Spirituální etika 

pro synergii stavu duše a fyzického zdraví

(provázení do hloubky příčin osobních a rodových témat)

 

 

Spirituální hygiena pro schopnost pozorování
a rozpouštění jemnohmotných vlivů vlastní minulosti
na současný stav celostního zdraví.

 

Učíme aktivovat laskavost vůči svému fyzickému tělu,
porozumět projekci nesouladu energetických proudů
uvnitř sebe sama s vnějšími průvodními jevy,
které nás vědomě zatěžují
a soběstačnou dovedností uvědomělé regulovat
pozitivní změny na duševní a fyzické úrovni.

 

 

Probuzení a prohloubení spirituální etiky vyžaduje vnitřní pokoru, přijetí odlišných přesvědčení a otevření se větší citlivosti, vnímavosti, opravdovosti, odhodlání k nepohodlným životním změnám, postupné opouštění strachu, stínů, omezujících návyků, bolestných vzpomínek na minulost, objevování přirozené vnitřní moudrosti s propojením na Zdroj, uznání přírodních zákonitostí rovnováhy, příčinnosti, umění použití síly energie srdce a tvoření mysli, využívat spontánní odvahu a intuitivní informace a přijetí plné zodpovědnosti za svůj stav současný a budoucí.
Pokud si přejete se posunout ve svém osobním rozvoji hlouběji, baví vás oblast sebepoznání, protože víte, že pak jste schopni více korigovat svůj život a zdraví bez manipulace okolí, pokud přemýšlíte, jakou cenu má vaš život, zda-li nemarníte vzácný čas na pozornost něčemu, co již stejně nejde změnit a to, co by změnit šlo, to odkládáte, tak můžete vyzkoušet cestu „Spirituální etiky“ a otevřou se Vám nové možnosti existence, jiný úhel pohledu na svůj dosavadní život a důležitost plné zodpovědnosti v svépomocné péči o své celostní zdraví.
V případě, že se na tuto hlubší cestu energetického tvoření zatím necítíte být připraveni, můžete u nás využít osobního přístupu praktické konzultace k vědomé cestě „Rovnováhy osobnosti“ formou vlastního náhledu, sebeanalýzy a pochopení svých současných starostí, rozhodování, konání a zpětné vazby životních událostí.
Budeme vám důvěrným průvodcem a podporou pro sebeobjevování skrytého potenciálu.

 

♥ ♥ ♥

 

Víte, co se nedá vrátit zpátky?
Je to čas života a příležitost !
Neztrácejte proto čas na získání vnitřní svobody a více zdraví, na rozvoj svého lidského vědomí, protože když se spirituálně posunete Vy, posunou se s Vámi i Vaše děti. Jaké podmínky v útlém věku pro jejich vývoj jim připravíte, takový budou mít základ do svého pozdějšího života.
Změna spirituální etiky rodového systému je jednou z nejdůležitějších a současně nejsložitějších vlivů, které drží v zajetí další generace a přitom si to málo kdo uvědomuje. Tyto silné programy ovlivňují nejen myšlenkové přesvědčení, chování, podvědomé činy, přirozený potenciál a zdraví jednotlivce, ale samozřejmě i volbu partnera, profesi, směr životní cesty  a to není zrovna málo !!! Je to vlastně všechno nejpodstatnější, co utváří náš osud a automatický průběh rodových dějin, dokud ochotně a s pokorou nezačnete chápat, co můžete cílenou prací na sobě měnit ku svému prospěchu, radosti a svobodnějšímu životu svých dětí. Pokud tuto duchovní práci nevykonáte jako rodiče, zůstane to na Vašich dětech a jejich partnerech. Je to zákon existenčního vývoje všech lidských bytostí. Informační buněčná databanka jde s námi všude i do dalšího zrození.
Proto Vám přeji odvahu, ochotu, nadšení a rozhodnutí najít tu svou cestu k celostnímu zdraví, vnitřní svobodě a spokojenosti. A nezapomeňte, že nemoc dítěte je projevem disharmonie vztahů a návyků v rodině, ve které vyrůstá, ať si to chcete či nechcete přiznat. Běžné podávání psychofarmak a jiných chemických látek bez uvědomění důsledků pro děti a mládež je smutnou skutečností bez zdravého konce. Na to si každý musí přijít sám. Přeji všem rodičům dostatek „selského rozumu“.

 

 

Ceník a vlastnosti služby jsou uvedené v sekci „Ceník a způsob platby“

 

♥ ♥ ♥

 

Upozornění o ochraně autorských práv:
Jakékoli užití nebo šíření textů, loga nebo fotografií z webového rozhraní www.miriamzikmundova.cz je zakázáno bez našeho písemného souhlasu. Taktéž veškeré sdělené postupy, podpůrné programy či podklady, které poskytujeme v průběhu našich konzultací, či vzdělávacích akcí slouží pouze k osobní potřebě klienta, který si službu uhradil a je zakázáno je jakoukoli formou předávat třetím osobám, napodobovat nebo jinak využívat než pro vlastní soukromé účely. Na všechny tyto naše produkty se vztahují licenční a autorská práva dle §40, Zákona o autorském právu č.121/2000 Sb. Neoprávněné užití bude trestně stíháno dle platné legislativy i se zpětným zjištěním.
Seznamte se prosím s našimi podmínkami služeb: Všeobecné obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.
Rafinovanost nepatří k etickému chování, respektujte to prosím. Svoji práci a texty na cizích stránkách si rozhodně poznám i formou kompilace.

 

© 2016 Miriam Zikmundová – autorka textu