Projekt „Rodiče dětem“ 

 

V lednu 2014 jsem založila informační projekt „Rodiče dětem“ s myšlenkou předávat druhým lidem osobní a profesní zkušenosti i inspirace v možnostech nahlédnutí do barvitých cest osobního rozvoje. Udržování celostního zdraví a nalézání přirozených podnětů k uvědomělé výchově dětí s respektem, patří mezi nejdůležitější. Zaměřuji se také na informovanost v čem spočívá zodpovědná prevence zdravého těhotenství u maminek, jako základního pilíře dalšího vývoje dítěte, jak po fyziologické, tak i po duševní stránce. Vzorce pohybových schopností se rozvíjí hlavně v raném věku dítěte, a mají rozsáhlý dopad na celou řadu dalších návaznosti v celkové koordinaci smyslů, reakcí, paměti, soustředění, šikovnosti a úspěšnosti.
S odkazem na své profesionální zkušenosti v dlouholeté práci s lidskými příběhy a svůj vlastní posun v osobním rozvoji, pomáhám lidem pochopit jejich vnitřní nastavení a možnosti odlišného způsobu pohledu na svou situaci s doprovázejícími pocity i myšlenkami, aby si dovedli vyhledat své vlastní efektivní cesty ke změnám svých dosavadních destruktivních postojů, omezujících návyků a nalézt svobodný způsob zkvalitnění života.
Sdílením praktických zkušeností předávám hodnotné informace a vysvětluji principy fungování lidského vnímání a tvoření vlastní reality, kterou můžeme kdykoli začít zodpovědně měnit v rozsahu svých možností, abychom byli spokojenější, uměli si poradit se sebeozdravováním a postupnou harmonizaci svého nitra přispívali k pohodovějším vztahům.
Přináším otevřenou konzultační pomoc rodičům, kteří jsou si vědomí, že co nezmění vlastním rozhodnutím uvnitř fungování rodiny, to se samo od sebe jen tak neupraví okolními vlivy. Zodpovědný přístup v nalezení způsobů k otevřené pocitové komunikaci mezi dětmi a rodiči, a mezi oběma partnery, což ovlivňuje rovnováhu a stabilitu rodinných vztahů. Vzájemné porozumění, efektivní řešení společných neshod a respekt k potřebám všech členů domácnosti Vás zavede na cestu klidnějšího života.
Udržování zdravého životního stylu vyváženým a střídmým stravováním, přirozeným pravidelným pohybem, posilováním imunity těla vhodnou přírodní suplementací a pravidelným odstraňováním vnitřní zátěže škodlivých látek z organizmu, by mělo být samozřejmostí v každé rodině, která chce být zdravá a vitální. Můžete se naučit přirozeně stimulovat obranyschopnost těla a tím předejdete mnohým nečekaným zdravotním komplikacím. Vaše děti tak budou odolnější vůči nemocem, nemusí meškat školní docházku, lépe budou prospívat a Vám ubudou starosti. Měli bychom si všichni uvědomit, že závažná problematika toxicity celé společnosti a její důsledky na poškození zdraví, je značná, a týká se nás všech bez výjimky.
Dalším cílem projektu je také přispět k hlubšímu povědomí mladých lidí, ještě před rozhodnutím založení rodiny, o nevyhnutelných vztahových faktorech, které budou zcela jistě mezi sebou řešit. Je vhodné o sobě navzájem vědět co nejvíce, naučit se naslouchat potřebám druhého a přijímat i nepříjemné sdělení, které při otevřené komunikaci většinou pomáhá dovést obě strany ke konstruktivnímu řešení vzájemného problému. Aby společná partnerská cesta měla pevné základy a plánování potomka zdravé podmínky pro jeho prenatální vývoj, je přínosné si uvědomit důležitost psychické rovnováhy obou partnerů a zdravého fyziologického prostředí organizmu ženy. K tomu je zapotřebí se rozhodnout pro hloubkovou očistu od toxické zátěže organizmu budoucí maminky a s časovým předstihem půl roku až rok před početím. Eliminovat z těla vše, co by mohlo negativně ovlivnit plod a jeho podmínky vývoje v děloze. Zdraví rodiče mají také zdravé děti a naopak. Projevy nemocí se mohou u malých dětí projevit až s časem, vlivem další vnější zátěže a pak je zbytečné se obviňovat. Je nutné hledat adekvátní řešení, čímž chemické medikace rozhodně nejsou.
Bohužel mnoho párů má zkreslené představy, jaké hodnoty a kvality obnáší opravdový partnerský vztah. Stav zamilovanosti většinou berou jako celoživotní udržitelný pocit, a pak když se objeví „hormonální vystřízlivění“, neshody a potřeba vzájemné dohody, tak mnohdy nastupují bouřlivé emoce, pocity křivdy, výčitky, hádky a cesty úniků od problémů. Zatímco podvědomé negativní programy i dogmata jen sužují oba partnery, děti emočně prožívají disharmonii v domácím prostředí, vše mnohem silněji dopadá na jejich psychosomatické projevy, duševní rozvoj a vytváří si negativní vzorce pro svůj další život. Můžeme konzultovat vaší situaci, jak těmto situacím porozumět, řešit a spolupracovat s dítětem, aby si nevytvářelo bloky, které pak ovlivňují jeho duševní a fyzické zdraví.
Pro všechny rodiče, kterým není lhostejné emoční zdraví a úspěšnost ve vzdělávání svých dětí, nabízím prospěšné informace a konzultace, co a jak mohou sami za sebe zodpovědně změnit v rámci své rodiny. Hledejte odpovědi pro řešení těchto problémů, nepodceňujte ubíhající čas a věk dítěte, protože rizika všemožných potíží prudce přibývá. Těmto dětem je však potřeba zavčasu pomoci, sami to nemohou zvládnout. Uspěchaná doba tomu příliš nepřispívá a každý by si měl najít vlastní prostor pro zvládání individuálního přístupu ke svému dítěti. Co se však zanedbá v útlém věku, to se pak s výchovou v dospívání dohání mnohem obtížněji.  V dospělosti se už pak odvíjí důsledky zaseté z dětství.

 

Projekt „Rodiče dětem“ není dotovaný ze státních či jiných sponzorských zdrojů. Byl založen jako duševní podpora pro mnohé rodiče, kteří si se svými starostmi nevědí rady. Přitom mají velkou touhu i aktivní přístup v hledání způsobů, jak samostatně pomoci svým dětem, aniž by museli být odkázáni na nepřirozené cesty v potlačování jejich duševních či fyzických symptomů, které nám nabízí systémové návyky společnosti.

 

AKTUÁLNĚ !!!

SKUPINOVÉ AKCE AŽ DO ODVOLÁNÍ

NEPOŘÁDÁME

 

♥ ♥ ♥

V rámci našeho podpůrného projektu „Rodiče dětem“

vás zveme na besedování o tématech:

 

– soudržné a podporující rodiny,
– harmonizování vztahů,
– schopnosti soběstačného udržování zdraví,
– možnosti k prosperitě dospělých a úspěšností dětí,
– vědomé přípravy rodiny a nemocného na pokojné umírání.

 

 

Seznamte se prosím s našimi  Všeobecnými obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů

 

 ♥ ♥ ♥

Jedině váš aktivní přístup a touha pochopit, co a jak můžete vlastní zodpovědností změnit, vás přivede k tvořivé reformaci vlastního života.
Tak se nestyďte a jděte do toho s radostí a odvahou!
Problémy jsou součástí lidského života a příležitostmi pro naší změnu.
Změna je život a život je růst. Takže bez problémů a zkoušek bychom se nemohli duchovně rozvíjet.
Přijměme tedy svoje problémy jako signál k tvořivému prostoru pro sebekultivaci.
Rodiče jsou vždy příkladem svým dětem v přístupu k životu a v hodnotách, proto nechtějte něco po dětech, když to sami neděláte.

♥ 

 

 

Autorka textu : Miriam Zikmundová