Skupinové aktivity

 

AKTUÁLNĚ !!!

SKUPINOVÉ AKTIVITY AŽ DO ODVOLÁNÍ

NEPOŘÁDÁME

 

Na jaké aktivity se můžete těšit?

 

– Jednodenní zážitkové kurzy „Soustředění – základ úspěšného vzdělávání“
– Jednodenní semináře osobního rozvoje „Esence poznání, aby děti vyrůstaly s respektem“
– Celodenní seminář před mateřstvím „Než budu maminkou“
– 3 cykly večerních miniseminářů „Miniškola před mateřstvím“
– Besedování v rámci Projektu „Rodiče dětem“ na zásadní témata, která se zabývají harmonizováním rodinných vztahů, podporou rozvíjení schopností dětí pro celkovou úspěšnost a pocit sebeúcty, vědomou přípravou na zdravé těhotenství, seznámení s možnostmi, jak postupně měnit své ustrnulé myšlení a uvolněně přijímat i tíživější životní situace. 
 

 

Upozornění o ochraně autorských práv:
Jakékoli užití nebo šíření textů, loga nebo fotografií z webového rozhraní www.miriamzikmundova.cz je zakázáno bez našeho písemného souhlasu. Taktéž veškeré sdělené postupy, podpůrné programy či podklady, které poskytujeme v průběhu našich konzultací, či vzdělávacích akcí slouží pouze k osobní potřebě klienta, který si službu uhradil a je zakázáno je jakoukoli formou předávat třetím osobám, napodobovat nebo jinak využívat než pro vlastní soukromé účely. Na všechny tyto naše produkty se vztahují licenční a autorská práva dle §40, Zákona o autorském právu č.121/2000 Sb.  Neoprávněné užití bude stíháno dle platné legislativy.