme sami, když vnímáme jen automaticky stresující impulsy z okolí a nezamyslíme se, odkud vlastně přichází a proč? Vhodnou sebereflexí však můžeme korigovat své chování, hodnoty, potřeby, priority, vyhodnotit ponaučení z dané situace a tímto se dostávat do vnitřní rovnováhy, být zdravější a schopnější svůj život utvářet k obrazu svému.

Nesetrvávejte v nevyhovující situaci, netrapte se tím, co už bylo, a uvažujte, co a jak můžete dle svých možností v současné chvíli změnit. Pokud jste životem nekontrolovaně zmítání ze strany na stranu, asi si sebe dostatečně nevážíte, nemáte v rovnováze sebeúctu, osobní hranice a necháte životní okolnosti příliš silně působit na své city. Možná máte pocit ohrožení a vaše opakující se myšlenky ovládají vaše rozhodování a jako magnet přitahují do života to, čím je podvědomě emočně i obrazově vyživujete? A to jsou právě ty mylné představy a iluze, ve kterých se pak utvrzujete, a stávají se vaší skutečností. Dejte tomu velkou STOPKU a naučte se tvořivě používat mysl pro návrat vlastní duševní a fyzické rovnováhy. Pokud nevíte jak, rádi vám v tom pomůžeme a vysvětlíme, jak dál si můžete pomoci samostatně, aby se váš život měnil k lepšímu, vy si udrželi kormidlo svého životního scénáře a rozhodovali se za sebe vědomě a soucitně.

Učíme měnit model myšlení !

 Učíme používat vůli, víru a volbu !

 Učíme být nezávislým a silnějším !

 Učíme porozumět energii duše !

 Učíme zacházet se svým zdravím !

 Učíme konfrontovat současnost s minulostí !

 Učíme tvořivě zvládat svůj život !

 a

Nezapomeňte na své děti,

jelikož duševně – tělesný projev dítěte je odrazem

celého systému chování a návyků jeho rodiny !!!

Ceník a vlastnosti služby jsou uvedené v sekci „Ceník a způsob platby“

Seznamte se prosím s našimi podmínkami služeb: Všeobecné obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien