Poradenství před početím

(pro nastávající rodiče nebo jednotlivce, partnery plánující miminko, pro neplodné páry, pro ženy po potratech)

 

Milé slečny, mladé dámy uvažující o početí miminka, nastávající maminky a těhotné ženy !

Ráda bych vás pozvala ke společnému zamyšlení nad otázkou uvědomělého rodičovství a plánované přípravy na početí vytouženého miminka. Jelikož příchod dítěte na pozemský svět je vzácným darem a velkou zodpovědností za nový začínající život malého tvorečka, který se bude postupně rozvíjet, kvést a dozrávat, to, co pozná, vstřebá a naučí se, bude ho doprovázet a ovlivňovat celou životní poutí. Pokud si připustíte myšlenku, že v děloze matky se přirozeně vyvíjí plod a roste do podoby malého človíčka se všemi biologickými funkcemi v každém detailu Stvoření, jeho fyzické a duševní zdraví ovlivňují všechny podněty a podmínky, které skrze matku vnímá a které na něj uvnitř těla působí. Proto rozhodně není jedno, v jakém stavu psychickém či fyzickém je nastávající matka, zda si to uvědomuje, a také co je ochotná pro sebe a dítě udělat. Rozhodně také není jedno, jakým emočním způsobem žena přijme informaci o těhotenství, zda to byl neplánovaný a nechtěný omyl nebo láskyplná touha a očekávané početí i s přáním partnera. To vše je zásadní pro další křehký proces vývoje plodu, rozvoj jeho smyslových funkcí a fyziologického stavu jednotlivých orgánů. Celkový zdravotní stav matky a otce, tedy obou partnerů v období početí dávají základní pilíř buněčných informací, ze kterých pak plod čerpá a utváří se nejen do své fyzické podoby, ale také mentální, charakterové a celkové holistické vitality zdravotního stavu vnitřního prostředí dítěte.

Kdo nepochopí tyto souvislosti a nebere vážně možné důsledky v pozdějších zdravotních komplikacích svého dítěte, ten se vystavuje docela nepříjemným životním zkouškám. Proto společnost dnešní doby vypadá tak, jak vypadá. Víc než polovina dětí žije bez jednoho ze svých biologických rodičů, každé čtvrté dítě má poruchy učení, řeči, chování či motorické koordinace. Dětské domovy a ústavy sociální péče se plní nešťastnými dětmi hledající speciální péči, lásku a bezpečí. Enormně se zvyšuje počet postižených a handicapovaných, epileptiků a autistů. Velké procento dětí má již od narození vážnější zdravotní komplikace a onemocnění, jiné děti zase mají psychické problémy odrážející se od nerovnováhy životního stylu a duševního postoje svých rodičů. Část mládeže ztratila motivaci smysluplně a zodpovědně žít, vzdělávat se či profesně růst. Mají mnoho psychosomatických potíží, zakouší drogy, cigarety a alkohol jsou jejich společenskou berličkou v potřebě se zviditelnit nebo tlumit své vnitřní problémy, které neumí či nemají sílu řešit. Takže, co rodičovská péče od samého útlého věku dítěte nevědomě přehlídne, vědomě ignoruje, nezodpovědně podcení nebo nedořeší, soucitně nepodpoří, to vše bude s věkem dítěte bohužel v jeho problémech jen narůstat. Je dobré mít na paměti, že vyživujeme nejen tělo hmotnou kvalitní  potravinou, ale vyživujeme i duši dítěte rodičovským citem, objetím, pozornou a laskavou komunikací a svou přítomností pro pocit bezpečí.

Když to vezmeme popořadě, od úplného začátku, tedy od období, kdy se teprve dva lidé rozhodují o společné budoucnosti a založení rodiny. Je vhodné se určitě zamyslet, zda jste připraveni zajistit svému dítěti základní životní jistoty, náruč láskyplné péče, zodpovědnost při výchově a vyzrálost pro pochopení priorit souvisejících s odlišnými potřebami jednotlivce a celé rodiny. Jste připraveni na obětování svého pohodlí, pozornosti, času, trpělivosti, financí a neúnavné komunikace v přítomnosti vašeho vytouženého dítěte?

Pokud má některý z partnerů psychické problémy, je žádoucí neignorovat tyto skutečnosti a pracovat na uvolnění nevědomého sebeútlaku a navrátit si postupně vnitřní harmonii a pocit plnohodnotného života. Veškerá vnitřní nerovnováha se totiž přenáší v podvědomých programech na dítě již od prenatálu a její spouštěč přes pocitovou stránku matky má dopad na pozdější osobní život potomka, pokud se problém v rodině neřeší. Samozřejmě měli bychom si být vědomí také svých rodových vzorců a odlišných modelů chování partnera ze vztahů jeho rodiny.

Pokud jste si vědomí svého zdravotního problému, je naprosto nutné převzít zodpovědnost v plné míře za své uzdravení, ještě dřív, než se počne miminko. Tímto způsobem nepředáte do jemnohmotného informačního systému plodu energetickou blokádu svého oslabeného orgánu a na buněčné úrovni nebude muset dítě pak trpět stejným problémem, jak jeho rodič. Když si nejste vědomí žádné své nemoci, protože dlouhodobě se vážnější symptomy neprojevily, vězte, že přesto je velmi prospěšné a zodpovědné před početím se důkladně detoxikovat. Mnohé nebezpečné vlivy v organizmu se dlouhá léta skrytě ukládají do tkání či volně plavou v krvi, jen o tom nevíte. Hlavně je žádoucí u matky, aby prošla minimálně 6 měsíční hlubokou přírodní očistou a výživou organizmu, protože pak po mnoho měsíců bude v sobě nosit miminko a do dělohy se dostane všechno ze zdrojů matčina organizmu. Aby škodlivé a toxické látky z matky se nepřesunuly do tkání křehkého tělíčka miminka v průběhu prenatálu a tím nemohly negativně ovlivnit jeho imunitní a nervový systém, vývoj mozku a smyslů, doporučuje se uvolnit a vyloučit z krve a hlubokých tkání budoucí maminky všechny těžké kovy, zátěž chemikáliemi, plísně, bakterie a parazitní mikroorganismy, alkalizovat vnitřní prostředí těla a doplnit minerální a stopové prvky. Pak je žena připravená donosit zdravé děťátko, a ona sama bude více vitální a v duševní pohodě. Důkladnou prevencí očisty organismu se vyhnete zbytečným starostem s pozdější léčbou nemocí vašeho miminka. 

Když oba partneři již delší čas se marně snaží o početí, může být problém i na straně muže, jelikož dlouhodobě uložené toxické těžké kovy a chemikálie se kumulují i v pohlavních orgánech, tím snižuji jejich funkčnost a schopnost reprodukce. V takovém případě doporučujeme mužům absolvovat pečlivou očistu vnitřního prostředí organizmu, dodržovat nějaký čas podmínky pro alkalizaci organizmu a redukci toxinů. Vynechat z jídelníčku potraviny a nápoje, které vytváří nepříznivé prostředí pro množení bakterii a plísní, a svou sebekázní ozdravit tak celkově svůj zdravotní stav a vitalitu. Třeba pak budete udiveni, že nemusíte absolvovat nepříjemná lékařská vyšetření nebo umělé oplodnění partnerky. 

Co se týká průběhu těhotenství u ženy, je to velmi důležité a citlivé období, jak pro esenciální vývoj dítěte, tak i pro jeho maminku. Když se podcení a svou nevědomostí přehlédne zásadní faktory pro zdravý rozvoj a růst miminka v děloze, nebere se vážně současný zdravotní stav matky či stresující okolnosti prostředí, ve kterém těhotná žena pobývá, správnou životosprávu, vnitřní hygienu, může to mít následky až v pozdějších letech, které s velkou námahou se budou muset pak u dítěte řešit. Skrze dělohu a její placentu přechází do organizmu miminka všechno z těla matky, takže kromě potřebných látek se tam dostane i nežádoucí jedovatá zátěž ovlivňující vývoj neuronů v mozku, tvorbu tkání a orgánů. Dítě může takto zdědit jako první skrytý nevítaný dar od své matky, extrémní nálož toxickými látkami, které ho mohou zdravotně poškodit na celý život. Tímto způsobem se těhotná žena nevědomě do dítěte vyčistí a ona sama pak je zbavená větší části toxické zátěže. Bohužel drobné tělíčko jejího dítěte se slabou imunitou může mít s těmito negativními vlivy od narození vážné zdravotní problémy, jako jsou atopické ekzémy, alergie, dýchací potíže, poruchy krvetvorby, autoimunitní reakce, poruchy CNS, nádory a další.

Období prenatálního vývoje je rozsáhlý proces, ve kterém se dá mnoho podstatných věcí pozitivně podpořit, ale také nevědomě pokazit. Považujeme za velmi zásadní, aby žena čekající miminko, měla dostatek času a možností se věnovat sobě i mentálnímu napojení na své dítě, aby měla vhodné podmínky pro kreativní pozitivní ovlivňování smyslů miminka a dopřála sobě i děťátku kvalitní příjem potravin, nápojů, imunoglobulinů a enzymů pro maximálně zdravý vývoj miminka v bříšku. Pokud budete, milé dámy, v těhotenství chodit do stresující práce, více času věnovat činnostem okolo sebe než sama sobě a komunikaci s miminkem, příliš neprospějete duševní blízkosti k potomku, který ve vás roste. Vzájemná citová vazba z prenatálního období se projeví vždy až po porodu nebo pak s odstupem času, kdy si uvědomíte, že vaše dítě je na vás třeba více fixováno a vyžaduje vaší častější pozornost, zatímco vy naopak máte pocit, že nemusíte být stále s ním a při odloučení nemáte ani pocit strádání jeho blízkosti. Ochlazení citových vazeb mezi matkou a dítětem vyvolává mnoho dalších nepříznivých dopadů na vzájemné rodinné vztahy, a později při sociálním kontaktu s dětmi ve školce či škole.

Těhotným ženám před porodem nabízíme osobní online konzultace a vedení komplexním uvolněním vnitřního napětí „Zdravé těhotenství“. Cíleně pracujeme se speciální hudbou, dechovými technikami, obrazy a texty pro harmonizaci mysli, pocitů a těla maminky. V těhotenství i před porodem je velmi prospěšné se zbavit stresu, strachu, negativních programů z podvědomí, veškerých obav či dogmatických představ, které narušují duševní pohodu matky a mají vliv na stav mentálních pochodů děťátka v děloze. Co vnímá matka, to stejné se přenáší smysly na dítě. Naučíme vás, jak si můžete samostatně poradit doma a praktikovat cílené vizuální, dotekové a dýchací cvičení pro harmonizaci celkového duševního stavu. 

Rodičům s předškoláky poskytujeme poradenství v alternativních svépomocných podpůrných přístupech péče rodiče o zdravý základní rozvoj smyslů a motorické koordinace svého dítěte. Nabízíme vlastní koncepci online stimulačního cvičebního programu „Soustředěný pohyb“ s podpůrnými hravými technikami, které rodič provádí společně s dítětem v prostředí svého domova (komunikujeme 1x za měsíc videosetkáním, vhodné pro děti od 5 let v úzké spolupráci s rodičem).

 

Doporučené knihy – autorka MUDr. Ludmila Eleková:

„Očkování I. – jeho účinky, následky a jejich léčba“

„Očkování II. – jeho účinky, následky a jejich léčba“

Doporučené knihy – autorka Prof. RNDr. Anna Strunecká DrSc.:

„Jak přežít dobu jedovou?“

„Doba jedová I.“

„Doba jedová II.“

„Varovné signály očkování“

„Přemůžeme autizmus?“

Ceník a vlastnosti služby jsou uvedené v sekci „Ceník a způsob platby“ 

Seznamte se prosím s našimi podmínkami služeb: Všeobecné obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.

 

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien