Vítá vás

Centrum nových možností

EDU-MIR

Sebevzdělávací příležitosti, podnětné přístupy a inspirativní cesty

pro vaše osobní prospěšné změny a navrácení vnitřní síly i radosti.

 

Stránky věnované praktickému osobnostnímu

rozvoji člověka na cestě ke zkvalitnění života, 

návratu duševní a fyzické vitality,

prosperitě ve vzdělávání i v pracovním naplnění,

a v tom, co drží naprostý základ vnitřní rovnováhy

u dětí i dospělých, což je morální vývoj v myšlení,

v komunikaci, důvěryhodných vztazích, sebepoznání

a v pochopení principů přírodních zákonitostí,

aby se nám lépe žilo a pak vědomě se smířením odcházelo.

 

♥ ♥ 

Neztrácejte čas svého života !  

Spoléhejte se sami na sebe a nedávejte svoji moc jiným !

Nikdo jiný vám nevrátí zdraví ani klid duše,

než vy sami !

Umění přijímat nechtěné a schopnost měnit svůj způsob chování i styl života je projevem vyzrálosti !  

Víte, jak na to ?

Pod tlakem rozporuplné společnosti, mediální manipulaci a útlaku systému se ledacos důležitého přehlédne a přitom nevědomě ztrácíme sílu, nevěříme si a poškozujeme svou křehkost hlubšího vnímání i svobodné kreativity.

♥ ♥ ♥

Pokud si přejete podat pomocnou ruku v procesu sebepoznání a předat inspiraci založenou na dlouholetých osobních zkušenostech a vědění  v oblasti osobnostního růstu a sebeuzdravování, můžete nahlédnout na témata našich služeb a pokud vás některé osloví, máte možnost nás kontaktovat.

 

„Osobní online konzultace“
„Témata konzultací“

 

 

AKTUÁLNĚ !!!

DOČASNĚ KLIENTY NEOBJEDNÁVÁM.

JINAK POSKYTUJI KONZULTACE

POUZE FORMOU VIDEOHOVORŮ

SKYPE, WHEREBY NEBO MESSENGER

 

 


♥ ♥ ♥

 

Naše soukromé Centrum nových možností EDU-MIR v Benešově je současně Poradnou osobního rozvoje pro rodiny a jednotlivce. Je to útulné a bezpečné prostředí rodinného charakteru, kde se zabýváme komplexním pohledem a přístupem k příčinám lidských strastí, bolestí, obtíží, nezdarů, strachů, krachů, způsobů přesvědčení a jakýchkoli životních ztrát. Pomáháme vám odhalovat kořeny těchto neduhů uvědoměním si okolností i souvislostí, které můžete pochopit a samovolně změnit, aniž byste nepřirozeně potlačovali jejich symptomy.

Současně poskytujeme konzultace pouze online z důvodů stálých změn v nařízeních vlády a extrémně vyhrocených strašáků ze společenských kontaktů v době covidové a s nimi spojenými podmínkami. 

Máme bohaté praktické zkušenosti (více než 27 leté – viz: Kdo jsem..) v nekonvenčních alternativních metodikách, přírodních svépomocných postupech, vzdělání u zahraničních renomovaných odborníků přírodních nauk, duchovních, vědeckých a psychologických směrů, v oblastech uchování duševního a fyzického zdraví člověka, prosperity, vnitřní rovnováhy, v umění porozumění lidské mysli pro schopnost seberegulace, a také ve vědomé přípravě na proces umírání.
Všechno co zprostředkováváme, máme na sobě léty vyzkoušené tvrdými životními zkušenostmi, takže žádná suchá teorie převzatá pouze z kurzů, výcviků či knih, ale vlastní praxe ze soukromého a profesního života. Provázíme pozorovacím procesem a postupným uvědomováním si vlivů na své rozhodování a chování. 
A protože všechny události života souvisí s nevědomým dřívějším otiskem buněčné paměti v naší DNA, se způsobem našeho myšlení, jednání, emočního prožívání, vzdělávání, výchovy, přesvědčení, vlivem lidí, se kterými jsme často v kontaktu, jaké informace podvědomě vstřebáváme i vlivem podmínek prostředí, kde žijeme, pomáháme vám pochopit souvislosti mezi tím co bylo, co je teď a jak můžete do své budoucnosti vědomě změnit to, co potřebujete a je pro vás důležité.
Jsem tady pro ty, kdo si sám neví rady, kdo potřebuje si věci ujasnit, zdůvodnit, podpořit, prokonzultovat, něco třeba doporučit, odnaučit anebo se jen informovat. Jsem tady i pro ty, kteří potřebují pohlédnout na svoji situaci z jiné perspektivy, abyste sami za sebe cítili, jak se zodpovědně rozhodnete pro nutnou změnu ke kvalitnějšímu životu.
 

 ♥ ♥ ♥ 

 

Autorka textu : Miriam Zikmundová