Poradna před početím 

(konzultace pro nastávající rodiče nebo jednotlivce, partnery plánující miminko, pro neplodné páry, pro ženy po potratech)

 

 

Poradenství důkladné přírodní očisty a výživy
organismu před početím

Podpora plodnosti muže a ženy hloubkovým detoxem

Řešení gynekologických potíží a problémů s prostatou

Návrat k duševní rovnováze a harmonizace mysli

Uvolnění destrukčních programů a přesvědčení
ze záznamů vzorců rodových linií

 

 

 

Milé slečny, mladé dámy uvažující o početí,
nastávající maminky a těhotné ženy !
Ráda bych vás pozvala ke společnému zamyšlení nad otázkou uvědomělého rodičovství a plánované přípravy na početí vytouženého miminka. Jelikož příchod dítěte na pozemský svět je vzácným darem a velkou zodpovědností za nový začínající život malého tvorečka, který se bude postupně rozvíjet, kvést a dozrávat, to, co pozná, vstřebá a naučí se, bude ho doprovázet a ovlivňovat celou životní poutí. Pokud si připustíte myšlenku, že v děloze matky se přirozeně vyvíjí plod a roste do podoby malého človíčka se všemi biologickými funkcemi v každém detailu Stvoření, jeho fyzické a duševní zdraví ovlivňují všechny podněty a podmínky, které skrze matku vnímá a které na něj uvnitř těla působí. Proto rozhodně není jedno, v jakém stavu psychickém či fyzickém je nastávající matka, zda si to uvědomuje, a také co je ochotná pro sebe a dítě udělat. Rozhodně také není jedno, jakým emočním způsobem žena přijme informaci o těhotenství, zda to byl neplánovaný a nechtěný omyl nebo láskyplná touha a očekávané početí i s přáním partnera. To vše je zásadní pro další křehký proces vývoje plodu, rozvoj jeho smyslových funkcí a fyziologického stavu jednotlivých orgánů. Celkový zdravotní stav matky a otce, tedy obou partnerů v období početí dávají základní pilíř buněčných informací, ze kterých pak plod čerpá a utváří se nejen do své fyzické podoby, ale také mentální, charakterové a celkové holistické vitality zdravotního stavu vnitřního prostředí dítěte.
Kdo nepochopí tyto souvislosti a nebere vážně možné důsledky v pozdějších zdravotních komplikacích svého dítěte, ten se vystavuje docela nepříjemným životním zkouškám. Proto společnost dnešní doby vypadá tak, jak vypadá. Víc než polovina dětí žije bez jednoho ze svých biologických rodičů, každé čtvrté dítě má poruchy učení, řeči, chování či motorické koordinace. Dětské domovy a ústavy sociální péče se plní nešťastnými dětmi hledající speciální péči, lásku a bezpečí. Enormně se zvyšuje počet postižených a handicapovaných, epileptiků a autistů. Velké procento dětí má již od narození vážnější zdravotní komplikace a onemocnění, jiné děti zase mají psychické problémy odrážející se od nerovnováhy životního stylu a duševního postoje svých rodičů. Část mládeže ztratila motivaci smysluplně a zodpovědně žít, vzdělávat se či profesně růst. Mají mnoho psychosomatických potíží, zakouší drogy, cigarety a alkohol jsou jejich společenskou berličkou v potřebě se zviditelnit nebo tlumit své vnitřní problémy, které neumí či nemají sílu řešit. Takže, co rodičovská péče od samého útlého věku dítěte přehlídne, ignoruje, podcení nebo nedořeší, to vše bude s věkem v problémech dítěte jen narůstat.
Když to vezmeme popořadě, od úplného začátku, tedy od období, kdy se teprve dva lidé rozhodují o společné budoucnosti a založení rodiny. Je vhodné se určitě zamyslet, zda jste připraveni zajistit svému dítěti základní životní jistoty, náruč láskyplné péče, zodpovědnost při výchově a vyzrálost pro pochopení priorit souvisejících s odlišnými potřebami jednotlivce a celé rodiny. Jste připraveni na obětování svého pohodlí, pozornosti, času, trpělivosti, financí a neúnavné komunikace v blízké přítomnosti vašeho dítěte?
Pokud má některý z partnerů psychické problémy, je žádoucí neignorovat tyto skutečnosti a odblokovat potřebná témata pro navrácení vnitřní harmonie a smyslu plnohodnotného života. Veškerá vnitřní nerovnováha se totiž přenáší v podvědomých programech na dítě již od prenatálu a její spouštěč má dopad na pozdější osobní život potomka, pokud se problém v rodině neřeší. Samozřejmě měli bychom si být vědomí také svých rodových vzorců a odlišných modelů chování partnera ze vztahů jeho rodiny.
Pokud jste si vědomí svého zdravotního problému, je naprosto nutné převzít zodpovědnost v plné míře za své uzdravení, ještě dřív, než se počne miminko. Tímto způsobem nepředáte do jemnohmotného informačního systému plodu blokádu svého oslabeného orgánu na buněčné úrovni a geneticky nebude muset dítě pak trpět stejným problémem, jak jeho rodič. Když si nejste vědomí žádné své nemoci, protože dlouhodobě se vážnější symptomy neprojevily, vězte, že přesto je velmi prospěšné a zodpovědné před početím se důkladně detoxikovat. Mnohé nebezpečné v organizmu se dlouhá léta skrytě ukládá do tkání či volně plave v krvi, jen o tom nevíte. Hlavně je to žádoucí u matky, aby prošla minimálně 6 měsíční hlubokou přírodní očistou a výživou organizmu, protože pak po mnoho měsíců bude v sobě nosit miminko a do dělohy se dostane všechno ze zdrojů matčina organizmu. Aby škodlivé a toxické látky z matky se nepřesunuly do tkání křehkého tělíčka miminka v průběhu prenatálu a tím nemohly negativně ovlivnit jeho imunitní a nervový systém, vývoj mozku a smyslů, je nutné uvolnit a vyloučit z krve a hlubokých tkání budoucí maminky všechny těžké kovy, zátěž chemikáliemi, plísně, bakterie a parazitní mikroorganismy, alkalizovat vnitřní prostředí těla a doplnit minerální a stopové prvky. Pak je žena připravená donosit zdravé děťátko, a ona sama bude více vitální a v duševní pohodě. Prevencí hloubkové detoxikace tkání se vyhnete zbytečným starostem o pozdější léčbu nemocí vašeho miminka, kterých v posledních letech znatelně přibývá a ve vážnější formě, právě z těchto toxických zátěží prostředí matčina organizmu, o kterých předem žena ani neví. Můžeme vám pomoci v procesu ozdravení, pokud nechcete riskovat zdraví svého dítěte a hlavně mít čisté svědomí, že jste pro svého potomka udělala maximum.
Když oba partneři již delší čas se marně snaží o početí, může být problém i na straně muže, jelikož dlouhodobě uložené toxické těžké kovy a chemikálie se kumulují i v pohlavních orgánech, tím snižuji jejich funkčnost a schopnost reprodukce. V takovém případě doporučujeme mužům absolvovat pečlivou očistu vnitřního prostředí organizmu, dodržovat nějaký čas podmínky pro alkalizaci a redukci toxických látek, užívat přesně stanovené dávkování speciálních přírodních produktů podle protokolu pro chelaci a vyloučení těžkých kovů i chemikálií z těla. Vynechat z jídelníčku potraviny a nápoje, které vytváří nepříznivé prostředí pro množení bakterii a plísní, a svou sebekázní ozdravit tak celkově svůj zdravotní stav a vitalitu. Třeba pak budete udiveni, že nemusíte absolvovat nepříjemná lékařská vyšetření nebo umělé oplodnění partnerky. Vy budete v psychické a fyzické pohodě, taktéž vaše partnerka a budete mít dobrý pocit, že vaše dítko přišlo na svět přirozeně a v lásce, protože jste byli ochotni pro něj udělat něco navíc sami od sebe a v zodpovědnosti za své i jeho zdraví.
Psychosomatika samozřejmě může mít také velký dopad na neplodnost, buďto ženy nebo muže, ale to vše se dá úspěšně řešit mentální terapii s odblokováním příčin těchto problémů. V případě takovéto potřeby neváhejte naší poradnu kontaktovat, budeme vám věnovat individuální péči.
Co se týká průběhu těhotenství u ženy, je to velmi důležité a citlivé období, jak pro esenciální vývoj dítěte, tak i pro jeho maminku. Když se podcení a svou nevědomostí přehlédne zásadní faktory pro zdravý rozvoj a růst miminka v děloze, nebere se vážně současný zdravotní stav matky či stresující okolnosti prostředí, ve kterém těhotná žena pobývá, správnou životosprávu, vnitřní hygienu, může to mít následky až v pozdějších letech, které s velkou námahou se budou muset pak u dítěte řešit. Skrze dělohu a jeji placentu přechází do organizmu miminka všechno z těla matky, takže kromě potřebných látek se tam dostane i nežádoucí jedovatá zátěž ovlivňující vývoj neuronů v mozku, tvorbu tkání a orgánů. Dítě může takto zdědit jako první skrytý nevítaný dar od své matky, extrémní nálož toxickými látkami, které ho mohou zdravotně poškodit na celý život. Tímto způsobem se těhotná žena nevědomě do dítěte vyčistí a ona sama pak je zbavená větší části toxické zátěže. Bohužel drobné tělíčko jejího dítěte se slabou imunitou může mít s těmito negativními vlivy od narození vážné zdravotní problémy, jako jsou atopické ekzémy, alergie, dýchací potíže, poruchy krvetvorby, autoimunitní reakce, poruchy CNS, nádory a další.
S těmito problémy vám také můžeme pomoci, záleží na vás, zda se na nás obrátíte včas a budete mít touhu spolupracovat. Pokud žena je už požehnaném stavu a nestihla předem projít postupy hloubkové očisty tkání a odkyselit vnitřní prostředí těla, přitom ví, že její zdravotní stav není zcela bez potíží, nabízíme speciální podpůrný program pro zdravý vývoj děťátka v prenatálu, aby případné škodlivé vlivy z matčina organizmu mohly být v dostatečné míře kompenzovány posílením imunitního systému dítěte s pravidelným přísunem kvalitních přirozených imunoglobulinů, aminokyselin a enzymů.
Období prenatálního vývoje je rozsáhlý proces, ve kterém se dá mnoho podstatných věcí pozitivně podpořit, ale také nevědomě pokazit. Považujeme za velmi zásadní, aby žena čekající miminko, měla dostatek času a možností se věnovat sobě i mentálnímu napojení na své dítě, aby měla vhodné podmínky pro kreativní pozitivní ovlivňování smyslů miminka a dopřála sobě i děťátku kvalitní příjem potravin, nápojů, imunoglobulinů a enzymů pro maximálně zdravý vývoj miminka v bříšku. Pokud budete, milé dámy, v těhotenství chodit do stresující práce, více času věnovat činnostem okolo sebe než sama sobě a komunikaci s miminkem, příliš neprospějete duševní blízkosti k potomku, který ve vás roste. Vzájemná citová vazba z prenatálního období se projeví vždy až po porodu nebo pak s odstupem času, kdy si uvědomíte, že vaše dítě je na vás třeba více fixováno a vyžaduje vaší častější pozornost, zatímco vy naopak máte pocit, že nemusíte být stále s ním a při odloučení nemáte ani pocit strádání jeho blízkosti. Ochlazení citových vazeb mezi matkou a dítětem vyvolává mnoho dalších nepříznivých dopadů na vzájemné rodinné vztahy, a později při sociálním kontaktu s dětmi ve školce či škole.

 

Těhotným ženám před porodem umožňujeme v našem centru osobní konzultace a vedení komplexním uvolněním vnitřního napětí, kde cíleně pracujeme se speciální hudbou, dechovými technikami, obrazy a texty pro harmonizaci mysli, pocitů a těla maminky. Před porodem je velmi prospěšné se zbavit stresu, strachu, negativních programů z podvědomí, veškerých obav či dogmatických představ, které narušují duševní pohodu matky a mají vliv na stav mentálních pochodů děťátka v děloze. Co vnímá matka, to stejné se přenáší smysly na dítě. Naučíme vás, jak si můžete samostatně poradit doma a praktikovat cílené vizuální, dotekové a dýchací cvičení pro harmonizaci celkového duševního stavu. Můžete se také přihlásit do našeho programu pro ženy připravující se na mateřství Miniškola před mateřstvím, kde se dovíte velmi prospěšné informace o celostní problematice role matky (cyklus tří miniseminářů, které navazují tématicky na sebe).

 

Maminkám po porodu nabízíme poradenství v oblasti přírodní regenerace organizmu formou speciální holistické výživy buněk pro navrácení funkční rovnováhy vnitřních orgánů, očisty rodových cest, regulaci žláz s vnitřní sekrecí, přizpůsobení kvalitní stravy a podpory kondice fyzické i duševní. S myšlenkou na zdravý proces kojení doporučujeme čisté přírodní BIO produkty pro podporu rozvoje mozkových funkcí a nervového systému novorozence. Individuálně konzultujeme s maminkou duševní potřeby děťátka, případně dle potřeby doporučíme kontakty na skvělé odborníky integrované medicíny. Nezapomeňte, že většina neduhů dětí úzce souvisí s problémy jejich rodičů a vyhýbat se této skutečnosti není na místě. Ničeho tím nedosáhnete a ani nevyřešíte potřebný problém, pokud si to nepřiznáte a neuděláte změnu i u sebe.

 

Rodičům s batolátky a předškoláky poskytujeme poradenství v alternativních svépomocných podpůrných přístupech péče rodiče o zdravý rozvoj smyslů a motorické koordinace svého dítěte. U dětí se zjevnými oslabeními v pohybovém vývoji či opožděných reakcích na okolní vjemy nabízíme vlastní koncepci on-line stimulačního cvičebního programu „Soustředěný pohyb“ s podpůrnými hravými technikami, které rodič provádí společně s dítětem v prostředí svého domova (komunikujeme 1x za měsíc skypem, vhodné pro děti od 5 let).

Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že společnými silami a odhodláním rodičů zvládneme pomoci dětem, které si pomoci sami nedokážou. Připomínáme jen rodičům, že otálení s řešením zjevného problému jen komplikuje pozdější celkový vývoj dítěte, který pak nestíhá dohnat své vrstevníky ve schopnostech a dochází ke zbytečným psychickým problémům dítěte, který se pak zdráhá spolupracovat, protože si vůbec nevěří.

 

Doporučené knihy – autorka MUDr. Ludmila Eleková
„Očkování I. – jeho účinky, následky a jejich léčba“
„Očkování II. – jeho účinky, následky a jejich léčba“
Doporučené knihy – autorka Prof. RNDr. Anna Strunecká DrSc.
„Jak přežít dobu jedovou?“
„Doba jedová I.“
„Doba jedová II.“
„Varovné signály očkování“
„Přemůžeme autizmus?“

 

 

Ceník a vlastnosti služby jsou uvedené v sekci „Ceník a způsob platby“ 

♥ ♥ ♥

 

Upozornění o ochraně autorských práv:
Jakékoli užití nebo šíření textů, e-booků, loga nebo obrázků z webového rozhraní www.miriamzikmundova.cz je zakázáno bez našeho písemného souhlasu. Taktéž veškeré sdělené postupy, podpůrné programy či podklady, které poskytujeme v průběhu našich konzultací či vzdělávacích akcí, slouží pouze k osobní potřebě klienta, který si službu uhradil a je zakázáno je jakoukoli formou předávat třetím osobám, napodobovat nebo jinak využívat než pro vlastní soukromé účely. Na všechny tyto naše produkty se vztahují licenční a autorská práva dle §40, Zákona o autorském právu č.121/2000 Sb.  Neoprávněné užití bude trestně stíháno dle platné legislativy i se zpětným zjištěním.
Seznamte se prosím s našimi podmínkami služeb: Obchodní podmínky, Podmínky využití webového rozhraníOchrana osobních údajů a autorských práv.
Rafinovanost nepatří k etickému chování, respektujte to prosím. Svoji práci a texty na cizích stránkách si rozhodně poznám i formou kompilace.

 

 

© 2016 Miriam Zikmundová – autorka textu

 

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien